Referat af møde i livsglædegruppen, 12. december 2016

Livsglædegruppen møde d. 12.12.2016 i Odense 13.30    

1)   Siden sidst
2)   Referat fra Oktober møde
3)   Evaluering af turen til Middelfart.
4)   Nyt fra LL
5)   Nye arrangementer / ture i 2017
6)   ?
7)  ?
Næste møde dato

Tilstede : Alle 8 medlemmer af gruppen deltog i mødet.

1. Hver enkelt fortalte hvad de havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde de havde deltaget i.

2. Referatet fra sidste møde er godkendt og sendt til kontoret.

3. Alle der havde deltaget i tur arrangementet til Middelfart var tilfredse med hele forløbet,  med besøg på by museet og museet på det tidligere psykiatri hospital. Der var udover 5 deltagere fra vores gruppe 10 andre LAP medlemmer.

4. Tom fortalte hvad vi havde brug for at vide omkring landsledelsens arbejde.

5. Tom prøver at få arrangeret en tur til Århus d. 16 – 17. januar 2017, der vil blive udsendt nærmere program til gruppens medlemmer om turen.
Der er også planlagt en tur arrangement til museet på det tidligere Horsens statsfængsel, dette arbejder Gihta videre med.