Referat af møde i livsglædegruppen, 26. april 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE onsdag d. 26. April kl. 13.00  i LAP

Tilstede : Tom , Ole , Troels , Solvej , Preben
vi savnede de øvrige.

1. Der var ikke mødt nyt medlem op denne gang, men vi afventer og ser til næste møde.

2. Pkt. udgik, da det skulle have været en præsentationsrunde.

3. Referatet fra sidste møde var blevet omdelt her til mødet og efter gennemlæsning blev referatet godkendt uden tilføjelser eller rettelser.

4. Siden sidst : Hver enkelt fra gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Det var positivt at høre livsglade oplevelser.

5. LAP´s landsmøde først på måneden blev drøftet, hvad der var godt og mindre godt. Der var delte meninger om foredraget af en obducent. Der skal til næste år foreslås mere tid til fremlæggelse af LAP´s arbejdsgrupper, her især orientering om de arbejdsgrupper der er aktive og de der overhovedet ikke findes mere. Hvordan man kan melde sig ind og være aktiv i sådan en arbejdsgruppe. Der må snart redigeres på LAP´s hjemmeside angående arbejdsgrupper da denne er meget misvisende.

6. Nyt fra LL : Det eneste der blev fremlagt her var, at FU er genvalgt.

7. Angående Karen Blixen museums arrangementet, der forelå intet skriftligt svar på ansøgningen endnu.

8. Der er ønsker om på et tidspunkt at have arrangement tur til Storm P. museet, Samsø evt. med en anden gruppe fra Århus. Disse forslag vil blive undersøgt nærmere af forslagsstillerne.

9. Folkemødet på Bornholm til sommer med LAP´s deltagelse blev orienteret.

Næste møde i gruppen blev aftalt til d. 16. maj i Vejle hos gruppemedlem Ole Iversen. Mødested Vejle banegård kl. 13.00

 

Referatet blev godkendt på gruppens møde d. 16. maj 2017