Referat af møde i livsglædegruppen, 21. juni 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE d. 21.6.2017 kl. 13.00 i LAP Odense

DAGSORDEN

1: Velkommen
2: Referat fra sidste møde
3: Folkemødet v./Tom
4: Siden sidst
5: Evaluering af Rungsted turen
6: Egenbetaling for vores arrangementer
7: Nyt fra LL
8: Gruppens e-mail
9: Samsø turen status
10: Århus turen status
Eventuelt
Næste møde dato

REFERAT

Tilstede : Tom , Brian , Ole , Preben
Vi savnede de øvrige.

1. Preben havde skrevet dagsorden, han bød velkommen til mødet.

2. Referatet fra sidste møde i Maj måned blev gennemlæst, drøftet og godkendt.

3. Tom fortalte de øvrige i gruppen om Folkemødet på Bornholm. LAP havde deltaget igen i år. Tom havde haft job med at fotografere og optage flere spændende møder , foredrag m.m. Alle disse optagelser og foto´s var lagt  på LAP´s faceboook side. Der kommer som sidste år også reportage indslag fra mødet i LAP bladet senere. Troels fra vores gruppe havde stået for lydoptagelser derovre. Det var måske en ide at gruppen til næste år deltog i folkemødet og  viste at nogle af LAP medlemmer også trods tidligere eller nuværende psykisk lidelse, til tider kan have livsglæde gennem samvær med ligestillede og andre og vise det udadtil gennem fælles aktiviteter.

4. Hver i sær fra gruppen berettede hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var her bl.a. fortalt om fritidsaktiviteter, roning , ture , møder der var oplevet og gav livsglæde.

5. Der var kun Preben tilstede i dag der havde været på den sidst arrangeret livsglædetur til Karen Blixen Museet i Rungsted. Her blev givet et referat fra turens forløb. Denne var forløbet godt med tilfredshed blandt de øvrige 10 deltagere. Der bliver tilsendt LAP bladet et par foto´s fra turen og et par ord om turen.

6. Der blev her drøftet egenbetaling på gruppens arrangementer/ture. Der er flertal blandt de tilstedeværende om at der kun fremover kan være et krav om depositum for disse. Tom må snakke med øvrige i  LAP ledelsen om dette.

7. Der blev orienteret om, at den økonomiske LAP sag er undersøgt og der var ingen fejl.

8. Preben kontakter Gihta om e-mail´en.

9. Brian kontakter Troels om forløbet og orienterer senere om status.

10.Århus turen : Tom undersøger tur-arrangement til Århus festuge i 1. uge af september.

11.Næste møde : Tom vil undersøge om vi kan afholde vores næste møde i hans søsters hus uden for Århus.

Referent
Preben

Referatet godkendt på mødet d. 21.8.2017