Referat af møde i livsglædegruppen, 21. august 2017

Tilstede : Tom , Ole , Preben , gæst : Lise
Vi savnede de øvrige

Mødet blev afholdt i Åstrup ved Århus hos Lise .

Referatet fra gruppens sidste møde d. 21.6.17 blev læst op og godkendt.

Siden sidst : Hver i sær af de fremmødte berettede om hvad de havde haft af gode  livsglade oplevelser siden sidst. Her fortalte en om en rejse han havde foretaget til USA. De gode oplevelser der var med denne rejse. En havde været til idrætsfestival og endda indhentet medalje. En havde deltaget i LAP ø-lejr og sommerlejr og fortalte om disse.

Der blev berettet lidt om LL til orientering.
Der blev drøftet fremtidige arrangementer i gruppen. Der blev snakket om tur til Århus på et tidspunkt. Tom vil komme med et oplæg senere om hvad der kan opleves og ses der, bl.a. et besøg på værestedet ´Fristedet´ og et foredrag af Bjørn om emnet ´Gold-job´. Samsø turen er ikke endnu fremlagt, så det kan måske være en ide til næste år. Angående gruppens deltagelse i næste års folkemøde på Bornholm, vil det blive undersøgt om gruppen i det mindste kan få rejsen betalt af LAP , gerne mere, idet vi kan vise derovre hvem vi er er hvad vi gør i vores arbejdsgruppe for LAP medlemmerne.

Næste møde : Der blev foreslået, at vi holder et møde i LAP Odense snarest, da vi gerne skulle være tilstede alle sammen og blive enige så vidt muligt om vores ´projekter´  fremadrettet.
Tom vil undersøge om lokalerne i LAP Odense er ledige d.13. Sept.17  kl.13.00 Og derefter indkalde til mødet der.
Referent: Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 13.9.2017