Referat af møde i livsglædegruppen, 19. september 2016

Tilstede : Solvej , Preben , Tom . Vi savnede de øvrige medlemmer af gruppen.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

Siden sidst , der blev fortalt fra hver enkel om positive oplevelser der havde været hændt. Nogle af disse er værd at tage med i LAP bladet.

Evaluering af livsglædegruppens Århus arrangement. Der var kun positive ting i arrangementet . Seværdighederne , besøg hos LAP medlem Lise og for nogle overnatning der. Arrangementet er beskrevet af Lise og tildelt gruppen. En tur der er værd at gentage med nye seværdigheder f.eks. DOK1 .

Tom orienterede om emner fra LL møde der var relevant for gruppen. Psykiatri topmødet i København d. 1.10 er næste arrangement med LAP deltagelse. Vi der er mødt op her deltager derovre.

Der er forslag fra en af gruppens medlemmer om et tur arrangement til Middelfart. Besøg på museum på Middelfart Psykiatri sygehus. Der må udarbejdes forslag til dette med økonomisk ansøgning til LAP.

Sindets dag d. 10.Okt. . Der lå henvendelse fra et LAP medlem om vi i gruppen kunne arrangere en tur til Odense den dag og deltage i mødet på Odense rådhus. Da det er lidt for kort varsel til at arrangere dette, kan vi ikke nå at klare dette. I øvrigt vil LAP ikke yde godtgørelse og henviser til at Sindets dag bliver afholdt i flere byer. Der kan indstilles til LL , at LAP kunne være medarrangør i f.eks. Odense næste år.

Næste møde : onsdag d. 26.10.2016 kl. 13.00 LAP Odense

 

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 26. Okt. 2016