Referat af møde i Livsglædegruppen d. 14. december 2022

Afholdt d. 14. december 2022 i København.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, Brian, Troels, Tom og Margit.
René og Solveig var fraværende. Vi håber at se dem næste gang.

Seneste referat fra mødet i november blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Siden sidst runde med positive oplevelser .

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst, Margit som vi alle bød velkommen.

Gruppen er nu fuldtallig med 9 medlemmer.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– Nordisk Film

Husk næste møde i Odense onsdag . 25. januar kl. 11:00 i Lap`s lokaler.