Referat af møde i livsglædegruppen, 22. februar 2016

Mødet blev afholdt hos gruppens medlem Mona-Lisa på hendes bopæl i Vejle.

Tilstede : Mona-Lisa , Solvej , Tom , Preben .
Vi savnede de øvrige.

 

Mona-Lisa tog i mod gruppens deltagere på Vejle Banegård kl. 13.00.
Da vi var ved banegården før det egentlige møde, gik vi vi over gaden og besøgte ´Økolariet´, en særudstilling om økologi.
Dette ´museum´ med gratis entre viste,  hvordan den virkelige dag er  i forhold til hver enkelte med hensyn til økologi. Naturens resurser, miljø,  naturvidenskab, klima og meget meget mere.
Det er Vejle kommune der har og driver økolariet og man bliver kun klogere af  et besøg der.
Livsglædegruppen kan anbefale LAP medlemmer i besøg på Økoloraiet, hvis  deres vej kommer forbi Vejle banegård.

Efter dette besøg gik gruppen ud til Mona-Lisa´s bopæl.  Her blev mødet afholdt.
Der blev især drøftet gruppens gode fremtid og dens virke.  Da der i April måned er landsmøde, vil gruppen fremlægge det forløbne års  aktiviteter og andet gruppen har stået for, dette vil Tom fremlægge.
Mona-Lisa skal have stor tak for sit arbejde med gruppens arrangement for  hele dagen

Af gruppens kommende LAP relaterede emner, er der stadig LAP radio/TV,  en som tidligere : tur arrangement i Maj måned til Sporvejsmuseet.  Disse emner kommer igen op på næste møde.

Næste møde blev aftalt til : d. 30. Marts 2016 kl. 13.00  i LAP Odense