LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE onsdag d. 7. 3. 2018 kl. 13.00 I LAP´s LOKALER I ODENSE

DAGSORDEN

1. Velkommen til møde af tovholderen.
2. Valg af ordstyrer.
3. Præsentationsrunde.
4. Referat fra sidste møde til godkendelse.
5. Siden sidst.
6. Tom´s beretning for året 2017 til Landsmødet.
7. Deltagere fra gruppen til Landsmødet.
8. Gruppens præsentation på Landsmødet
9. Nyt fra LL.
10. Folkemøde på Bornholm.
11. Forslag til ture / arrangementer.
Eventuelt
Næste mødested og dato :

REFERAT
Tilstede : Tom , Brian ; Dorte , Gihta , Solvej , Preben , Troels , Signe .
Afbud fra Yvonne

1. Tom bød medlemmerne velkommen til mødet.
2. Tom blev valgt som ordstyrer.
3. Da gruppen havde det nye medlem af gruppen Jytte med på mødet, blev der givet en hvor hver af de fremmødte fortalte hvem de var og hvorfra i landet
4. Referatet fra gruppens sidste møde der blev afholdt i Århus blev læst op og godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 9 hvor ordet ´gruppen´ skulle erstattes med alle.
5. Tom har udsendt beretning for gruppens virke 2017 til gruppens medlemmer. Denne beretning er blevet godkendt af alle. Beretningen skal forelægges på landsmødet.
6. 6 af de tilstedeværende vil deltage i landsmødet i April.
7. Gruppen vil på landsmødet fremvise foto´s af arrangementer arrangeret af LAP og af livsglædegruppen.
8. Der forelå intet fra Landsledelsens afgørelser om vores gruppe. Men der var nogen der syntes vi lå lidt stille med arrangementer. Så det må vi have for øje.
9. Folkemødet på Bornholm blev drøftet. Der forelå endnu ingen afgørelse om LAP medlemmer kunne deltage som frivillige uden omkostninger. Der er nogle fra denne gruppe der er interesserede i at deltage.
10. Troels kom med forslag om et arrangement / tur til Storm P. Museet og Børnemuseet. Troels arbejder videre med arrangementet og det forsøges afholdt d. 9.maj eller d. 23. maj. Gruppen hører nærmere om det pr. mail. Signe ønskede der skulle arrangeres en tur til Nationalmuseet til efteråret.

Næste møde : onsdag d. 2. Maj 2018 kl. 13.00 i LAP ´s lokaler i Odense.

Referent: Preben

Referatet godkendt på mødet d. 5.6.2018