Referat af møde i Livsglædegruppen d. 22. maj 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i København 22. maj 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René, Troels og Brian.

Referat af gruppens møde d. 27. april 2023 i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.
Samtidig fortalte vi hver især om, hvorfor vi er i Livsglædegruppen, og hvad vi mener, vi kan byde ind med til gruppen.

Vi evaluerede turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og der var enighed om, at turen havde været en stor succes.

4 fra gruppen (udover Tom) skal med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Vi har i dag fået afklaring på, at vi skal bo på Fuglebakken 13 i Hasle, og at vi har sommerhuset fra 10-17 juni, men at vi bliver nødt til at rejse hjem 16. juni, da det var det eneste, som kunne lade sig gøre mht. færge og bus.
Mette på kontoret var så flink, og har hjulpet os med at få bestilt billetter til bus og færge.

Turen til Nordisk Film i Valby 5. sept. 2023 er fastlagt, men vi mangler stadig at fået bevilget pengene fra FU.
Vi har desuden talt om en juletur for Lap-medlemmer i december. Evt. Til Nyhavn.

Næste gruppemøde er ikke fastlagt, da de næste mdr. byder på Bornholm, sommerlejr og kystlejr, så vi tales ved om det, og forventer at vi kan holde næste møde lidt før turen til Nordisk Film.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 27. april 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i Odense 27. april 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig, Troels og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René og Brian.

Referat af gruppens møde d. 23. marts i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Vi gennemgik turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og delte opgaverne imellem os.
Og vi fik ringet til Rosenborg og Dalle Valle med endelig antal.

Vi vil gerne med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Tom er i gang med at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvor mange af os, der kan komme med.
Vi håber på en hurtig afklaring, så vi kan begynde at forberede evt. foredrag.

Vi fik besked af Helle Sibbersen om, at Lap er udfordret økonomisk, og at vi måske skal holde møder via zoom i stedet for fysiske møder. Udfordringerne i Lap skyldes, at der nu er ansat to konsulenter.
Så vi er spændte på, hvordan det så kan lykkes at oprette nye lokalafdelinger, hvis der dårligt nok er råd til deres løn.

Næste gruppemøde er 22. maj kl. 13 2023 i København. Troels giver nærmere besked om værested.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 29. marts 2023

Referat af Livsglædegruppens møde 29. marts 2023 i Lap`s lokaler i Odense.

Deltagere: Tom, Margit, Yvonne, Preben og Gihta.
Fraværende: Solveig, Troels, René og Brian.

Vi startede med en “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Referat af gruppens møde d. 14. december i København blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom berettede om status i Landsledelsen.

Ved mødet i Kbh. blev vi enige om at satse på udflugter i 2023 til Rosenborg Slot og til Nordisk Film.
Vi har nu fastlagt de to udflugter til: Rosenborg Slot 4. maj 2023
Og Nordisk Film 5. september 2023.

Derudover vil vi forsøge at få etableret en lille juletur for medlemmer af Lap i december.

Ansøgninger med budgetter til arrangementerne sendes til Lap.

Næste gruppemøde er 27. april 2023 i Lap`s lokaler i Odense

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 14. december 2022

Afholdt d. 14. december 2022 i København.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, Brian, Troels, Tom og Margit.
René og Solveig var fraværende. Vi håber at se dem næste gang.

Seneste referat fra mødet i november blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Siden sidst runde med positive oplevelser .

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst, Margit som vi alle bød velkommen.

Gruppen er nu fuldtallig med 9 medlemmer.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– Nordisk Film

Husk næste møde i Odense onsdag . 25. januar kl. 11:00 i Lap`s lokaler.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 16. november 2022

Afholdt d. 16. november 2022 i Randers.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, René og Brian

Gruppens øvrige medlemmer var savnede.

Seneste referat fra mødet i oktober blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom skulle have informeret om nyt fra LL, men var fraværende.

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst. Er blevet budt velkommen.
Endnu et eventuelt nyt medlem bliver kontaktet snarest.

Der er enighed i gruppen om at foreslå LAP, at Livsglædegruppen repræsenterer LAP på folkemødet 2023 på Bornholm, hvor vi vil fokusere på livsglæde på trods af psykiske lidelser.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– H.C. Andersens Museum
– Nordisk Film

Husk næste møde i København d. 14. december kl. 13:00.
Vi mødes under uret på Hovedbanegården.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 19. oktober 2022

Godkendt referat af Livsglædegruppens møde 19. okt. 2022 i Lap`s lokaler i Odense

Deltagere: Preben, Solveig, Tom og Gihta. Gruppens øvrige medlemmer var savnet.

Vi fortalte hver især om positive oplevelser siden sidst.

Sidste referat fra sept. møde blev godkendt og bliver nu indsendt til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom fortalte om nyt fra LL.

Da et af gruppens medlemmer har været fraværende meget længe pga. sygdom, ringede vi vedkommende op under mødet, og spurgte om han ville være interesseret i, at vi kom til ham og holdt møde næste gang. Det blev han meget glad for, så derfor er næste møde planlagt til at være i Randers.

Da et af gruppens medlemmer er trådt ud, og vi i forvejen manglede et medlem, besluttede vi at kontakte 2 nye, som begge har udtrykt ønske om at være med i gruppen.

Tak til alle for at vi havde en god oplevelse i Odense i går.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 14. september 2022

Referat af Livsglædegruppens møde 14. sept. 2022 i Hillerød.

Deltagere: Preben, Tom og Gihta. Gruppens øvrige medlemmer var savnet.

De tungere emner på dagsordenen valgte vi at udsætte til næste møde, da vi var så få.

Vi fortalte hver især om positive oplevelser siden sidst.
Sidste referat blev godkendt og er nu indsendt til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.
Vi var enige om, at udflugten til Zoo 18. august var forløbet fint, og havde været en stor succes.
Tom fortalte om nyt fra LL.
Ingen af os havde deltaget i Brugernes Bazar i Odense.
De fleste fra gruppen deltager i weekendens medlemstræf i Middelfart.

Næste møde i gruppen er onsdag d. 19. oktober kl. 13 i Lap`s lokaler i Odense.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 20. juli 2022

Referat fra arbejdsgruppemøde i Livsglædegruppen 20. juli 2022 i Klampenborg.

Deltagere: Solveig, Preben, Tom og Gihta. Vi savnede resten af gruppens medlemmer.

Siden sidst runde med positive oplevelser siden sidste møde.

Referat fra juni blev godkendt.

Turen til Zoo 18. august ligger fast, og der er bestilt deltagerliste fra kontoret.

Budgetoverslag til Frederiksborg Slot tur sendes ud en ekstra gang. Håber folk vil kommentere.

Nyt fra LL. Info om at Brugernes Bazar i Odense d. 24. august 2022, bliver det sidste af slagsen.

Næste møde 14. sept. Klokkeslet og mødested håber vi, at Valentina og Troels vil tilrettelægge i fællesskab, og melde tilbage på mail om, hvad de har besluttet.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 21. juni 2022

Referat for Livsglædegruppemøde i Aarhus 21. juni 2022 i Lokal Tv`s lokaler.

Deltagere: Preben, Tom, Solvej, Troels, Valentina og Gihta.

Preben valgt som ordstyrer.

Siden sidst runde med positive oplevelser siden sidste møde.

Sidste referat af. 24. maj 2022 blev godkendt.

Opfølgning på næste udflugt til Zoo København d. 18. august 2022

Der er som altid mulighed for alle Lap medlemmer at tilmelde sig Livsglædegruppens arrangementer.

Næste møde 20. juli i København. Tid og sted følger senere.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 24. maj 2022

Hermed referat af dagens møde 24. maj 2022 i Livsglædegruppen i Odense.

Deltagere: Solveig, Preben, Tom, Valentina, Yvonne og Gihta.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

Positive oplevelser fra gruppens deltagere siden sidste møde.

Beretning om status på udflugt til Kbh.`s Zoo 18. august.

Meget positive tilbagemeldinger fra udflugten til Kaj Munks kirke og hjem i Vedersø samt til Vesterhavet.

Der undersøges mulighed for tur til Den Fynske Landsby.

Næste møde er i Aarhus d. 21. juni, hvor vi mødes ved Hovedindgangen til Banegården kl 13.

Aftale med lokal TV om at låne mødelokale.