Referat af møde i livsglædegruppen, 22. juni 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Preben , Tom , Ghita
vi savnede de øvrige.

1.  Først blev der budt velkommen til nyt medlem af gruppen. Det er Ghita der kommer fra Fredericia, der ønsker at bidrage med godt arbejde for gruppen. Det er godt for gruppen at få nye gode ideer og glæde fra Ghita.

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.  Siden sidst, der blev her til punktet fremlagt gode positive ting der var oplevet fra de fremmødte.

4. Der var her evaluering af sidste møde på Odense Havn. Enighed om at det var forløbet godt samtidig med oplevelserne af begivenheder der.

5. Tom der deltog i blev  folkemødet på Bornholm, fortalte hvad der var sket derovre med god tilstedeværelse af LAP. LAP havde flere aktiviteter med masse interesserede  deltagere.

6. Århus tur arrangementet blev gennemlæst. Der var enighed om at udskyde det til en gang i august måned foreløbig, efter samtale tlf. med Lise. Lise vil udarbejde nyt oplæg.

7. Tom berettede lidt om LL´s virke.

8. Tur arrangementet til sporvejsmuseet forløber planmæssigt. Der er tilmeldt 8 deltagere.

9.  Ø-lejren og sommerlejren med deltagere fra gruppen blev drøftet.

10. Under eventuelt , Tom vil kontakte Stefanie og Lars og høre om de møder op igen.  Preben vil ringe til Brian og høre om han har ideer til at afholde næste møde d. 16.7. i Randers. Vi kan eventuelt aftale nærmere på arrangementet i Skjoldenæsholm.

 

Referatet godkendt