Referat af møde i livsglædegruppen, 30. marts 2016

Livsglædearbejdsgruppe møde i Odense d.30.3.2016

Tilstede: Tom, Solvej, Preben
vi savnede de øvrige

1.) Gruppen startede med at hver i sær fortalte om de positive livsglade ting og oplevelser de havde oplevet siden sidste møde.

2.) Det sidste møde i Vejle blev drøftet og referatet fra dette blev læst op og godkendt. Der var kun gode ord om hele forløbet i Vejle.

3.) På Landsmødet i Svendborg i næste måned vil vi i gruppen have en   stand, hvor vi vil vise hvad vores arbejdsgruppe står for.  Vi vil samtidig vise foto´s af aktiviteter med fællesture og arrangementer.

4.) Den planlagte tur til sporvejsmuseet udsættes, idet der på det tidspunkt hvor turen skulle foregå, er indsat busser i stedet for tog på strækningen Odense – Roskilde , med den ekstra rejsetid på 1 time. Det vil være for lang en rejsetid for deltagere fra Fyn og Jylland. I stedet vil der blive undersøgt et arrangement i Maj måned.

5.) Gruppens fremtid blev drøftet. For at vi kan have fuld udbytte af at sprede livsglæde blandt LAP medlemmer og kommende, som vi har gjort, må vi i gruppen arbejde for stabilt fremmøde blandt gruppens medlemmer, så vi stærkere kan formidle vores livsglæde trods livets nogle gange uheldige sider. På landsmødet kan gruppen samtidig åbne for nye medlemmer, hvis der er behov. Disse kan efter en skriftlig ansøgning udvælges.

6.) Næste møde blev aftalt til : Torsdag d. 28. April 2016  kl.13.00  I LAP Odense