Referat af møde i livsglædegruppen, 13. februar 2017

Tilstede af gruppens 6 medlemmer:   Gihta , Tom , Brian , Solvej , Preben

Afbud fra :   Mona-Lisa

 

1. Referatet fra gruppens december møde blev drøftet og derefter godkendt.

2. Siden sidst : Hver i sær fortalte, hvad de havde haft af livsglade oplevelser siden sidste møde. Her blandt andet om LAP´s Refugie  ophold i Hunseby ved Maribo, LAP´s nytårskur som igen dette år foregik i Høje Tåstrup.

3. LAP´s nytårskur blev drøftet under dette pkt. Der var her til denne sammenkomst et farvel til Karl Bach og en velkomst til Jacob B. Petersen, udviklingskonsulenter. Desuden til mødet var der indbudt 2 personer, som havde fået til opgave for sundhedsministeriet, at undersøge forhold indenfor psykiatrien. Denne undersøgelse fortalte de om og der kunne stilles spørgsmål.

4. Tom orienterede gruppen om relevante ting for os som landsledelsen havde behandlet .

5. Tur arrangementet til museum i det gamle statsfængsel i Horsens forløber planmæssig. Der er bevilliget økonomi til dette og der er p.t. 14 deltagere tilmeldt.

6. LAP landsmøde d. 1.+ 2. april er slået op . Næsten alle fra gruppen vil deltage. Tom udarbejder en beretning over vores gruppes virke det sidste år. Vi tager op næste møde, hvad vi i øvrigt viser frem på landsmødet, foto´s m.m.

7. Gruppen drøftede fremtidige arrangementer / ture for gruppens medlemmer og en del af de øvrige medlemmer. Her var foreløbigt et forslag til et besøg på Karen Blixen Museet. Dette vil blive undersøgt nærmere. En sommertur til Samsø blev drøftet som forslag, dette kan også undersøges nærmere, måske med en enkelt billig overnatning.

8. Næste møde :    onsdag d. 15. 3. kl.13.00 i LAP Odense

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE d. 15.3.2017