Pressemeddelelse: Politifolk fra Glostrup fortæller, hvor magtesløse de er, når de må fungere som transportselskab for psykisk syge (22. august 2006)

I aftes i Dagens Danmark på DR1, kunne vi se bekymrede Politifolk fra Glostrup fortælle, hvor magtesløse de fandt sig, når de måtte fungere som transportselskab mellem psykisk syge og deres venner, familie – eller psykiatrisk skadestue.

De mente, at det var fordi regeringen havde skåret ned på sengepladserne, at politiet i stigende omfang brugte flere resurser på psykisk syge.

LAP mener imidlertid, at det er tilfredsstillende at de mastodontagtige hospitaler er under afvikling, hvis man i stedet udbygger de sociale tilbud, så de kan rumme folk, der får det dårligt udenfor kontortiden. Der er kun et værested i København, som holder åbent til kl. 22.00. Udover de socialpsykiatriske tilbud og væresteder, er det vores ønske, at man etablerer døgnhuse med mulighed for korte, eller længevarende ophold. Her ville man hurtigt kunne vurdere, hvad der fremover skulle ske med den syge.

Politiet udtalte også at personerne, som de kom ud til, ofte manglede et netværk. Et sådant kan opbygges i sociale tilbud – og det meningen med disse.

Man kan også udvide bostederne med fysisk selvstændige afsnit, med f.eks. 2 sengepladser. Det ville virke som et filter, og hindre at den ulykkelige, psykisk syge blev ført ind på en lukket afdeling, og dermed medvirke til at holde overbelægningen nede på hospitalsafsnittene. Politiet ville på den måde få flere muligheder i stedet for fastlåste situationer, hvor afmagten ofte råder.

Med venlig hilsen

LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere)
Klingenberg 15, 2.
5000 Odense C
www.lap.dk

Forretningsudvalget: Nils Holmquist Andersen
Tlf. 60607990

Hanne Wiingaard
55500151

Thoridt Allermand
75726716 / 30 51 90 18

Medlemsbladet nr. 3, 2006

Om bl.a. Brugernes Bazar, sommerlejr, boganmeldelser, debat og meget mere.

Pressemeddelelse: Behandlingsgaranti til psykiatribrugere (15. august 2006)

At behandlingsgarantien til psykisk syge skal gælde indenfor 2 måneder, ellers må det offentlige betale for privat behandling, er en styrkelse af psykiatribrugeres rettigheder.

Der mangler konkurrence i behandlingen af psykisk syge, og den personalemangel vi ser på landets psykiatriske afdelinger, kan skyldes at faget ikke er opdateret og dermed attraktivt for nye læger. Ved at lade private komme til fadet i behandlingen af psykisk syge, vil der forhåbentligt også komme nye boller på suppen, som f. eks. medicinfrie afdelinger, og alternative behandlingsmetoder, frem for de tunge, konventionelle tvangsforanstaltninger med elektrochok og kemisk fastbinding til følge. Som man ikke nødvendigvis bruger i andre lande, som blandt andet Finland og Italien.

At behandlingsgarantien kun dækker over de alvorligste diagnoser, er for ringe. Alle folk med sår på sjælen skal kunne komme i behandling. LAP ønsker en udvidet behandlingsgaranti, der indebærer at den enkelte får mulighed for selv at vælge mellem lægelig, psykologisk eller psykosocial behandling. En sådan behandlingsgaranti vil imødekomme mange psykiatribrugeres behov for andet end medicinsk behandling og også mindske presset på den i forvejen pressede hospitalspsykiatri.

LAP ser frem til at behandlingsgarantien indføres, og glæder sig over den politiske opbakning hertil.

Med venlig hilsen
Nils H. Andersen