Referat af infomøde i multietnisk gruppe, september 2007

REFERAT AF INFOMØDE DANMARKS SOCIALE FORUM 2007, ONKEL DANNYS PLADS.

Etniske ældre i Danmark har kulturelle forskelle, sproget, manglende uddannelse, familie religiøse vaner og tanker fra det tidligere land. I det muslimske eller arabiske  land de stammer fra, har manden altid betalt og haft magten, mens de børn og børnebørn de har i Danmark har travlt med at tilpasse sig, her er det almindeligt at kvinden uddanner sig og har  magt og rettighed til at ville bo alene, befrugtes kunstigt osv.
Vi så en film som rigt illustrerede, at de f.eks. smelter, føler sig bløde, bekymrede og glade på samme måde som vi gør, og at de meget gerne vil være sammen med andre mennesker, men kender ikke til plejehjem som vi gør.

Etniske (indvandrer/flygtninge) i Danmark, har sociale problemer, fordi bare et anderledes udseende, (hud-, hår-, øjenfarve og beklædning), eller sprog, kan vække folks harme og ekslusion. pga. berøringsangst og angsten for det fremmede(tvangsægteskaber, æresdrab og en truende aggressiv adfærd synes primitivt).

Etniske ditto, som har psyko-, sociale problemer er ofte isolerede i forvejen, værst når de flytter til byen, hvor de yderligere må kæmpe med fattigdom.
Familien ved heller ikke, hvor man skal gå hen eller hvad man skal gøre, hvis et menneske ikke vil tale, bare være sig selv osv.
På psykiatrisk afdeling bliver selv de mest indadvendt reagerende og uskyldige behandlet med medicin mod indre uro og psykose, og bliver lukket ud til fordomme og uvidenhed igen.
Personalet oplever “passer ikke ind i mit system” og der sker misforståelser.

Facts er at indvandrere og flygtninge er overrepresenteret på også de retspsykiatriske afdelinger. Årsagerne ligger blandt andet beskrevet ovenfor, samt måske i en hård måde at reagere på frygt, set fra begge sider.
Nogen sammenhæng mellem psykosocialfunktionshæmning og kriminalitet findes reelt ikke.

Referat af møde i multietnisk gruppe, 10. august 2007

Tilstede var: Paul, Bente, Kirsten og Grace.

Fraværende var: Feridun.

I den etniske minoritetsgruppe findes endnu en minoritet, som er psykisk syge og ikke kan arbejde eller blive raske pga. omstændighederne. De har ekstra behov for kompetente, empatiske tolke, socialrådgivere, læger, danske borgere og LAP; så vi kan interwieve, holde foredrag og forstå hinanden.

Vi besøgte Muhabet, et multikulturelt værested i København, for ovennævnte med dobbelte (både personlige og sociale) integrationsproblemer.
Vi mødte gæster og værter lige i øjenhøjde og blev trakteret på varmeste multietniske vis.
Muhabet har 1´te klasses aftaler, så man kan tilberede og servere maden gratis, for flere gæsters vedkommende det eneste de får at spise på en dag.
Når gæsterne bliver indlagt, får de pakker med af Muhabet på psykiatrisk afdeling, svarende til de kulturelle traditioner, de kan dele ud af.
2*2 timer ugentligt tilbydes lektiehjælp, og der gennemføres aktiviteter for gæsterne med familie månedligt. Det virker afmystificerende for de små og det går så fra mund til mund i skolen.
Muhabet ønsker sig også fri kørsel for at kunne bede, så gæsterne vil soignere og barbere sig og dermed opleves representable den dag.

I næste møde; Taarbæk, d.11/9, kl. 11.00. deltager Lene Mogensen fra Dansk Flygtningehjælp.

Referat af møde i multietnisk gruppe, 2. juli 2007

Tilstede var:
Tovholder Paul
Ordstyrer Bente
Referant Grace
og Kirsten

Fraværende var:
Feridun

Mødet gik fint, vi snakkede og fordelte opgaver.
Vi tager kontakt med Dansk Flygtningehjælp mhp. at søge penge til oversættelse af LAP´s folder;  “Intet om os, uden os.”
LAP har få medlemmer med anden etnisk baggrund, det gør vi noget ved,
Vi tager kontakt med Muhabet, et værested for psykosocialt handicappede med anden etnisk baggrund, og snakker med dem om deres ideer og behov.
Trods kulturelle forskelle, familietraditioner, tabu osv. vil vi også gerne snakke med hvem der ellers kan være os behjælpelige med oplysninger og information.
Efter mødet tog vi til Sankt Hans Hospital og besøgte en cafè samt Patientklubben, hvor man gav sig tid til en rundvisning efter lukketid.
Næste møde, Muhabet 10/8, kl.13.00.

Evt.  Der er mulighed for at tale med folk om kultur i Radio10, på Frederiksberg.