Nyhedsbrev, LAP Nordjylland, maj 2009

Det er nu længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev. Det skyldes ikke, at vi har glemt jer, kære medlemmer, men vi har i bestyrelsen haft nok at se til, både med generalforsamlingen, forsøget med opstarten af KLUB LAP NORD, samt at vi flere gange er blevet forsinket af bestyrelsesmedlemmers sygdom. Vi er i bestyrelsen ikke supermennesker, vi har hver vores at slås med, både psykisk og fysisk. Men netop derfor er det jo, at vi føler med alle jer, der har problemer i jeres liv, og vi vil gerne hjælpe jer, hvis I også selv vil gøre en aktiv indsats, så LAP Nordjylland ikke bliver lagt i graven, men tværtimod kan genopblomstre som en dynamisk forening, der kan forsøge at holde sammen på os, som enten har eller har haft en psykisk lidelse, og samtidigt kæmpe vores sag overfor det etablerede psykiatriske system, som desværre ikke altid behandler os godt nok.

Angående generalforsamlingen d. 31. Marts, så havde vi, trods kun 6 fremmødte, en god og konstruktiv aften, som bestemt ikke var præget af opgivenhed, men derimod af nyt gå-på-mod, fordi vi tror på jer, og på fremtiden. Referatet fra generalforsamlingen er i denne kuvert.

KLUB LAP NORD, som er tænkt som hyggeaftener for alle medlemmer, der kan og vil deltage, startede vi onsdag d. 8. April med 4 deltagere, hvor vi hyggede os med kaffe/the, musik og snak.

Næste gang, vi har klubaften, som ikke er en ”lukket klub”, som navnet måske kunne antyde, men FOR ALLE MEDLEMMER, er

ONSDAG D. 3. JUNI, kl. 18.30, i FRIVILLIGHUSET, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg (BUS nr. 16 kører lige til huset, indgang på den anden side af huset)

Der vil til denne aften blive indkøbt spil, bl.a. TRIVIAL PURSUIT, og så er det i øvrigt op til alle, der dukker op, at bestemme både denne aftens indhold, og også at vi alle sammen er med til at planlægge, hvad der fremover skal foregå i Klub LAP Nord, og hvornår.  Tag jeres kalender med, så vi kan aftale de fremtidige møder. Onsdag d. 3. Juni sørger bestyrelsen for kaffe/the og ostemadder.

Desuden indbyder vi til

SANKT HANS FEST, tirsdag d. 23. JUNI, kl. 16 – ca. 22, også i Frivillighuset, med fællesspisning, og ud og kigge på bål (evt. ved fjorden)

Tilmelding til Sankt Hans fest senest tirsd d. 16. Juni til Jens Juhl Nedergaard tlf.  26 33 58 01 , email :  jensnedergaard@hotmail.com

Kærlig hilsen Charlotte, Anne-Marie og Jens