Pressemeddelelse: Vellykket landsmøde udtaler sig mod tvang

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere havde sit 16. landsmøde i weekenden den 28.-30. marts på Hotel Svendborg.

MF Liselott Blixt gav i sin tale i anledning af foreningens 15 års jubilæum udtryk for, at der er brug for LAP, og at hun hver dag glæder sig over at have LAP’s vandretæppe hængende på sit kontor.

I alt 120 medlemmer deltog på landsmødet, der var præget af en god stemning og en livlig debat.

Landsmødet vedtog bl.a. følgende udtalelse:

“LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang i behandlingsmæssigt og opdragende øjemed. Såvel den direkte som den indirekte (skjulte) tvang. Uanset hvor i samfundet den forekommer. Det være sig såvel på psykiatriske centre eller somatiske afdelinger, som på plejehjem, bosteder, væresteder (kommunale og regionale), jobcentre eller i private hjem (bl.a. tvungen opfølgning). Dette gør vi, fordi tvang generelt er en overskridelse af det enkelte menneskes basale ret til integritet og værdighed. Derudover, fordi tvungen indgivet medicin i bedste fald kun efterlader unødige bivirkninger. Vi anser det for en uanfægtelig basal ret for det enkelte menneske selv at vælge sine redskaber til fysisk og psykisk recovery/velvære. Til selv at søge informationer og oplysning fuldstændig frilagt af indoktrinerende dogmatik.”

Udover behandling af en række indkomne forslag blev der også på mødet dannet en række nye arbejdsgrupper og afholdt 3 vellykkede minikonferencer om: Åben Dialog, At bo alene og Selvforståelse. Ved valget til foreningens landsledelse blev 4 nye ansigter indvalgt i ledelsen. Se de “nye” og “gamle” ansigter på LAP’s hjemmeside www.lap.dk , hvor man også kan læse det fulde referat fra mødet og den af landsmødet godkendte årsberetning.

Pressemeddelelse: En sikker vej ud af psykofarmaka!

Guiden: ”En sikker vej ud af psykofarmaka” er en oversættelse af amerikaneren Will Halls bog: ”Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”. Guiden udgives i et samarbejde mellem LAP, og kan bl.a. hentes her på siden.

Guiden: ”En sikker vej ud af psykofarmaka” er en oversættelse af amerikaneren Will Halls bog: ”Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”. Bogen, der er den første af sin art på dansk, rummer mange gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, både hvis man vælger psykofarmaka til eller fra. Trin for trin gennemgår guiden bl.a., hvordan man kan gå frem, hvis og når man ønsker at trappe ned eller ud af medicinen.

Bogens forfatter udtaler: ”Denne guide har ikke til hensigt at overbevise nogen om at stoppe med psykofarmaka, men har i stedet til formål at oplyse folk om deres muligheder, hvis de beslutter sig for at udforske, hvordan man holder op… Ud fra en skadesreduktionstilgang præsenterer vi også ideer og information for mennesker, der beslutter at fortsætte med eller skære ned på deres medicinforbrug.

Mange mennesker finder psykofarmaka nyttige og vælger at fortsætte med at tage dem: selv med de risici, det indebærer, kan det være en bedre mulighed under den aktuelle situation og givne omstændigheder.  Samtidig kan psykofarmaka indebære store farer og sommetider gøre forfærdelig skade, ja endda blive til et større problem end de forhold, de blev ordineret til at behandle. Alt for ofte bliver mennesker, der har brug for hjælp til at stoppe med psykofarmaka, efterladt uden nogen form for vejledning, og det at træffe beslutninger om medicinering kan føles som at finde vej gennem en labyrint. Vi har brug for ærlig information, som udvider diskussionen, og vi håber at denne guide vil hjælpe folk med at stole mere på sig selv og tage sig bedre af hinanden.”

Guiden udgives i et samarbejde mellem LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Stemmehørernetværket i Danmark. Bogen kan rekvireres ved henvendelse til LAP’s sekretariat eller downloades fra foreningens hjemmeside.

En pdf-version af bogen er vedhæftet denne pressemeddelelse. Vi opfordrer redaktionen til at anmelde eller bringe en omtale af udgivelsen, og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Hent bogen her

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen – karl@lap.dk – 51526218

Pressemeddelelse: FOA formand fører sine medlemmer bag lyset !

22. januar 2014

Mere tvang betyder flere konflikter på bosteder for psykisk syge.

FOA formand Dennis Kristensen fører sine medlemmer bag lyset!

Mere tvang betyder flere konflikter og flere tilfælde af vold på bosteder for psykisk syge.

Hvorfor kæmpes der ikke for bedre uddannelse til FOA-medlemmer ?

Hvorfor er FOA´s medlemmer ikke uddannet til de job de får ?

Uvidenhed er årsag til mange konflikter, beboerne er ofte bedre klædt på end personalet. Dette gælder både misbrugsproblematikker og medicinhåndtering. Samt ikke mindst i forhold til recovery. Personalet er ikke klædt på til at arbejde recoveryorienteret. Især ikke FOA´s medlemmer.

Flere konflikter bliver klaps til FOA´s egne medlemmer. Der bliver flere medlemmer, som går ned og får psykiske problemer, som på sigt betyder, at flere af FOA´s medlemmer får dødsens farlig psykofarmaka ligesom beboerne. Desuden bliver der en optrapning af konfliktniveauet på bostederne og det giver flere voldsepisoder.

Hvornår bliver bostederne under Københavns kommune opdateret, ved at både personale og beboere bliver klædt på, så de kan samarbejde og spille sammen om tingene, og ved at faglig sparring bliver en hverdagsbegivenhed.

Denne pressemeddelelse er blevet til efter samtale med en beboer fra et af Københavns bosteder. Forholdene var de samme i 2007 – hvor debatten om bostederne var til høring.

Hvorfor sker der ingen udvikling – er det kun i København det halter eller flere steder i landet?

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – FU- og Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28222765
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 21637314

Medlemsbladet nr. 1, 2014

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad med nyheder, boganmeldelser og meget mere.