Referat fra møde i mediegruppen, 1. juli 2009

Referat fra Mediegruppens møde 1. juli 2009 kl. 11.30 på LAP´s sekretariat, Store Glasvej 49, Odense

Deltagere: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

Ordstyrer: Inger-Liss
Referent: Michael

2.    Godkendelse af sidste referat suspenderet da det henholdt sig til det afholdte landsmøde med prisoverrækkelse mm.
3.    Orientering fra gruppen – uformelt uden referat
4.    Prisuddelingen gik rigtigt godt. Paul & Tom mente dog at prisen ikke skulle indpakkes før uddelingen. Procedurerne for pressemeddelelser skal gennemgås og forbedres. Underligt så mange pressemeddelelser der i tidens løb er udsendt til over 430 medier og at der så godt som intet er kommet i medierne. Pressemeddelelsen om Leif Teilmann kom dog i Nordjyske Tidende og flere andre aviser.
5.    Udgangspunktet er TV2´s tv-program Operation X, hvor man dyrker opsøgende journalistik.
Her drejer det sig specielt om psykiatri. Man indkalder og efterlyser historier, ”cases” og ”sager” udefra. Historierne undersøges og man går videre med dem der kød på og som man mener kan holde. Først udsendes en pressemeddelelse. Foreløbig internt i LAP-Blad´ regi.
6.    Medlemskort.
Hanne Løvig har indhentet oplysninger: Opstartspris på kr. 500 og kr. 9,45 pr styk – dvs. kr. 9950 for 1000 laminerede og trykte medlemskort.
Der er kontakt til Fitness World, Forsikringsselskabet HGF – Handicappedes Gruppeforsikring og flere andre.
7.    Evaluering: Rigtigt godt møde!
8.    Næste møde: Torsdag den 3. september 2009 kl. 11.00