Referat af møde i livsglædegruppen, 19. november 2015

Tilstede : Stefanie, Lars, Preben, Solvej, Tom
vi savnede de øvrige, som havde meldt afbud.

1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Tivoli tur
4. December møde
5. Retningslinier for gruppen

 

1.  Referatet fra sidste møde, blev kort gennemgået og GODKENDT

2.  Hver i sær fortalte om de gode oplevelser, de havde haft siden sidst. En fortalte om sin positive studie ved universitetet, en fortalte om, at vedkommende fremover hjælper Kirkens korshær. En har den fornøjelse, at køre ud med aviser. Flere fra gruppen havde deltaget i LAP´s weekend-medlemstræf ved Vejle. Der blev for de øvrige i gruppen fortalt om dette træf.

3. Gruppens arrangement med Tivoli tur, går efter planen og der er allerede booket helt op til turen. Der er fire her fra gruppen der er tilmeldt og vil deltage.

4. Til vores møde d. 3. dec. er vi indtil nu 6 der møder op. Der er udsendt program og vi mødes på banegården. På dette møde aftales møde(r) i det nye år.

5. Vi skal have udarbejdet nogle retningslinier for vores gruppe. Der har været alt for stort fravær, for at gruppen kunne arbejde optimalt, så vi fremlægger senere, gruppens nye målsætning for stabilitet vedrørende gruppens fremtidige mødedeltagelse og arrangementer.

 

Referatet godkendt på livsglædegruppens møde d. 3.12.2015

Medlemsbladet nr. 4, 2015

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.