Referat af møde i livsglædegruppen, 16. juli 2016

Livsglædegruppens møde i Randers d. 16. Juli 2016

Tilstede: Brian, Gihta, Mona-Lisa , Preben, Tom
Vi savnede de øvrige.

Mødet blev afholdt i Randers. Brian tog imod deltagerne på stationen. Herfra gik gruppen over til mødelokalet på Atelier 12 B. Brian viste os stedet hvor han kreerede malerier og hans værker blev studeret. I dagens anledning sørgede Brian for kaffe og kage.

Mødet:

Pkt. 1: Referat fra sidste møde blev godkendt.

Pkt. 2: Hver især fortalte hvad de havde haft af positive livsglade oplevelser siden sidst. Der blev nævnt, adresse flytning, ferieoplevelse, fritidsjob , kunstner tegninger.

Pkt. 3: Der forelå intet at berette fra Tom´s virke i LL .

Pkt. 4: Der er indløbet en ansøgning fra Anita i Fredericia om medlemskab af gruppen. Vi drøftede denne og vil med glæde byde velkommen til Anita. Tom skriver til Anita derom.

Pkt. 5: Der er udarbejdet forslag og budget for tur til Århus d. 3.-4. september. Turen vil blive slået op på LAP´s hjemmeside. Tom og Preben kigger nærmere på budgettet og skriver sammen om dette.

Pkt. 6: Der blev drøftet fremtidige mødedage . Onsdag er den bedste dag, men vi prøver næste gang en mandag, for at få alle med. Vi tager punktet op igen på næste møde.

Pkt. 7: Næste møde: mandag d. 22. August kl. 13.00 i LAP Odense.

 

Referatet godkendt på gruppens møde d. 22.8.16