Referat af møde i højskole-gruppen, 21. august 2007

Afholdt hos Grace i Tåbæk.

Til stede:
Grace, Linda, Reidun, Bente og Mette

Afbud:
Helle og Joy

Vi havde en dejlig dag hos Grace. Vi talte bl.a. om løst og fast omkring os selv, vi er en dejlig stabil gruppe med en masse lune og sjov.
Grace har bl.a. adgang til en stor tag taresse hvor vi kunne se til Sverige, Veen og Tåbækhavn.

Vi blev enige om at arbejde videre med højskole ideen således:

Indhente brochure, valg af højskoler, kontakte de valgte højskoler, besøge den/dem.

Det bliver ca. januar/februar måned vi besøger højskolerne med henblik på et kursus på ca. 1 måned evt. i efteråret 2008, eller foråret 2009. Orientere højskolerne om at de skal tage et lille hensyn til os bl.a. det at vi kan gå lidt til og fra undervisningen, hvis behovet er der.
At vi får eneværelse og bliver undervist i vores egen gruppe i nogle fag, sammen med de andre kursister i andre fag. Ligeledes vil vi undersøge om der er muligheder for fondsmidler til vores højskoleprojekt. Et højskoleophold vil koste ca. 5.000,00 kr. for 1 måneds kursus alt incl.

Næste møde i højskole gruppen er den 27. december 2007 hos Reidun, til julefrokost og planlægning af hvilke højskoler vi skal besøge.

Ref. Mette

Referat af møde i højskole-gruppen, 20. juni 2007

Første møde for LAPs Højskolegruppe

Odense d. 20.06.07

Den består af: Torvholder og referent Mette Bramsdal,  ordstyrer Bente Rasmussen, Reidum Solvie Barkum, Helle Jensen, Joy Dalhof, Linda Larsen, Niels Udbye, Grace Kaae Christensen og Ulla Enevoldsen

Tilstede var: Mette, Bente Reidum, Helle og Grace.

Fraværende var: Joy, Linda, Niels og Ulla.

Mette blev torvholder samt referent og Bente blev ordstyre.

Mødet gik godt, og vi har alle nogle mål og drømme. Til det at lærer nyt og komme på højskole. Vi er alle meget interesseret i at bo og leve sammen med andre i en kortere eller længere periode.
Vi ville først alle sammen gerne have vores helt egen højskole, men det er der ikke økonomisk eller politisk mulighed for.
I stedet vil vi i gruppen udvælge 4-5 højskoler, som vi siden vil kontakte.
Med henblik på at få et specifikt kursustilbud, som vi fagligt så vidt muligt selv bestemmer indholdet af.
Vi vil lave et forsøgs spørgeskema og udlevere det til de medlemmer der er på sommerlejeren i år For at se hvilke fag og ideer der er hos medlemmerne til at komme på højskole.
Vi regner med at vi bliver et sted mellem 10 – 20 medlemmer, der vil deltage på disse ophold. Vi vil så forhandle med højskolen(erne) om reduceret pris, fonde m.v. Ligeledes om vi kan få en fløj eller afdeling for os selv.
Ligeledes vil vi kæmpe for at blive ligestillet med andre handicap grupper så vi på sigt bla, kan få en støtte person med på et ophold. For de medlemmer der har behov for det.
Vores næste møde bliver hos Mette i Sakskøbing det bliver d. 16.07.07 til evt. 17.07.07 og der vil vi bla, lave det første udkast til et spørgeskema.
Som vi så vil udlevere på sommerlejeren.

Referat af Mette Bramsdal