Medlemsbladet nr. 3 2023

Julehilsen og status fra jeres LAP-konsulent i Vestdanmark

Julen nærmer sig og dermed også en afslutning på året 2023. En tid der for mange både indeholder glæder og sorger. En tid hvor der er brug for sammenhold og fællesskab.
Jeg kan derfor glæde mig over, at vi er kommet godt i gang med etablering af nye og gode fællesskaber i LAP regi. Relationer bliver dannet og medlemmer mødes i forskellige sammenhænge.

LAP Aalborg som lokalforening er kommet godt i gang med en aktiv bestyrelse som allerede har afviklet forskellige arrangementer bl.a. ”Danmark spiser sammen” for LAP medlemmer i Nordjylland. Et landsdækkende arrangement som afholdes af forskellige sociale organisationer med henblik på at forebygge ensomhed. På tegnebrættet for 2024 er bl.a. foredrag, filmaftener samt fællesspisning mv. Hvis du bor i Aalborg eller i det nordjyske og har lyst til at deltage i aktiviteterne kan du kontakte Formanden for LAP Aalborg, Signe Seiersen på mobil 50 59 38 14 eller på mail signe.s@mail1.stofanet.dk.

Ligeledes har bestyrelsen for LAP Randers stået i spidsen for etablering af gode fællesskaber. LAP Randers låner lokaler i Psykiatriens Hus og har med stigende tilslutning af deltagere afholdt forskellige arrangementer. Bestyrelsen tager i begyndelsen af 2024 fat på arbejdet med årshjul 2024 og vil efterfølgende være klar med aktiviteter for psykiatribrugere i Randers og de nærliggende kommuner. For yderligere info eller hvis du blot har lyst til at være en del af fællesskabet, kan du kontakte, Anette Rousing på mobil 27 33 57 13 eller på mail anetterousing@hotmail.com

Efter en længere pause er LAP Aarhus på vej til at blive opstartet igen. Der har været afholdt inspirationsmøder og vi forventer, at afholde generalforsamling og udpege en bestyrelse i februar/marts 2024. Der arbejdes aktuelt på at få lokaler på plads og vi forventer og håber, at få gang i gode fællesskaber i foråret.

Der har desuden været afholdt møder i det sydfynske, nærmere betegnet Svendborg. En gruppe af nuværende og nye medlemmer har etableret et fællesskab og har mødtes et par gange. Næste step bliver den praktiske del i forhold til dannelse af LAP Svendborg. Tankerne og ideerne fra deltagerne har kredset om fællesspisning, hygge og etablering af et Refugie.

Nærmere info om LAP Aarhus og Svendborg vil blive sendt ud på mail og sms til medlemmerne i området.

LAP – som organisation udbyder ligeledes en række projekter som kan opstartes lokalt. Et af projekterne er, projekt ”Træn dit velvære”. Et projekt som sætter fokus på dit personlige velvære. Den indholdsmæssige del er, dans, energiøvelser, visualiseringsopgaver, sparring og samtaler med fokus på velvære og det gode liv.
Projektet ledes af Sille Brams, som er uddannet kunstterapeut. For yderligere info om den faglige del af projektet kan du kontakte Sille på mobil 25 56 80 69 eller på mail sillebb03@gmail.com Ønsker du at tale om muligheden for at få det etableret i dit lokalområde kontaktes jeg på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@LAP.dk
Projektet udbydes aktuelt i Odense, Svendborg, Randers, Aalborg og Hillerød.

Desuden vil LAP som organisation igen i 2024 udbyde en række af projekter og aktiviteter. Bl.a. har LAP 25-års jubilæum. Projektet ”Vendepunkter” og forskellige aktiviteter som Kystlejr og Sommerlejr, forventer jeg ligeledes vil blive udbudt i det kommende år. Følg med på LAP’s hjemmeside www.LAP.dk eller læs om det i vores blad, LAP-Medlemsblad.

Jeg håber, at ovenstående kan være inspiration til medlemmer i det jyske og fynske, om at få etableret jeres egne lokale fællesskaber, uanset om I bor i større eller mindre byer. Jeg stiller mig til rådighed og møder meget gerne op til en snak og en kop kaffe, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder. Kontakt mig endelig. Jeg træffes på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@lap.dk

Afsluttende vil jeg blot ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og jeg ser frem til at vi i fællesskab fortsat kan arbejde på at skabe bedre vilkår for psykiatribrugere i det ganske land.