Pressemeddelelse: ”Lykkepiller” kan dræbe

25. november 2011

Det bør undersøges hvem der evt. har økonomiske interesser i den omfattende brug af livsfarlig medicin mod depression.

Vi har vidst det længe i LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) og nu er det igen blevet videnskabeligt bevist.

De såkaldte “lykkepiller” kan dræbe! Enten hurtigt eller langsomt.

Lundbeck “lykkepillen”, Cipramil, som omkring 178.000 danskere i dag har fået ordineret mod depression, kan give hjerteproblemer, herunder hjertestop, viser et amerikansk studie.

Selvom LAP i år 2010 kørte en landskampagne mod dødsfald forårsaget af psykiatrisk medicin, har danske myndigheder ikke villet undersøge sagen og finder det åbenbart ikke interessant.

Psykisk syge lever generelt 28 år kortere end andre danskere, begår flere selvmord end andre danskere og har et betydeligt ringere socialt samliv med andre, herunder et ringere sexliv end andre danskere.

Denne daglige forringelse af livskvaliteten hos 178.000 danskere er ikke noget som vækker opmærksomhed eller interesse hos myndighederne, men at Lundbecks aktionærer tjener styrtende på andres elendighed, har derimod stor interesse for myndighederne.

Derfor kræves der nu fra LAP`s side, at der bliver sat en undersøgelse i gang om, hvorvidt læger, sundhedsstyrelse m.fl. selv har en økonomisk fordel ved, at så mange liv bliver forspildt, på den ene eller anden måde.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Medlem af Landsledelsen i LAP Erik Thomsen – erik.thomsen1@gmail.com – 2785 5731

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 10. november 2011

Referat fra Sommerlejergruppens møde den 10.november 2011 kl. 12.00 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jan, Jack, Inger og Birgitte og som gæst var Thoridt

1) Til ordstyrer blev valgt Jack og til referent blev valgt Birgitte

2) Referatet fra sidste møde blev godkend med lidt så kommentarer

3) Erik havde nyt fra LL. Nils skulle komme og deltage i mødet d.d. men blev syg og i stedet for kom Thoridt.

4) Dette punkt var et lukket punkt, da der er personfølsomme oplysninger, og skal derfor ikke med i det referat, der skal lægges på nettet.

5) Punkter vi ikke blev færdige med sidst

A Sommerlejrgruppen godkendte de fremlagte arbejdsrammer, som er i          tråd med med LAP´s retningslinier for arbejdsgrupper.

B Regnskabsfører. Udsættes til næste møde

C Punkterne 8 til 10 i første mødes dagsorden behandles senere.

D Vi drøftede, hvor sommerlejren 2012 skal holdes. Der har været snakket om, vi skulle finde et andet sted i år end Hellebjerg, og det blev op til Gunver, Inger og Birgitte at tage en snak med andre mulige steder f.eks. højskoler, men vi ved på nuværende tidspunkt, at vi kan disponere over Hellebjerg i uge 30, og der var også en enighed om, at det kendte i at holde det på Hellebjerg nok var det mest fornuftige. Vi endes dog om lige at stikke en finger i jorden, men det er mest sandsynligt at det bliver Hellebjerg. Når stedet er bestemt, vil Erik og Jan finde ud af noget med hensyn til forplejningen.

E Aktiviteter m.v. udsættes til næste møde, hvor vi har taget stilling til det endelige sted.

F Der blev drøftet om, vi skal spørge Trygfonden om lov til at holde det et andet sted, idet bevillingen er givet til Hellebjerg ,og det skal Karl fra kontoret finde ud af, da det er ham, der er LAP´s kontakt til Trygfonden.

H  Bevillingen fra LL om sommerlejren 2011 er ikke kommet til udbetaling men det kommer den heller ikke idet Trygfonden kom med deres store bevilling.

7

A Information om Sommerlejr 2012. Der var enighed om, at der skulle en husker med ud sammen med indkaldelsen til Landsmøde 2012 i foråret 2012, men at der senere skulle sendes en separat indbydelse ud til LAP´s medlemmer samt noget i medlemsbladet, så den ikke bliver væk i mængden sammen med materialet  til Landsmødet 2012.

B Dagsorden udsendes af Gunver 14 dage  før hvert møde og evt. punkter fra gruppens medlemmer sendes via mail til Gunver, som så udsender den endelige dagsorden en uge før mødet.

C Telefonliste på gruppens medlemmer udfærdiges.

9

A Hvad kan og må vi i henhold til Trygfondens bevilling overlades til Karl fra kontoret.

B Huske at få ansøgning om bevilling til sommerlejr 2013/2014 på Sommerlejrgruppens møde i januar 2012  !!!!

10.  Økonomi udsættes til næste møde

11.  Evt.

A Gunver havde en hilsen fra Else, og hun har fået det godt ,og hun var meget glad for de gaver, hun havde fået ved afslutningen af sidste sommerlejr. Det var sidste lejr Else var tovholder for, men vi ser hende forhåbentlig som medlem til næste sommerlejr.

B. Gunver havde udarbejdet arbejdsmapper til gruppens medlemmer og de blev delt ud til de tilstedeværende medlemmer. Resten får næste gang.

 

Næste møde afholdes torsdag den 5 januar 2012 kl. 12.30 i LAP´s lokaler på Glasvej i Odense

 

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 1. november 2011

Deltagere: Jan Andersen, Patricia Eskekilde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Paul Bjergager, Thoridt Allermand, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard og Olga Runciman

Deltagerne valgte at bruge mødet til at lægge et foreløbigt program for en kommende høring. Frem til mødet den 9. december vil Jan og Karl afsøge mulighederne for at afholde høringen på en af de tidligere fastsatte datoer (så vidt muligt den 28.02.12) og forsøge at få aftaler med diverse medvirkende på plads.
Høring om medicinrelaterede dødsfald
Høringen afholdes så vidt muligt på Christiansborg. Om formiddagen vil vi beskæftige os med problemets alvor og omfang, om eftermiddagen med hvad der kan og må gøres.

Kl. 9 – 9.45:         Ankomst + forplejning

Kl. 10 – 10.10:     Velkomst

Tema 1: Mange psykiatribrugere dør unge. Hvorfor?

10.10 – 11.15    1 – 2 pårørende beretter om den, de har mistet
Psykolog Ellen Kolsrud Finnøy: Dødelig terapi – innsikt til utsikt. (titel på hendes bog, som vakte megen røre da den udkom i Norge)

Kl. 11.15 – 11.30:    Pause

Kl. 11.30 – 12.30:     Psykiater, fx Merete Nordentoft: Statistik om over-dødelighed. Medicinens betydning contra KRAM-faktorer
Retsmediciner, fx Jørgen Lange Thomsen om Gråzoner: Registrerede contra virkelige dødsårsager

Afrundende Panel-debat om formiddagens tema gerne med Lars Teilmann som moderator

12.30 – 13.30:     Frokost

Tema 2: Færre medicinrelaterede dødsfald, hvordan??

13. 30 – 14.45:     Styrkede patientrettigheder, fx i form af:
Psykofarmakafri behandlingsmuligheder
Ingen tvangsbehandling, færre behandlingsdomme
Fuldt informeret samtykke
Oplæg v. LAP + farmaceut m. brugerbaggrund (navn:??), Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Socialt Udsatte
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

14.45 – 15.15:     Pause – kaffe/te

15.15 – 16.30:    Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol
Oplæg v. Sundhedsstyrelsen, Læger uden Sponsor, Helene Mortensen, Retsmediciner
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

Afslutning