Kalder alle kunstinteresserede

Den 18. maj 2023 genåbner Museum Ovartaci i nye omgivelser i Aarhus
Vil du se eller gense Ovartacis værker, så kom med og oplev denne geniale kunstners værker på sin permanente plads i Aarhus. Jeg tager bus fra København og vil så deltage i åbningsbraget.

Ovartacis værker har været udstillet på museer i bl.a. Holland og Italien, og jeg vil gerne høre om deres reaktioner på hans kunst.

TID OG STED: 18. maj kl. 12.00 -17.00

Program følger på hjemmesiden og på Facebook
https://www.ovartaci.dk/

Betaling: Egenbetaling

Dette er en Once in a Lifetime oplevelse for alle kunstinteresserede, der vil se en psykiatrisk patient som var indlagt på livstid i Risskov, men udviklede kunst i verdensklasse….

Måske ses vi?

Hanne C.
LAP Kbh./Frederiksberg

Psykiatriområdets vilde problemer

Lad os ikke kun behandle, men også forebygge ❤️

Psykiatriområdet lider, og det har brug for at blive skrues markant anderledes sammen.

Derfor skal der:

Tages hånd om de brugere det hele handler om!
Civilsamfundet skal være mere repræsenteret!
Vi skal sikre at mennesker ikke tabes på gulvet både før og efter en eventuel behandling!

Vi tog kampen op da vi sammen med Psykiatrinetværket afholdt høring på Christiansborg med deltagelse af ordførerne på social-, sundheds- og psykiatriområdet på. Lad os tage hånd om psykiatrien!


LAP’s BUD PÅ ”HVORDAN KOMMER MAN SIG?” FOKUS PÅ MENNESKET v. Lene Kristiansen og Steen Moestrup, LAP’s landsledelse.

Fælles tale

Rosenborg Slot – Udflugt

Slottet blev opført af Chr. 4. fra 1606-1633, og står stadig meget autentisk fra Chr. 4. tid og har kronregalier, kronjuveler og Danmarks Tronstol.

Hvornår: 4. maj 2023

Mødested: Hovedbanegården ”under uret” kl 11.

Derfra tager vi S-tog til Nørreport, hvorfra vi går ca. 15 min. til Rosenborg Slot i Kongens Have.

Kl. 12.30 er der bestilt rundvisning, som tager 1 – 1,5 time.

Slottet har ikke elevatorer.

Man må have vand med ind på slottet, men alt andet skal indtages udendørs.

Når man har set nok af Rosenborg, kan man evt. vælge en tur i Kongens Have eller andet.

Vi vælger sammen et mødetidspunkt, og går eller tager S-tog tilbage og spiser i DalleValle på Axeltorv 4, som ligger lige overfor Tivoli`s indgang. Husk at installere DalleValle app`en på jeres tlf, så er buffeten til halv pris.

Medlemmer af LAP kan søge refusion af udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel.

Der er plads til 25 LAP medlemmer på turen, da det også er max. antal deltagere på rundvisningen.

Pris for hele turen er kr. 200 som indbetales til LAP`s mobilepay 66 88 55. Husk at skrive, at det er for udflugt til Rosenborg. Tilmeldingen er efter først til mølle og er først gældende, når I har fået tilbagemelding om, at det er ok.

Med venlig hilsen
Livsglædegruppen

Pressemeddelelse: DR påstår at Psykiatrien har fundet sjælden guldåre – Nu svarer danske patient- og brugerorganisationer igen: for det er løgn

14. april 2023

Peerstøtte er ‘ingen dans på roser’ i Psykiatrien: Nu svarer Patient- og Brugerforeningerne

DR og GO’aften Danmark har i disse dage skabt ramaskrig i flere landsdækkende patient- og brugerforeninger med deres blåøjede dækning af tidligere patienters rolle som ansatte i Psykiatrien: For psykiatrien har aktivt modarbejdet ansatte brugere i psykiatrien i mange år, og det er først efter lang sej kamp, at vi er blevet lukket ind, og kampen er langt fra slut.

Peernetværket Danmark, LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Recovery LAB: Vi er tre patient- og brugerforeninger, der organiserer Peers over hele landet. Vi vil her gerne give den danske offentlighed en mere nuanceret forståelse af Peerstøtte.

Peerstøtte i Danmark: Brugerforeningernes kamp
Peerstøtte er, når et menneske, som er kommet sig over psykisk sygdom, støtter andre i at komme sig. Peerstøtte er startet i Danmark i 00’erne, da brugerorganisationer fandt inspiration i udlandet, hvor personlige erfaringer længe har været en del af den psykiatriske behandling.

Peernetværket Danmark blev stiftet i 2015 af en række brugerorganisationer og tæller lige nu 800 medlemmer over hele landet. LAP og Recovery LAB organiserer ligeledes mange Peers. De fleste Peers er ansatte i behandlingspsykiatrien, fx som Recoverymentorer, eller i kommunerne.

Psykiatriens behandling af sine ansatte Peers:

 • Underbetaling: Peers får en løn, som de færreste kan leve for og for få timers ansættelse. Danske Regioner og FOA har indgået aftale om, at Peers indplaceres som ufaglært sosu-assistent. Ofte har Peers en mellem- eller lang videregående uddannelse.
 • Diskrimination på arbejdspladsen: Mange Peers oplever at blive ekskluderet fra personalemøder, negativ forskelsbehandling, manglende stillings- og funktionsbeskrivelser.
 • Peers holder ikke længe i jobbet, da der ingen muligheder er for at avancere. Arbejdspladserne stempler ofte medarbejderen som for “psykisk sårbar” til jobbet, når mange holder i kort tid.

Peers trodser alle odds: bliver raske, forlader offentlig forsørgelse og får et arbejde. Men så starter de dårlige arbejdsvilkår:

 • Politikere, regioner og kommuner skal finde måder at organisere arbejdet på, som lever op til almindelige, ordentlige standarder for det danske arbejdsmarked: løn man kan leve af, oprettelse af fuldtidsstillinger og stop af negativ forskelsbehandling.
 • Politikerne i Folketinget skal tage Peers alvorligt: Peers er ikke som medarbejdergruppe blevet inviteret indenfor i arbejdet med Psykiatriens 10- års plan. Det er alle andre faggrupper. Vi har gjort ihærdige forsøg og vil gerne inviteres med til bordet.

Peernetværket Danmark – LAP – Recovery LAB

Kontakt:
Peernetværket Danmark: Christina Ytzen
Medlem af Forretningsudvalg
E -mail: christinaytzen@icloud.com
Tlf.: 29 91 82 67

LAP: Lene Kristiansen
E-mail: kristiansenlene@yahoo.dk
Tlf.: 30 11 59 19

LAP: Hanne Wiingaard
Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
E-mail: wiingaard@lap.dk
Tlf.: 21 63 73 14

Høringssvar: Forslag vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle

Odense den 27.03.2023

LAP høringssvar: Forslag vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.

LAP har følgende bemærkninger:

 • Først og fremmest vil vi stille spørgsmål til, om de unge er hørt i forhold til de ændringer der her foreslås? Unges ønsker til psykiatrien er tilsyneladende, ex. via samtalegrupper ikke en del af de ændringer der foreslås. Unge med psykiske vanskeligheder efterspørger samvær med andre unge, hvilket dette forslag ikke tilgodeser. Derudover skal det anføres, at unge med psykiske vanskeligheder ikke er alderssvarende og overgang til voksenpsykiatrien derfor kan være ekstra barsk.
 • Forslaget tager ikke hånd om den grundlæggende mangel på speciallæger samt udfordringen med andelen af retspsykiatriske patienter indlagt i Voksenpsykiatrien. LAP foreslår her, at man inddrager nye behandlingsformer og tilsvarende i ansættelsesprocesser søger og ansætter et bredere spektrum af faggrupper. LAP foreslår tillige øget brug af brugerstyrede indlæggelser, uvisiterede kommunale pladser, mobilteams og øget fokus på forebyggelse, som del af den omlægning der ønskes gennemført.
 • I forslaget er det ikke beskrevet, hvordan overflytningen af en større gruppe unge til voksenpsykiatrien skal gennemføres. Det vil være hensigtsmæssigt at implementere en løsning, der indebærer at unge og patienter med en dom ikke deler faciliteter.
 • Forslagets antagelse om, at unge 18 – 19-årige med psykisk sygdom kan rummes og behandles ambulant kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved. Når man ændrer aldersgrænsen flyttes presset til ambulante behandlingstilbud i kommunerne og til voksenpsykiatrien, hvor der tillige er mangel på uddannet personale.
 • Den lange transport som forslaget indebærer kan afholde patienter for at søge behandling, hvilket allerede er en udfordring i den nuværende organisering.
 • Endelig er der behov for, at man nuancerer opfattelsen af psykisk sygdom, som noget der kræver medicinsk behandling og foregår i hjernen, og i højere grad i behandlingstilrettelæggelsen ser på det hele menneske.

LAP er som brugerforening bekendt med de udfordringer, der er i psykiatrien i Region Syddanmark. LAP forventer dog, at den skitserede omlægning først og fremmest inddrager og tilgodeser psykiatribrugeres egne behov og ønsker. Kun på denne måde fremtidssikres en positiv udvikling af psykiatrien i Region Syddanmark.

Med venlig hilsen
Helle Sibbersen,
Medlem af forretningsudvalget i LAP og LAP Syddanmark

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk

Referat af LL-møde 25.02 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

LL beslutter at tilføje et pkt. 14d: Balance og Budgetstatus.
Nedsat deltagerbetaling vedr. sommerlejr sættes på under pkt.14a.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.01 2022

Referat behandles og godkendes uden rettelser.

5. Refugie

a. evaluering, budget og økonomi, jf. LL-møde 14.01 2023
Lene fortæller, at der er lavet mundtlig evaluering og skriftlig evaluering. Sidstnævnte er endnu ikke tastet ind i et dokument. Refugiedeltagerne var glade for at være med på refugiet.
Vedr. regnskab mm.: Tovholder har ikke sendt bilag ind. Nye medlemmer af arbejdsgrupper skal formelt godkendes, og det er ikke sket.
LL fastholder beslutning fra LL møde 26.11. 2022. Det vil sige samtlige skal betale for refugieophold.
Årsregnskabet er lukket og der er ikke modtaget bilag mm.

b. Nedsat betaling til medlem
Sagen er taget til efterretning og drøftes ikke videre.

6. (lukket punkt)

7. Ulighed i Sundhed

LL beslutter at udsætte pkt. 7 til næste LL -møde.

8. Lokalrådsmøde

LL beslutter at emnet tages på dagsordenen om fredagen på medlemstræf.

9. LAP-København – status (lukket punkt)

10. Vendepunkter

Helle Sibbersen: Der er datoer for afholdelse af kurser og datoer for, hvornår man kan søge om at blive instruktører. Der bliver orienteret på medlemstræffet om Vendepunkter. Der er plads til 10 kursister. Gruppen består af Cornelius Christiansen, Birgit Thillerup, Knud F. Rasmussen og Helle Sibbersen. Honorarer er mindre end tidligere beskrevet og er på 500 kr. pr. time. Der vil være 2 lønnede instruktører. Der lægges et opslag op, som alle kan søge. De 10 kursister er ikke-lønnede.

11. Arbejdsgrupper – arbejdsmoral

Helle Sibbersen: Det er ikke hensigtsmæssigt når personer melder sig til en arbejdsgruppe, og så ikke er til at få fat i og ikke møder op til møder – det er ikke i orden. Medlemmer melder sig ind og ud af grupper. Man skal forpligte sig til arbejdet i gruppen, når man melder sig ind i en gruppe. Enten skal vi have ny kræfter ind i arbejdsgrupper eller også skal vi lukke nogle af dem. Der efterspørges arbejdende medlemmer i arbejdsgrupper. Det er muligt, at tilbyde at hjælpe uden at indgå i arbejdsgrupper. Cornelius vil gerne indgå i bisiddergruppen og udgå af Vendepunktsarbejdsgruppen.

12. Orientering fra

a. FU
Medlemstræf: Der er afholdt ét møde, og der kommer en foreløbig invitation ud snarest muligt. DUKH (Den Uvildige Konsulentordning) og Jytte Banner kommer til medlemstræffet.

b. LL
Nytårskur: Medlemmer var glade for arrangementet. Oplægsholder blev dog afbrudt undervejs og det blev træls. Der var en del der ikke forstod, hvad hun sagde. Folk var glade for at danse og tegne.
Lene efterspørger oplægsholdere til Psykiatri Topmødet. Hjørrings borgmester er en mulighed. Psykiatri Rådet i Odense kunne også være en idé.
Vedr. Sundhedsklynger: Der ligger der et høringssvar om dette på LAP ́s webside.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Folkemøde: Tovholder Tom Jul. Der er ved at blive fundet foredragsholdere mm. Emnerne er blandt andet Traumebevidst tilgang, Sundhedsøkonomi mfl. Helle sender navne på mulige bidragsydere til Folkemødegruppen. Der er bestilt færgebilletter.
Sommerlejr: Der var møde fredag, og der blev talt oplæg og indehold. Lars Kristensen er tovholder og Bettina er LL – repræsentant. Der er møde i sommerlejrgruppen i april. Valentina laver en annonce. Lenette sender skema til Valentina mhp. annonce.
Kystlejr: Torben fortæller, at det ligger lidt stille pt. og det har været vanskeligt at samle gruppen. Der kan med hjælp fra sekretariatet skrives ud til gruppen igen, og Kystlejr kan nævnes på medlemstræf. En fast ankerperson kunne være en idé ift. gennemførelse af lejren.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi

a. Budget sommerlejr, deltagere i arbejdsgruppen og nedsat deltagerbetaling.
Sommerlejrgruppens forslag om nedsat deltagerbetaling til kr. 1500 grundet inflation mm. behandles. LL stemmer om nedsat deltagerbetaling og resultatet er: 8 stemmer for, 1 stemme imod.
LL beslutter at nedsætte deltagerbetaling til kr. 1500. 8 personer fra arbejdsgruppen deltager uden betaling.
Budget godkendes: Dog skal gruppen tilrette budget og tydeliggøre indtægter, betalende, ikke-betalende deltagere mm..
LL godkender deltagere i arbejdsgruppen. Der kan søges penge hos ex. Trygfond til Sommerlejr og Kystlejr til 2024, forudsat der ligger et budget for begge aktiviteter.

b. Brugernes Bazar – orientering
Hanne Carlsen oplyser, at Bazaren ikke gennemføres i 2023, men påtænkes gennemført i 2024, evt. via dannelse af en forening. Brugernes Bazar har været nævnt på Psykiatrinetværkets seneste møde. Det fremgår ikke i referat herfra om der er opbakning til Bazaren. Der kan ikke umiddelbart overføres midler til 2024 til Brugernes Bazar i LAP ́s budget.

c. Blivende Refugie
LAP kan ikke bruge egne midler til et blivende refugium.
Forslag drøftes ikke videre.

d. Balance og Budgetstatus
Det oplyses, at der er brugt flere midler end det fremgår af bilag vedr. Balance. LAP årsregnskab 2022 påtænkes at være klar omkring næste LL-møde.

15. Punkter til næste møde
– Socialpsykiatriens status og udvikling
– Evaluering af medlemstræf og planlægning af det næste
– ENUSP: Der har været en konference og møde med deltagelse af Olga mlf.. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskabet. Cornelius sender dokumenter til LL.

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.