Referat af møde i sommerlejrgruppen, 30. april 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 30. april 2012 i Lokalerne på Glasvej i Odense

Til stede var. Gunver, Rene, Inger og Birgitte. Jack havde meldt afbud og Jan udeblev.

1. Valg af referent og ordstyrer

Til ordstyrer blev valgt Rene og til referent blev valgt Birgitte

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst.

  1. Jack. Fjernlager hos Else.
  2. Da Jack ikke var til stede blev dette udsat til næste møde
  3. Rene: Busser og Bandet til festaftenen.

Dette er på plads. Bus fra Vejle til Juelsminde den 21.7.2012, bus fra Juelsminde til Zoo i Givskud og retur til Juelsminde den 23.7 og bus fra Juelsminde og til Vejle på afrejsedagen. Pris i alt med 4 stjernet bus. 18.000,00 kr. inkl. moms.

Der er plads til max 50 personer i bussen til Løveparken så det er først til mølle princippet. Det koster 140,00 kr. at komme ind i Løveparken pr. deltager. I denne forbindelse så vi på Løveparkens hjemmeside, at en person kan komme gratis ind som ledsager hvis den man ledsager har et ledsagerkort.  Sådan et kort udstedes blandt andet til personer på førtidspension. Kortet udstedes af Dansk Handicap Organisation. Det koster 100 kr. og et billede i pas størrelse. Der er ansøgningsskema og yderligere oplysninger på deres hjemmeside..

Rene er tovholder med Birgitte som hjælper på turen til Løveparken.

Vi regner med at køre fra Juelsminde kl. 10,00 og vil væde hjemme igen ca. kl. 16.30

Bandet har vi fået en pris på 12.000 kr.

Jan: Web-siden.

Jan var ikke til stede men vi har konstateret at web siden er opdateret med relevante oplysninger om sommerlejren.

Inger: Sanghæfter, cykler, duge og pris for lejr på Samsø til næste år.

Sanghæfter blev det Birgitte havde forevist ved sidste møde og det arbejder Birgitte videre på. Cykler var ikke undersøgt men blev det mens vi var til mødet og der er aftalt at leje 8 cykler fra mandag til lørdag. Duge var Inger ikke kommet nærmere, men Birgitte tog over og har her i skrivende stund fundet nervøs velour i orange i Stof og Stil i Roskilde og det kører Birgitte op og ser på en af de nærmeste dage.

Inger havde undersøgt muligheder på Samsø og der var kun Samsø Højskole der ville huse os så det arbejder Inger videre med til næste gang.

Birgitte:

Sanghæfter er der så meget styr på der kan blive pt. Duge er der styr på og banko spil er på plads. Lånes af Den Gule Dør i Køge og Birgitte har med i bilen.

Gunver:

Invitation er under udarbejdelse. Vi kan først få Hellebjerg lørdag kl. 12.00 så lejrgruppen mødes i Juelsminde fredag sidst på dagen, overnatter og får styr på de sidste ting.

Deltagerne bliver transporteret i bus fra Vejle Lørdag ca. kl. 14.30 og er i Juelsminde ca. 15.30. Efter ankomsten udleveres der nøgler til værelserne så alle lige kan få et hvil inden vi afholder et fællesmøde kl. 17.00 hvor lejrgruppen kommer med de praktiske oplysninger for ugen

Lørdag den 28. juli går turen tilbage fra Hellebjerg til Vejle med bus ca. kl. 11.00

Skattejagt, point-leg og Lap lege tager Gunver sig af og er nået langt i planlægningen. Her hjælper Ali og Inger.

Oplæg fra Trygfonden bliver ikke med nogen fra Trygfonden da de ikke tager ud, men måske vil Karl holde en kort orientering en af eftermiddagene? Gunver undersøger

Overraskelsen fredag aften er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det. Inger mener der er byfest i byen denne aften så måske er der en del der vil ned i byen?? Det kan også blive en spille aften eller måske noget helt andet.

Vi skal huske at skrive i invitationen til deltagerne, at de skal have en pakke med til max 25 kr. som der vil blive spillet om til banko spillet og der for uden vil der også være en hovedgevinst på sidste spil.

Mad er ikke på plads idet catering firmaet som vi havde en forhåndsaftale med ikke er til at få fat i så Gunver er gået i gang med at få en aftale med Hurup Kro så det ved vi mere om til næste møde.

5. Nyt fra Landsledelsen.

Jan var der ikke så der var intet nyt fra LL.

6. Yderligere dagsordens punkter.

Ingen.

7. Økonomi/budget
Vi har udarbejdet et foreløbigt budget. Konto nummer til brug for Lejrgruppen er opgivet og videre sendt til Gunver som så tager kontakt  til Hanne fra LL så vi kan få nogle penge overført til denne konto.

8. Aktiviteter på Sommerlejr 2012.

9. Vi er ved at få de sidste aktiviteter på plads og de vil blive meddelt i et endeligt program som sendes med ud til deltagerne. Vi fik talt gevinster til forskellige aktiviteter igennem og dem begynder vi at købe når der er kommet penge ind på kontoen.

10. Fonde-liste vedr. sommerlejr 2013

Gunver havde fundet en masse fonde vi kunne søge midler hos til næste års lejr, men vi blev enige om, at det var en opgave for Landsledelsen af søge midler.

11. Evt.

Evaluering

Skal der være en evaluering og i hvilken form. Det tænker vi lige over til næste møde.

 

Næste møde er den 4. juni 2012 på Glasvej i Odense.

Medlemsbladet nr. 2, 2012

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad med artikler, nyheder og anmeldelse af og for psykiatribrugere.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 2. april 2012

Sommerlejr gruppens møde den 2. april 212 på Glasvej, Odense

til stede var: Gunver, Jack, Rene, Inger, Jan og Birgitte.

1. Valg af referent og ordstyrer.

Birgitte blev valgt til referent

Rene blev valgt som ordstyrer.

2. Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Siden sidst – Erik med mere – Hellebjerg kontakt

Jan undskyldte at han ikke havde mailet til os torsdag aften ved landsmødet omkring Hellebjerg. LL besluttede at det er lejrgruppen der har mandat til at bestemme hvor sommerlejren skal afholdes.

Gruppen har besluttet at det bliver Hellebjerg i 2012 og kontrakten på 65.000,00. er underskrevet og returneret..

Jan har fået en forespørgsel fra et medlem om han måtte have hund med. Efter forespørgsel til Hellebjerg må der ikke komme hunde med på Hellebjerg.

Erik var med på LL vegne og han stillede ikke op til valget til LL 2012 og er derfor ikke i lejergruppen mere. Erik er slettet fra Lejr mail listen.

Vi tog lige et hop til medlemsbladet omkring annonce til Lap bladet som er sidste dag d.d. . Annoncen til Lap bladet blev godkendt med en enkelt rettelse og kommer i bladet ved næste udgivelse.

Og endnu et hop. Rene tager kontrakt til bandet omkring underholdning  til festaftenen og vi aftalte at  Rene bare skal skrive under og vi skal have kontanter med til afregning på spilleaftenen.

4. Nyt fra Landsledelsen.

Se punkt 3

5.  Nye mapper og telefonlister til gruppen

Mapperne er bestilt af Mette, men var ikke nået frem til dette møde          så dem får vi til næste gang.

Gunver har udleveret renoverede lister og de er ok.

6. Yderligere dagordens punkter

Kiosk. Jack står for kiosken og får et beløb til start og ordner også regnskabet.

Hjælpere. Gert , Dorte,   Merete, Asjan, Lone , Helmer, Thomas, Jørgen og   Ali. (Rene er tovholder på teltet)

Web site:

Jan tager sig af ansvaret for at få web master til at opdatere sommerlejergruppens hjemmeside.

Sange. Inger og Birgitte kigger på det. Vi aftalte at Inger havde noget materiale med til næste møde.

7. Aktiviteter på sommerlejren

Hver aften vil der være bål i gryden med sang og socialt samvær.

Lørdag:

Ankomst. Lørdag Banko spil lørdagen kl. 20.00: gevinst på en 1 række 2 rækker og fuld plade med sidegevinst på alle tre spil. Vi spiller minimum 6 spil og på sidste spil vil der være en hovedgevinst – Deltagerne opfordres til at tage en pakke med til ca. 20-25 kr. – dem spiller vi om – plus nævnte hovedgevinst.

Søndag

Skattejagt. Gunver og Inger.  Gunver og Inger sammensætter grupperne og laver oplæg til hvordan det skal foregå.

Gunver arbejder videre med point legen, som skal få deltagere til at være hjælpere – uden nedsættelse af deltagerpris – men får så en point-gave, som udleveres fredag aften.

Merete starter postkort op søndag kl. 15.00 og så kan der gåes frem og tilbage efter lyst.

Mandag.

Heldagsudflugt. Rene sørger for at aftale med busselskab. Vi har planer om at turen skal gå til Giveskud zoo og spisning på en kro på vejen hjem om aftenen.

Tirsdag.

Lap lege: Gunver og Ali er tovholder. Overrækkelse af medaljer tirsdag aften.

Onsdag:

By tur til Juelsminde om formiddagen. Det foregår enten på cykel (Vi lejer cykler ligesom sidste år) eller på de dertil indrettede ben vi er udstyret med fra naturen. Det er Birgitte og Jack der er tovholder og tager med.

Tryg fonden og Lap: Nogle fra Trygfonden og fra Lap vil komme på besøg onsdag eftermiddag og om aftenen bliver der lagt op til den helt store festaften. Birgitte tager kontakt til Steen om duge – det er gjort og de duge der findes fra basaren egner sig ikke til borddækning så Inger og Birgitte finder på noget andet. Rene byder  velkommen til festen og fortæller lidt om aftenens gang.

Torsdag :

Fri til sightseeing (evt. boldspil) og om aftenen er der SCENEN er din.
Evt. Else fortæller om sin gave oplevelse.

Alt dette foregår i spisesalen og alle opfordres til at byde ind med indslag

Fredag:

Overraskelse fastlægges senere. Overraskelsen tager Rene og Gunver sig af.

Lørdag

Hjemrejse og så er den uge bare forhåbentlig gået godt

Bus: Rene undersøger bus  priser. Til  Lørdag, mandag, og lørdag

Mad.  Gunver tager sig af aftale om vores mad.

Cykler: Inger tager sig af leje af cykler (3 herre- og 5 damecykler) og de skal være der mandag formiddag og afhentes igen fredag sidst på eftermiddagen og Jack sørger for at være til stede så cyklerne kan blive retmæssig afleveret

Fjernlageret: Hos Else snakker  – Jack snakker med Else om hvordan vi får det til Hellebjerg.

Kontanter: Under hele lejren tager Birgitte sig af kontante udbetalinger. Har oprettet konto og kort så nu skal vi bare have overført nogle penge. Birgitte aflægger regnskab for poster og beholdning når ferien er slut og alt hvad der hører herunder er betalt og modtaget kvitteringer for. Ingen udbetalinger uden kvitteringer.

8/9 Noget om Lap og Trygfonden:

er beskrevet under punkt 7 –

10 Fonde og legater til sommerlejr 2013

Gunver sender en liste til gruppen pr. mail

Næste sommerlejrmøde er den 30 april og vi mødes på Glasvej Kl.11.30. Bemærk det er en time tidligere en vi plejer.