Referat af møde i kystlejr-gruppen, 8. oktober 2023

Tilstede: Hanne C, Lydia, Torben og Christel
Afbud: Linda og Margit
Referent: Hanne C

Dirigent: x

1 godkendelse af Kørsel ( Torben afklarer evt spørgsmål med kontoret i næste uge) til Lydia.

2 : regnskab godkendt.

3 Drejebog er ok godkendt

Den omhandler 18 punkter som kan bruges ved planlægning hen over året til senere kystlejre.

1: August året før : vælg LL- repræsentant
2: annoncer efter lap-medlemmer og ll- repræsentanten indkalder til første møde : vælg tovholder og præsenter LL- repræsentanten
3: vedtage budget
4 : vedtage tema måske natur og samarbejde
5: booke sted. Aug året før til slut jan md
6: før 1. Marts.: evaluering til Landsmødet. Afleveres til LL.
7: Booke stationsbus før 1. Marts
8: booke bus til ture med plads nok i marts- april
9: vedtage 1-3 ture ud af huset
10. Overveje materialekørsel og indkøb i højst 9- personers bus eller privatkørsel
11. LL- repræsentant have deltagerlisten pga datasikkerhed
12: hvem krydser af ved bussen
13: vær to hjemme fra arbejdsgruppen ved ture Ud af huset
14: vent en halv time på efternølere efter medlemsbussens afgang
15: lav skilte med arbejdsopgave- grupper
16 fordel og skriv arbejdsgruppemedlemmerne på skiltene øverst
17: lav skilte til turene hvor folk kan skrive sig på. Gem dem til turen er slut mindst
18: vær altid to ved konfrontationsopgør.

4: Beretning Godkendt til blad eller landsmøde 24

Tak for i år

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 21. juni 2023

Til stede christel, Lydia,carsten,,hanne c , torben j
Afbud/ ikke mødt: pia g, Linda,,margit,paul og jan a

Referent Hanne c

Enstemningt vedtaget at Pia g og Paul er udgået af arbejdsgruppen pga manglende engagement og fremmøde. De kan indbetale 700 kr snarest så beholder de deres plads og deltager på lejr som deltagere og kommer søndag d 2. Juli.
Christel og Carsten er indtrådt i steden.
Torben j overtager Steens plads som ll repræsentant.

Hele arbejdsgruppen mødes lørdag d 1. Juli i Odense og gir en hånd med at afhente materialer til kystlejren.
Vi kører til Henne strand og deler os i to grupper. En indkøbsgruppe og en hotelgruppe.
Vi har aftalt to faste ture til fanø og mandø mandag og onsdag resten detailplanlægges dagen før.
Og en afskedsfest fredag
Der bliver morgensang og flaghejsning hver dag.
Desuden gåture i nabolaget og indput fra deltagerne.

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 15. april 2023

Henne Bad på Hennestrand
Lørdag d 15.april 2023 11-15 i Odense
Tilstede: Linda, Solveig, Hanne C, Margit og Steen – samt John, jyllandskonsulenten

Afbud: Pia, Paul og Lydia

Der var ingen dagsorden vi skrev punkter på tavlen.

John dirigent

Referent: Linda

Valg af tovholder: Linda

Emner der debateres: Lejr er liv= fælleskab; alkohol; mobiltelefoner; mad/ kost; udflugter; antal deltagere; værelsesfordeling; bus/ vogn ; aktiviteter; musik til fest; start indkøb/ ting fra kontoret.

Arbejdsgruppen:
Ved en evt konflikt må gruppen træde sammen og finde ud af hvad der skal gøres/ konsekvens

Mødes hver dag og snakke sammen om hvad der rør sig.
Aftale fra dag til dag hvem der er på lejren.
Telefon der kan ringes til ved problemer.

Alkoholpolitik:
Ingen indtag før kl 16.00 i fælleskabet på lejren. Der henstilles til en ordentlig og acceptabel adfær ellers konsekvens.

Mobiltelefoner
Mobilfrit rum i spisestue/ dagligstue

Stedet er ikke handicapvenligt

Værelsesfordeling

Folk finder selv sammen med dem, de vil bo med – fordelingen af værelser er først færdig når alle har et sted og sove.

Vi skal huske navneskilte på værelserne og gerne mobiltelefoner

Festaften
Musiker – Kristian Bach – eller alternativ harmonikaspillrt med blandt deltagerne

Sanghæfter

Aktiviteter
Leje cykler; fællesskab, morgensang; en dukkert i havet; gåture; opleve naturen sammen; walk and talk, se kirken; mal , bevægelse – mindfulness

Forslag om en daglig aktivitet

Daglige aktiviteter: flag op og ned med samling og sang. Morgenmad. Ta’ selv hylde i køleskabet. Tidsplan med måltider.

Tilmelding og annoncering:
LAP- bladet udkommer ca 1. Maj med annonce
Tilmelding til kontoret 8. Maj- betaling 1. Juni

Opgavefordeling:
Arbejdsgruppen køber ind og laver mad d første dag

Deltagerne skal selv skrive sig på til arbejdopgaver i løbet af ugen. Vi har billeder af tidligere måder at lave opgavefordeling på fra Suzan

Budget:

Deltagerbetaling. 700kr pr næse og arbejdsgruppens 8 deltagere fritages for betaling

Indtægter:
30 pers af 700 kr. 21.000kr
8 deltagere uden betaling. 0kr

Udgifter
Leje af lejr og slutrengøring. 30.000kr
Mad mv. 30.000kr
Bus fra Koefods skole incl brændstof 10.000kr
Bus til og fra lejren
( esbjerg- henne strand). 4.000kr
Rejsefusioner. 15.000kr
Aktiviteter (incl. musik til fest ). 21.000kr

Ialt. 110.000kr

Steen søger LL om at få dette godkendt – det et 10.000kr mere end hvad landsmødet har sat af.

Opgaver
Arbejdsgruppen tager til lejren lørdag d 1. Juli – der er flere som kommer direkte fra Sinds lejr på Brenderup Højskole.

Margit undersøger om lån/ leje af minibus fra Koefod skole 30 juni til 10. Juli – Margit har meldt tilbage det er ok , chauffør skal underskrive aftale

Hanne undersøger bus fra Esbjerg/ Varde og retur.

Margit har fødselsdag d 5. Juli.

Steen undersøger om Kristian Bach kan spille til fællessang i løbet af ugen og til festaften.

Steen undersøger om Carsten A vil være chauffør på bussen. Linda overvejer om hun vil være det eller kører i egen bil…

Næste møde: lørdag 20. Maj kl 11-15 i Holbæk
Varmestuen Kloster Strædet….

Solveig henter os ved holbæk st 10.34
Vi starter i københavn under uret på hoved banegården kl 9.30. Tog 9.48

Dagsorden næste møde:
Opgavefordeling. Indkøbsseddel. Materialer fra kontoret.

LAP’s Ø-lejr 2018

Fra fredag d. 6 juli til fredag d. 13. juli, har LAP Som sædvanligt den glæde, at invitere os alle til en Ø-lejr. Den afholdes i år ved Henne Bad, der ligger i første klitrække ved Vesterhavet.

Henne Bad er et tidligere pensionat fra 1934, beliggende på en meget stor naturgrund i yderste klitrække, direkte ud til Vesterhavet og placeret i badebyen Henne Strand.

Prisen for transport frem og tilbage til lejren, kost og logi, udflugter samt bankospil m.m. er kun 100 kroner pr. dag, altså i alt kr. 800. Du modtager opkrævning ved tilmelding, og når vi har modtaget din betaling, er du endeligt tilmeldt. Beløbet kan kun refunderes ved sygdom.

Grunden til den billige pris er, at vi alle skal påtage os små arbejdsopgaver, som tilpasses den enkeltes evner og behov. Ligeledes skal vi bo på 2-mands- eller 4-mands-væ- relser, men man må så vidt muligt selv vælge, hvem man vil bo sammen med. Oplys dette ved tilmelding. (Der er flest 2-mands- og enkelte 4-mands-værelser)

Der vil være åben for tilmelding fra mandag den 23. april 2018 og det skal ske til LAP’s sekretariat på lap@ lap.dk eller tlf. 66 19 45 11 (mandag til torsdag kl. 10 til kl. 14). Sidste frist er senest den 30. juni 2018.

Der kan desværre kun være højst 53 deltagere med, så skynd dig, for vi tager deltagerne efter princippet først til mølle.

Er du ikke medlem af LAP, er der alligevel mulighed for at deltage, men så skal der betales 1.100 kroner for hele herligheden.

Der ydes kun rejserefusion til LAP-medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
LAS’s ø-lejrgruppe

Referat af møde i ølejr-gruppen, 20. februar 2017

Til stede var: Rene Finn Hanne Solvej Einar

Afbud: Troels og Erik

Dagsorden.

1. Ideen bag ølejr-frihed under ansvar.

2. Gruppemedlemmers roller på lejren.

3. Finn torvholder.

4. Einer, Hanne og Rene handler ind, med evt flere. (Køkkenhold)

5. Forventninger til lejren. En afslappet lejr hvor vi kommer hinanden ved og gensidig  respekt for andre.

6. Hver aften har vi alle åbent møde og sang.

7. Ang. De 200kr til udflugt, det her været til afstemning og alle 5 personer har stemt i mod. Da vi får udflugten betalt af LAP. Vi laver selv madpakker drikkevarer giver LAP.
Vi tager på tur onsdag den 12 juli til Esbjerg og Ribe. Rene viser rundt 1 1/2 time i Ribe.

8. Einar, Rene, Finn, Hanne og måske Erik kommer dagen før.

9. Godt møde med gode beslutninger. Tak for et godt møde. Tak for i dag.

 

Referat af møde i ølejr-gruppen, 28. april 2015

Der blev diskutere henvendelsen fra X.

Alle var enig i følgende udtales.

Vi har medfølelse med dig, da du efter din egen mening, kom til skade ved en badetur, men håber at du kommer videre med livet.

MV LAP hilsner

Ø-lejr-gruppen

 

Erik gav en oversigt over, hvordan lejen status er.

Der blev besluttet at der afholdes bankospil, tirsdag og torsdag aften

At turen ud i det blå, afholdes onsdag

 

Bruno foreslog, at vi siger ja til at låne en minibus fra Holbæk kommune, 2 kr. per km.

Da den vil blive fyldt op med 8 personer til lejren, bliver bussen alene betalt med mindre rejseudgifter.

Ligeledes vil vi slipper for at leje en bil på lejren.

Bussen ville også blive brugt til de daglige indkøb, og at Bruno vil køre med deltagere, der vil se noget specielt.

Da det ligger ud over den sædvanlig arbejdsindsat, man kan forvente af deltagerne, bevilges Brune gratis ophold på lejren.

 

Jan påpeger, at der var uoverensstemmelser mellem det, LAP har meddelt ud om datoerne, og det selve lejren har markeret på deres hjemmeside.

Efter at havde set kontrakten, konstateres at LAP’s  udmeldinger er konrekte, men Erik tager sig af sagen.

 

Erik orientere om, at han på gruppens vegne har søgt FU/LL om penge til, hvis gruppen fandt det nødvendig, en ekstra dag for gruppemedlemmer, således frokost kunne stå færdig, når deltager indfandt sig.

P.g.a. dødsfald i et FU-medlem nærmeste familie, har FU ikke været mødtes, således Erik ikke viste noget om, hvordan det er gået med ansøgning.

 

Mødet begyndte kl. 12.15 og varer til 16.15