Referat af telefonmøde i Retspsykiatri-gruppen, 13. februar 2011

Deltagere: Bo, Søren, Peter og Ulla

Referent: Ulla

Gruppen har d.d. vedtaget, at Bo Steen Jensen indtræder som tovholder for retspsykiatrigruppen frem til Landsmødet.

Bo tager sig af den omtalte problemstilling omkring tavshedspligt mm. i næste uge, evt. i samarbejde med Tanja.

Ulla tager over til Bo i løbet af den næste måned for at Bo og Ulla sammen kan færdiggøre materiale til Landsmødet.

Referat af møde i Retspsykiatri-gruppen, 11. august 2010

Deltagere: Søren, Peter, Ulla, Minna

Referent: Ulla & Minna

Årsag: Akut indkaldt møde p.g.a. den massive pressebevågenhed omkring retspsykiatriske patienter (”fangeflugter”)

Stor enighed omkring, at den retorik, der anvendes er meget stigmatiserende, da der jo er tale om patienter/sygehuse og ikke indsatte i fængsler, hvorfor ord som fanger og fangeflugt mm. ikke bør anvendes.

Diskussion omkring om man kan bruge FN´s Handicapkonvention omkring, at man ikke må
stigmatisere mennesker p.g.a. deres psykosociale handicap.
Aftalt at vi vil drøfte nærværende med Karl Bach.

Vi syntes, at der mangler fokus på, hvorfor patienter ikke kan holde ud at være der, når det
nu hedder sig, at det skal være behandling og ikke straf. Skyldes det, fx manglende aktiviteter
og personalers uheldige adfærd. Her tænker vi på, at det burde være en selvfølge, at
patienterne havde adgang til beskæftigelsestilbud og/eller uddannelsestilbud, da mange jo er
indlagt i årevis.
Endvidere talte vi om, at det helt klart er vor opfattelse, at retspsykiatrien tiltrækker en del      personale, som har et stort behov for at udøve magt overfor andre mennesker, hvilket de ikke i deres privatliv kan udøve, uden at få en fængselsdom, men godt kan slippe af sted med på en retspsykiatrisk afdeling. At vi også oplever, at meget af personalet egentlig ikke gider patienterne, og derfor kun sidder inde på kontoret for at snakke/være på facebook/spille spil på pc eller går udenfor for at ryge i ekstrem lange pauser.

Vi manglede i den grad den dag et sagligt input i medierne omkring, fx propornalitetsprin-
cippet, nultollerance.

Indslaget i nyhederne, hvor et menigt medlem af LAP omtaler, hvor let det er at flygte, finder vi meget uheldigt, da det medfører yderligere stigmatisering og giver offentligheden et helt andet indtryk, end det der er virkeligheden i dag. Vi var alle enige om, at man absolut ikke kan stikke af på de måder, der blev omtalt i indslaget. Vi frygter også at indslaget kan komme til at skubbe til den i forvejen til tider ophidsede debat omkring, at der bare skal mere straf til, fx via låste døre, pigtråd etc.

Vi kan på ingen måde forsvare, hvis disse klip fra TV´et bliver lagt ud på LAP´s hjemmeside, da det skader såvel nuværende samt fremtidige retspsykiatriske patienter, hvor flere af LAP´s medlemmer efterhånden har en behandlingsdom – ofte for bagateller (nultollerance).