Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. oktober 2013

– nedskrevet af Yvonne i hånden, renskrevet på computer af Shais

Tilstede: Paul, Signe, Lars, Brunö, Michael, Shais, Rigmor, Yvonne og Henning som gæst.

Dagsordenen, for hvis punkter er gennemgået her forneden, mangles og beklages.

Punkt 1:
Yvonne er referent og Paul er ordstyrer.

Punkt 2:
Referat godkendt fra sidst, med en bemærkning om at det var omfangsrigt.

Punkt 3:
Vi har fået bevilliget 150.000,00 kr. fra LAP til refugiet. Ansøgning om computer ca. 4000,00 kr. og dankortkonto.
Der er en kontordame på centeret, som vi også kan bruge i et vist omfang.
Lars laver et ansøgningsskema, som kan bruges til ansøgning om tilskud til refugieophold hos deltagers kommune.
Ang. tilmelding vil Paul og Michael lave et brev til deltagerne, som sendes til Henning og Shais der vil bidrage.

Punkt 4 – DAGSPLAN PÅ REFUGIET:
Kaffe og vandkedler skal altid stå parate.
8.00-9.30 Morgenmad
9.35 Aktiviteter i salen
Evt. Morgensang, 5 tibetanere, kropsøvelser, afspænding, fordybelse og meditation,
maleterapi, kontaktøvelser, aktiv lytning, massage.
12.30 Frokost
13.30 Stilhed
14.45 Gåture
15.30 Kaffe/the og kage
16.00 Aktiviteter
18.00 Aftensmad
19.00 Stilletid
20.00 Aftenkaffe/the – samvær, evt. fjernsyn eller anden form for socialt samvær.
22.00 Ro i huset

Punkt 5:
Kurt kan lave yoga og massage. Henning laver en beskrivelse af nogle øvelser, som hver især får i et hæfte. Kurt kan købes til nogle aktiviteter på refugiet, også indkøb.

Punkt 6:
Værtsskemaer blev udfærdiget, hvor der mangler nogle personer i juleugen. Så man må meget gerne melde sig på banen som backup.

Punkt 7:
Når Henning og Brunö er på refugiet, stiller de en bil til rådighed. Billeje ønskes derfor fra ca. 13.december, hvor omtalte ikke er på refugiet – dette undersøges nærmere.
Lars og Yvonne undersøger telebus, flextrafik og almindelig buskørsel fra Maribo til Hunseby.

Punkt 8:
Under opholdet skal mobiltelefonsnak og computerbrug foregå på deltagernes værelse, hvor der kan være betaling for et vis forbrug. Alkohol accepteres ved et almindeligt forbrug på refugiet.

Punkt 9:

Lukket punkt. Konfliktløsning på refugiet er værternes ansvar.

Punkt 10:
Henning laver navneskilte til værter og intern seddel sættes op i huset ang. værelsesfordelingen.

Punkt 11:
Der er ca. 30 tilmeldte pt. spredt over hele perioden. Det undersøges om tilmelding til enkelt-/dobbelt-værelse, vil være nogle, der gerne vil sove sammen.

Punkt 12 – EVENTUELT:
Lars vil prøve at finde sponsorer fx Merkurbank og Folkesparekassen.
Signe laver udkast til ansøgning for støttemidler.
Brunö vil søge midler inden for egne rækker i LAP.
Evt. tur til Inspirationscentret den 13.11.13.
Indkøb/varekøb evt. via Tanja på refugiet, som har vareliste/skemaer der udfyldes og købes ind efter.

Pressemeddelelse: LAP pris til Liselott Blixt

3.oktober 2013

Liselott Blixt modtager Landsforeningen Af Psykiatribrugeres vandretæppe for hendes forslag til tvangsfri behandling i psykiatrien.

Mandag den 7. oktober kl. 13.00 vil MF og psykiatriordfører Liselott Blixt (DF) få overrakt LAP’s Vandretæppe for at have gjort et fint og ihærdigt politisk arbejde for psykiatriens brugere i folketingsåret 2012-13.

Liselott Blixt har vist stor interesse for at forbedre forholdene for psykiatriens brugere og arbejdet for nedbringelse af tvangen i psykiatrien. “Især sætter vi pris på hendes forslag om at gøre psykiatrien i en region tvangsfri som et forsøg, de andre regioner så ville kunne lære af” udtaler medlem af LAP’s landsledelse Lars Kristensen.

– Vi i LAP håber, at Liselott Blixt i det kommende folketingsår vil gøre et lige så ihærdigt arbejde med at forbedre forholdene for brugerne i psykiatrien og på anden vis være med til at gøre livet og dagligdagen for psykiatriens brugere bedre, uden stigmatisering af det at have en psykisk lidelse og i ligeværd med resten af samfundets borgere.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Lars Kristensen – lars@lap.dk – 29840407