Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 23. oktober 2023

Dagsorden til møde 23/10-2023 16-18 på zoom

Til stede: anette, steen og Hanne c

1 Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af sidste referat.
5.Flyer færdiggørelse.
6. opfølgning på opgaver fra sidste
7. input/evt.

1: Velkomst af Anette

2: Dirigent: Steen

3: Referent: Hanne c

4: Referatet fra 17.10.23 godkendt

5: Flyeren godkendt ( den fra 2019 var god) og Lap- kontoret mailer den rundt og eftersender med indmeldelse først 6. Nov.23 så posten også når frem.
Steen og Mette ser sammen på flyer og retter evt skønhedsfejl….

6: opfølging på opgaver fra sidst:
Hav sengetøj med. Noter det i velkomstbrev
Husk at folk skal fortælle om kost, personligehjælpere og evt brug af rolator.
Vi fremlægger bud på alkoholpolitik og mobiletik på medlemsmøde kl 15 d 4. Dec.
Vi har bestemt at have medværter med.
En medvært er en person som bistår med afgrænsede arbejdsopgaver af arbejdsgruppens.
Medværter: der er ja fra Sille og Lars
Ikke svar fra Thomas
Sidste medværtplads er endnu åben….
Kontrakten er den modtaget?

7. Evt/ input godt møde….

Tak for idag

Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 16. oktober 2023

Deltager: Hanne C, Annette og Steen
Afbud fra Lars

1. Velkommen.
Vi har besluttet at fastholde Navnet DecemberRefugie
Vi har godkendt referat fra sidste møde d. 27. september.

2. Valg af dirigent: Dirigent

3. Valg af referent: Steen

4. Kort vejrmelding, uden for referat.

5. Transportmuligheder til lejr for medlemmerne:
Offentlig transport – bus det sidste stykke. Ankomst 13.18 – 14.32
Undersøge bus der kører til Oddenfærgehavn – Flexbus – der bliver man sat af ved
motorvejen – ca. 15 min gang.
Folk må ankomme mellem 13 og 15 – noget kaffe, te og sandwich.
Senest kl. 15 for der er info møde.
Afgang mandag d. 11. dec.
Morgenmad – værelser tømmes og der ryddes op – folk skal være ude kl. 12
Der skal være mulighed for at smøre madpakke.
Folk sørger selv for transporten.

6. dato 4-11 december/solborgen info
Arbejdsgruppen kommer mandag – deltagerne ankommer tirsdag d. 5
Der er 19 soveværelser og 3 soveværelser i sommerhus.
8 enkelt værelser og 14 dobbelt plus 2 ekstra sommerhuse – svare til 36 pers. I alt. Så
afventer vi og ser om der er brug for ekstra 1 -2 sommerhuse.
I invitationen medlemstræffet – vi ser helst at folk deler værelse – så de sover på
dobbentværelse. ”Vi opfordre folk til at finde sammen to og to – da der er begrænset antal
enkelt værelser.
Mulighed for besøg inden vi afholder lejren.

7. flyer/ info om vinter refugie til medlemmer (invitation og info til medlemmer)
Mobiltelefon må ikke anvendes på fælles arealer.
Folk skal melde ind omkring kosthensyn.
Hvordan er fællesskabsreglerne – åben dialog på infomøde – så alle er med i
beslutningen. Nedskrives på planche der hænger i fællesrum.
Tilmelding – først til mølle princippet.
Vi talte om at det er vigtigt at gøre klart at folk skal være selvhjulpne og definere det tydeligt.
Dette refugie forudsætter at deltagerne er med i praktiske opgaver såsom madlavning, kørsel,
rengøring o. Lign; for at økonomien kunne reduceres. Og mange gerne vil give en hånd med. Og vi
vil gøre vores til at det alligevel bliver en ro- på uge…
Vi skal undersøge om det er muligt at leje sengetøj og hvad det koster – eller vi skal bede folk
selv medbringe sengetøj.
Der er mulighed for tøjvask.

8. planlægning af Aktiviteter / ture ud i området.
Seddel med indkøb /behov.
Lade lejr livet være i fokus – og overlade til deltagerne selv at lave aktiviteter.
Julemiddag med rafle gaver fredag. Gave: godt men brugt – eller køb en lille gave maks. 25 kr.
Beskrivelse af de praktiske opgaver.
Leje af bus – 8 pers. – kræver at en af kørekort.

9. Flere medlemmer i arbejdsgruppen
Vi er Annette, Hanne C. og Steen i arbejdsgruppen = lejr ledelsen.
Samt 3 værter – – – Der skal være udpeget en brændvagt.
Mulige emner til værter : Lars K, – afklares af Hanne C.
Thomas og Sille ? – steen afklare.
Evt. Cornelius – Annette afklare.

10 input
a. Vikleprøver med mindfullness musik
b. Julepynt/juleting et bord til fri afbenyttelse – køb evt. via www.grafical.com eller tjek hvad der
ligger i Odense.
c. Steen/Sille kan stå for mindfullness/mal dig glad/ træn din velvære.
d. Fest holdt som juleaften med sange og hygge
e. Gåturer i naturen/naturterapi
f. Spil og puslespil
g. Mal på sten tudser fra kælderen i Odense
h. Lade deltagerne byde ind med hobbys de vil introducere for andre.
i. Nat bio – video film
Fordeling af værelser :
Tjek oplysninger på vagtlæge 1818 – lægevagt, skadestue, psykiatrisk akutmodtagelse
1812 ambulance
Væltede træer mv. 44 22 71 12 (16 og 8) – MELLEM 8 OG 16 ORDSHERREDE KOMMUNE
59 66 66 66

11 evt.
Næste møde mandag d. 23. oktober – kl. 16 – 18 på ZOOM
Oplæg til invitation – se refugie annonce 2019

Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 27. september 2023

Tilstede: Hanne C, Mads, Annette B. og Steen
Lars K. havde meldt afbud.

Vi startede møde med en kort vejrmelding – som ikke refereres.

Pkt. 1: Valg af referent: Steen

Pkt. 2: Valg af LL repræsentant: Hanne C

Pkt. 3: Præsentation af de to muligheder: Solgården og solborgen begge tæt på Vig Lyng i Odsherred.
Vi endte med at prioritere Solborgen udfra dens placering og indretning i et plan og med muligheder for 3
ekstra sommerhuse. Den ligger tæt på byen og Superbrugsen.
Vi blev enige om 1 uge i december 1. prioritet tirsdag 5. dec. Til 12. dec.
2. prioritet: mandag d. 4. dec til 11. dec.
3. prioritet: mandag d. 4. dec til fredag d. 8. dec.
Vi talte om at det er vigtigt at gøre klart at folk skal være selvhjulpne og definere det tydeligt.
Det fremgår af evalueringerne at det er vigtigt med en tydelig leder.
Dette refugie forudsætter at deltagerne er med i praktiske opgaver såsom madlavning, kørsel,
rengøring o. Lign; for at økonomien kunne reduceres. Og mange gerne vil give en hånd med. Og vi
vil gøre vores til at det alligevel bliver en ro- på uge…

Pkt. 4 Indhold – ideer til indhold:
a. Vikleprøver med mindfullness musik
b. Julepynt/juleting et bord til fri afbenyttelse – køb evt. via www.grafical.com eller tjek hvad der
ligger i Odense.
c. Steen/Sille kan stå for mindfullness/mal dig glad/ træn din velvære.
d. Fest holdt som juleaften med sange og hygge
e. Gåturer i naturen/naturterapi
f. Spil og puslespil
g. Mal på sten tudser fra kælderen i Odense
h. Lade deltagerne byde ind med hobbys de vil introducere for andre.
i. Nat bio – video film

Pk.t 5 Forberedelse – besøg på lejren inden afholdelsen af lejren.

Pkt. 6 Budget:

Leje af lejr og slutrengøring 35.000
Mad mv. 30.000
Bus leje i en uge 15.000
Rejserefusioner 10.000
Aktiviteter incl. Musik 20.000

I alt 110.000
Deltagerbetaling
20 person a 700 14.000
6 personer friplads 0

Netto udgift 96.000

Pkt. 7. Evt.
Vi skal have fundet en tovholder.
Annette undersøger solborgen og pris