En helt anden hjælp

DVD’en kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk. Prisen er kr. 100,00 + porto & ekspeditionsgebyr.

LAP-aktiviteter lokalt – nu og i fremtiden

Weekend-medlemstræf den 17. – 18. november 2017 Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

LAP-aktiviteter lokalt – nu og i fremtiden Weekend-medlemstræf den 17. – 18. november 2017 Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer igen i år til weekend-medlemstræf, denne gang den 17 – 18. november:
– mød andre LAP-medlemmer, som er aktive eller ønsker at være det.
– kom og få inspiration og idéer til LAP-arbejdet lokalt i din kommune og region.

Træffet foregår på Aarhus Hostel i Hasselager, et hyggeligt og velindrettet vandrerhjem (Beringvej 1, 8361 Hasselager). Der vil være mulighed for fælles bustransport fra Aarhus Banegård til Aarhus Hostel. Vi starter med frokost fredag den 17.11. kl. 12.00 og slutter med eftermiddagskaffe lørdag den 18.11. kl. 14.30.

På træffet vil vi om fredagen blive præsenteret for nogle nye lokale LAP-aktiviteter og initiativer rundt omkring i landet.

Senere om eftermiddagen vil vi forberede os til dagens panel med politikere fra Region Midtjylland og fra Aarhus Kommune. Om lørdagen mødes vi i grupper på tværs af landet om emner som: Hvordan kommer man i gang lokalt?

På træffet vil der være oplæg og drøftelser i plenum, og en del af tiden vil vi arbejde i mindre grupper med de forskellige emner.

Tilmelding: Du tilmelder dig weekendtræffet ved at ringe eller skrive til LAP’s sekretariat: tlf. 66 19 45 11, email: lap@lap.dk senest onsdag 1. november. Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10 – 14.

Ved tilmelding beder vi dig om at oplyse, om du er indforstået med at dele værelse med en anden deltager, og hvem du evt. gerne vil dele værelse med. Der er kun begrænsede muligheder for indkvartering på enkeltværelse.

Deltagere, der kommer fra Sjælland, og som ellers ikke kan nå frem til vandrerhjemmet, inden træffet starter, har mulighed for at ankomme og blive indkvarteret dagen før, altså torsdag den 16.11. Har du brug for det, bedes du oplyse om det ved tilmelding. Vi vil også gerne vide det, hvis du ønsker at deltage i medlemstræffet uden overnatning.

Vi har i alt plads til ca. 60 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt.

Du er først endelig tilmeldt, når du har fået en bekræftelse fra sekretariatet. Med venlig hilsen På vegne af LAP’s landsledelse:

Hanne Skou Kadziola og Tom Jul Pedersen

Kl. 9.30 Velkomst ved formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen
Kl. 9.40 Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med retspsykiatri?
Hvad betyder det at blive retspsykiatrisk patient for den enkelte og for de pårørende, og hvad betyder det for samfundets syn på mennesker med psykiske lidelser?V/ Karl Bach Jensen og Knud Kristensen, Rådet for Socialt Udsatte
Kl. 10.00 Udviklingen i brug af foranstaltningsdomme 
Hvilke forskellige typer foranstaltningsdomme findes der, hvordan ser udviklingen ud inden for de seneste år, og hvordan adskiller den sig fra de andre nordiske lande?Oplægsholder ikke bekræftet
Kl. 10.30 Fortælling fra en retspsykiatrisk patient
Personlige erfaringer fra et forløb som retspsykiatrisk patientOplægsholder ikke bekræftet
Kl. 11.00 Vold mod offentligt ansatte
En stigende andel af de retspsykiatriske patienter udgøres af personer, der er dømt for vold mod offentligt ansatte (de såkaldt § 119-sager). Hvad karakteriserer denne gruppe af retspsykiatriske patienter? Og hvad kendetegner optakten til og det konkrete indhold i disse sager?V/Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
Kl. 11.30 Håndtering af konflikter i psykiatrien
Hvordan kan man håndtere konflikter i psykiatrien og derved undgå situationer, der kan føre til anmeldelse om vold?V/Jesper Bak, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Menneskeretlige problemstillinger ved foranstaltningsdomme
Er foranstaltningsdomme udtryk for forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom i straffesystemet?V/ Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
Kl. 13.15 Kan udviklingen i brug af foranstaltningsdomme vendes? 
Hvad skal der til for at vende udviklingen med flere og flere retspsykiatriske patienter ?v/Mette Brandt-Christensen, klinikchef for specialiseret retspsykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup og næstformand i Retslægerådet
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.05 Paneldebat
Debat med Folketingets rets- og psykiatriordførere
Kl. 15.00 Tak for i dag

Mere end almindelig hensyntagen?

Mere end almindelig hensyntagen? Eksempler på inklusion af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

Hent pjecen i pdf-format

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Konference om retspsykiatri 27. november 2017

Rådet for Socialt Udsatte inviterer til konference om retspsykiatri d. 27. november på Hotel Scandic i København.

Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkommen.

Baggrund:

Der er alt for mange mennesker i Danmark, der bliver retspsykiatriske patienter. Siden 2001 er der sket en tredobling i antallet af mennesker med psykisk sygdom, der er dømt for kriminalitet.

Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. At blive retspsykiatrisk patient er stigmatiserende for en person, der dermed, foruden at have en psykisk sygdom, får et prædikat som kriminel, og kan se frem til en straf, som er længere end den, personer uden en psykisk lidelse idømmes.

Men det er også samfundsøkonomisk problematisk, fordi det koster mange penge at have retspsykiatriske patienter indskrevet på psykiatriske afdelinger. I næsten hver tiende seng på de almindelige psykiatriske afdelinger ligger der nu en retspsykiatrisk patient.

Formål med konferencen:

  • At sætte fokus på det høje antal retspsykiatriske patienter og de konsekvenser, det kan have for den enkelte og for samfundet
  • At præsentere fakta om udviklingen i en dansk kontekst
  • At belyse baggrunden for og det konkrete indhold i sagerne
  • At diskutere politiske løsninger

Tilmelding: Senest d. 17. november 2017 til post@udsatte.dk. Oplys navn, titel og evt. organisation ved tilmelding.

Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V.

Kl. 9.30 Velkomst ved formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen
Kl. 9.40 Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med retspsykiatri?
Hvad betyder det at blive retspsykiatrisk patient for den enkelte og for de pårørende, og hvad betyder det for samfundets syn på mennesker med psykiske lidelser?V/ Karl Bach Jensen og Knud Kristensen, Rådet for Socialt Udsatte
Kl. 10.00 Udviklingen i brug af foranstaltningsdomme 
Hvilke forskellige typer foranstaltningsdomme findes der, hvordan ser udviklingen ud inden for de seneste år, og hvordan adskiller den sig fra de andre nordiske lande?Oplægsholder ikke bekræftet
Kl. 10.30 Fortælling fra en retspsykiatrisk patient
Personlige erfaringer fra et forløb som retspsykiatrisk patientOplægsholder ikke bekræftet
Kl. 11.00 Vold mod offentligt ansatte
En stigende andel af de retspsykiatriske patienter udgøres af personer, der er dømt for vold mod offentligt ansatte (de såkaldt § 119-sager). Hvad karakteriserer denne gruppe af retspsykiatriske patienter? Og hvad kendetegner optakten til og det konkrete indhold i disse sager?V/Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
Kl. 11.30 Håndtering af konflikter i psykiatrien
Hvordan kan man håndtere konflikter i psykiatrien og derved undgå situationer, der kan føre til anmeldelse om vold?V/Jesper Bak, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Menneskeretlige problemstillinger ved foranstaltningsdomme
Er foranstaltningsdomme udtryk for forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom i straffesystemet?V/ Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
Kl. 13.15 Kan udviklingen i brug af foranstaltningsdomme vendes? 
Hvad skal der til for at vende udviklingen med flere og flere retspsykiatriske patienter ?v/Mette Brandt-Christensen, klinikchef for specialiseret retspsykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup og næstformand i Retslægerådet
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.05 Paneldebat
Debat med Folketingets rets- og psykiatriordførere
Kl. 15.00 Tak for i dag