Referat af møde i Systemramte forældre til psykisk syge børn, 20. oktober 2014

Møde i arbejdsgruppen “Systemramte forældre til psykisk syge børn” med en byrådspolitiker og en regionspolitiker fra Psykiatriudvalget.

D. 20-10-14 kl 16.30-22.00 på Skovbakken 14c, Fredericia.

Deltagere: Jytte Østdahl, Laila Frederiksen, Inger Ladegaard, Bettina Mærsk, Gihta Hansen og 2 politikere (som vi ikke vil skrive navne på her)

Vi startede med at fortælle de to politikere lidt om, hvorfor vi havde lavet denne gruppe, og hvordan vi hver især havde oplevet vores forløb i Fredericia Kommune og i Region Syddanmark, og hvordan vi selv var blevet syge, af de forløb vi havde haft/ stadig har med vores børn.

Politikerne var ret rystede over vores historier, og de tilkendegav begge, at de var blevet en hel del klogere, efter at have mødt os.

Den ene af politikerne går personligt ind i 2 af de sager, der blev fremlagt.

Vi drøftede derudover forskellige emner med de to, bl.a. hvordan man kan sidde som politiker både i byrådet og i regionen, og endda i de samme udvalg? Hvordan kan man være uvildig begge steder, når det er imellem de to instanser, vi ofte føler os fanget imellem, fordi kommunerne ikke lytter til regionernes eksperter, og heller ikke retter sig efter deres anbefalinger. Og om det ikke er for dyrt for samfundet at have så mange eksperter ansat, hvis deres viden alligevel ikke bruges?

Vi talte også om pårørendepolitik indenfor Region Syddanmark. Og hvordan vi føler os set ned på både af behandlersystemet og politikerne.

De vil gerne mødes med os igen og følge op på de informationer de fik.

Så vi aftalte at holde kontakten og mødes igen.