Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 16. oktober 2023

Deltager: Hanne C, Annette og Steen
Afbud fra Lars

1. Velkommen.
Vi har besluttet at fastholde Navnet DecemberRefugie
Vi har godkendt referat fra sidste møde d. 27. september.

2. Valg af dirigent: Dirigent

3. Valg af referent: Steen

4. Kort vejrmelding, uden for referat.

5. Transportmuligheder til lejr for medlemmerne:
Offentlig transport – bus det sidste stykke. Ankomst 13.18 – 14.32
Undersøge bus der kører til Oddenfærgehavn – Flexbus – der bliver man sat af ved
motorvejen – ca. 15 min gang.
Folk må ankomme mellem 13 og 15 – noget kaffe, te og sandwich.
Senest kl. 15 for der er info møde.
Afgang mandag d. 11. dec.
Morgenmad – værelser tømmes og der ryddes op – folk skal være ude kl. 12
Der skal være mulighed for at smøre madpakke.
Folk sørger selv for transporten.

6. dato 4-11 december/solborgen info
Arbejdsgruppen kommer mandag – deltagerne ankommer tirsdag d. 5
Der er 19 soveværelser og 3 soveværelser i sommerhus.
8 enkelt værelser og 14 dobbelt plus 2 ekstra sommerhuse – svare til 36 pers. I alt. Så
afventer vi og ser om der er brug for ekstra 1 -2 sommerhuse.
I invitationen medlemstræffet – vi ser helst at folk deler værelse – så de sover på
dobbentværelse. ”Vi opfordre folk til at finde sammen to og to – da der er begrænset antal
enkelt værelser.
Mulighed for besøg inden vi afholder lejren.

7. flyer/ info om vinter refugie til medlemmer (invitation og info til medlemmer)
Mobiltelefon må ikke anvendes på fælles arealer.
Folk skal melde ind omkring kosthensyn.
Hvordan er fællesskabsreglerne – åben dialog på infomøde – så alle er med i
beslutningen. Nedskrives på planche der hænger i fællesrum.
Tilmelding – først til mølle princippet.
Vi talte om at det er vigtigt at gøre klart at folk skal være selvhjulpne og definere det tydeligt.
Dette refugie forudsætter at deltagerne er med i praktiske opgaver såsom madlavning, kørsel,
rengøring o. Lign; for at økonomien kunne reduceres. Og mange gerne vil give en hånd med. Og vi
vil gøre vores til at det alligevel bliver en ro- på uge…
Vi skal undersøge om det er muligt at leje sengetøj og hvad det koster – eller vi skal bede folk
selv medbringe sengetøj.
Der er mulighed for tøjvask.

8. planlægning af Aktiviteter / ture ud i området.
Seddel med indkøb /behov.
Lade lejr livet være i fokus – og overlade til deltagerne selv at lave aktiviteter.
Julemiddag med rafle gaver fredag. Gave: godt men brugt – eller køb en lille gave maks. 25 kr.
Beskrivelse af de praktiske opgaver.
Leje af bus – 8 pers. – kræver at en af kørekort.

9. Flere medlemmer i arbejdsgruppen
Vi er Annette, Hanne C. og Steen i arbejdsgruppen = lejr ledelsen.
Samt 3 værter – – – Der skal være udpeget en brændvagt.
Mulige emner til værter : Lars K, – afklares af Hanne C.
Thomas og Sille ? – steen afklare.
Evt. Cornelius – Annette afklare.

10 input
a. Vikleprøver med mindfullness musik
b. Julepynt/juleting et bord til fri afbenyttelse – køb evt. via www.grafical.com eller tjek hvad der
ligger i Odense.
c. Steen/Sille kan stå for mindfullness/mal dig glad/ træn din velvære.
d. Fest holdt som juleaften med sange og hygge
e. Gåturer i naturen/naturterapi
f. Spil og puslespil
g. Mal på sten tudser fra kælderen i Odense
h. Lade deltagerne byde ind med hobbys de vil introducere for andre.
i. Nat bio – video film
Fordeling af værelser :
Tjek oplysninger på vagtlæge 1818 – lægevagt, skadestue, psykiatrisk akutmodtagelse
1812 ambulance
Væltede træer mv. 44 22 71 12 (16 og 8) – MELLEM 8 OG 16 ORDSHERREDE KOMMUNE
59 66 66 66

11 evt.
Næste møde mandag d. 23. oktober – kl. 16 – 18 på ZOOM
Oplæg til invitation – se refugie annonce 2019

Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 27. september 2023

Tilstede: Hanne C, Mads, Annette B. og Steen
Lars K. havde meldt afbud.

Vi startede møde med en kort vejrmelding – som ikke refereres.

Pkt. 1: Valg af referent: Steen

Pkt. 2: Valg af LL repræsentant: Hanne C

Pkt. 3: Præsentation af de to muligheder: Solgården og solborgen begge tæt på Vig Lyng i Odsherred.
Vi endte med at prioritere Solborgen udfra dens placering og indretning i et plan og med muligheder for 3
ekstra sommerhuse. Den ligger tæt på byen og Superbrugsen.
Vi blev enige om 1 uge i december 1. prioritet tirsdag 5. dec. Til 12. dec.
2. prioritet: mandag d. 4. dec til 11. dec.
3. prioritet: mandag d. 4. dec til fredag d. 8. dec.
Vi talte om at det er vigtigt at gøre klart at folk skal være selvhjulpne og definere det tydeligt.
Det fremgår af evalueringerne at det er vigtigt med en tydelig leder.
Dette refugie forudsætter at deltagerne er med i praktiske opgaver såsom madlavning, kørsel,
rengøring o. Lign; for at økonomien kunne reduceres. Og mange gerne vil give en hånd med. Og vi
vil gøre vores til at det alligevel bliver en ro- på uge…

Pkt. 4 Indhold – ideer til indhold:
a. Vikleprøver med mindfullness musik
b. Julepynt/juleting et bord til fri afbenyttelse – køb evt. via www.grafical.com eller tjek hvad der
ligger i Odense.
c. Steen/Sille kan stå for mindfullness/mal dig glad/ træn din velvære.
d. Fest holdt som juleaften med sange og hygge
e. Gåturer i naturen/naturterapi
f. Spil og puslespil
g. Mal på sten tudser fra kælderen i Odense
h. Lade deltagerne byde ind med hobbys de vil introducere for andre.
i. Nat bio – video film

Pk.t 5 Forberedelse – besøg på lejren inden afholdelsen af lejren.

Pkt. 6 Budget:

Leje af lejr og slutrengøring 35.000
Mad mv. 30.000
Bus leje i en uge 15.000
Rejserefusioner 10.000
Aktiviteter incl. Musik 20.000

I alt 110.000
Deltagerbetaling
20 person a 700 14.000
6 personer friplads 0

Netto udgift 96.000

Pkt. 7. Evt.
Vi skal have fundet en tovholder.
Annette undersøger solborgen og pris

Medlemsbladet nr. 2 2023

LAP Medlemsblad, nr. 2 2023

Nyeste nummer af LAPs medlemsblad kan nu læses her på siden.

Du kan downloade det i pdf-format her

Brev til Folketingets medlemmer

Odense 24.10. 2023

Kære folketingsmedlem,

LAP fremsender her et forslag, som vi i denne forening, der består af mennesker med personlige erfaringer indenfor psykiatrien, kunne ønske os blev gennemført af jer som Folketing. Folketinget er øverste ansvarlig for at kunne tildele midler til de rigtige instanser og fastsætte helt konkret, hvad disse midler kan anvendes til af disse instanser.

1. Der bør oprettes mindst et værested i de 70 mest befolkede byer i Danmark, med det formål at kunne rumme de psykisk og fysisk udfordrede, de socialt udsatte og de ensomme mennesker. Et sted man kan tage hen, hvis man har behov for omsorg af den ene eller anden grund, som ikke kan varetages i institutioner eller hos offentlige instanser.

2. Vi ser meget gerne at der opføres et sanatorie i hver region, der er stort nok til at kunne rumme mennesker med vidtrækkende psykiske udfordringer, der kræver en langtidsbehandling. Dette vil modvirke problemet med “svingdørs-indlæggelser” der ofte fastholder og forværrer svært psykisk syges tilstand, og som ofte fører til tragiske hændelser, såsom selvmord eller destruktiv adfærd.
Vi ser helst at tragiske hændelser bliver undgået ved, at patienter får den fornødne behandling og ro i den tid, det nu tager for dem at blive stabile. Etablering af sanatorier vil også indebære, at der bliver åbnet for de flaskehalse i det nuværende system, hvor ventetiden på en udredning bliver længere og længere.

3. LAP ser meget gerne at det bliver en lovfæstet rettighed, at en tildeling af et psykiatrisk team bliver iværksat så snart et menneske får en psykiatrisk diagnose. Det vil betyde, at vedkommende har nogen at sparre med fra start, og ikke først skal igennem visitationer og anden administration, før der er hjælp.
Teamet skal bestå af en socialrådgiver, som kan tage sig af at hjælpe med de sociale problemer, der ofte følger med en diagnose. Der skal også tildeles en socialpædagog, der kan hjælpe borgeren med at forstå adfærdsvanskeligheder, samt en psykiatrisygeplejerske der kan vurdere om den medicin, der er blevet ordineret, nu også er den rigtige dosis eller det rigtige medikament.

4. Et terapicenter i hver kommune, der skal rumme terapeuter til for eksempel PTSD-ramte, alkoholikere, narkomaner, vredeskontrol osv.

LAP vil være meget taknemmelige, hvis I grundigt vil overveje denne liste og alle 179 i Folketinget kan blive enige om, at disse tiltag kun kan være til gavn for både samfund og borgerne, og en rigtig god investering i omsorg for alle mennesker som bor i Danmark.

Med de bedste hilsner og forhåbninger
Ole Nielsen, tovholder i presse og lov arbejdsgruppe

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk


LAP har modtaget svar fra Liberal Alliance og vi glæder os til at modtage svar fra alle Folketingets øvrige partier.

Referat af LL-møde 15.09 – 16.09 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Pressemeddelelse sættes på som nyt punkt.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde 12.08 2023

Helle Sibbersen spørger Højlund slettes i referat.
Referat fra møde 12.08 2023 godkendes

5. Orientering fra

a. FU – møde med Sundheds- og indenrigsminister 25. august 2023.
Steen fortæller om mødet i Sundheds- og Indenrigsministeriet med minister Sophie Løhde: Sophie Løhde greb fat i gennembrudsprojektet, som var et projekt, der faktisk nedbragte tvang. Opfølgende skrivelse til minister sendes til LL. Sophie fortalte, at de vil finde kr.4 milliarder ekstra til psykiatrien. I Handlingsprogrammet står der, at vi vil have kr. 600 milliarder og det skal udfoldes mere. Patientbegrebet skal udvikles fra at være et passivt til et aktivt objekt i egen recovery. Hanne spurgte embedsmand fra Sundhedsministeriet Carlo vedr. arbejdsgrupper om Psykiatriplan. Carlo kan evt. spørges på mail om dette.
Pernille R. Theil har afvist indtil videre at holde møde med LAP. Der er skrevet tak for svaret: LAP vil gerne mødes med ministeren uanset mm..
Steen og Lene skriver et udkast til et brev til Socialminister Pernille R. Theil.

b. LL
– optagelse af film på sekretariatet v/ Steen M.:
Der optages en film på sekretariatet om retspsykiatrien med Renés Strøms deltagelse.
Det er et firma, der hedder Rosa film som laver filmen. Filmen er ikke til offentliggørelse, der kan dog høres om LAP kan få et link e.l. I Udsatterådet i Hillerød er LAP godt repræsenteret med Yvonne Marker, Henrik Schmidt og Steen. Kommunerne mangler kr. 2 milliarder i efterslæb til Socialpsykiatrien, er Steen blevet oplyst om. Steen fortæller, at der også er et Udsatteråd i Kbh., på spørgsmål om dette fra Shiva.
-Lene foreslår at Peernetværket og samarbejde med LAP sættes på næste LL møde.
-Tom har været til ensomhedskonference i Herning og det var en rigtig god dag. Der var en konference dagen efter om unges mistrivsel og der var mange brugbare ting. Clement K. var konferencier og SINDs forkvinde Mia Kristina Hansen var med i paneldebatten. Steen har været på besøg i nogle nye lokaler til brug for erstatning for SINDHuset. Det er tanken det skal finansieres af regionen og kommunerne.
-Der er samlet en gruppe på 6 pr. mhp. afholdelse af en generalforsamling i Region Hovedstaden. ́Træn dit velvære ́ kører på Trollesbro og næste gang er 28. september. Der er udsendt invitation til LAP ́s medlemmer.
-Cornelius fortæller, at LAP Kbh. er kommet godt ud af lokalerne på Vesterbrogade. Hanne C: Jeg har været til en forskningsdag vedr. Peers, Hanne C. har sendt bilag til LL på mail vedr. dette.

c. Arbejdsgrupper – se punkt 8.
Sommerlejr:
Bettina fortæller, at der var et rigtig konstruktivt møde i sommerlejrgruppen vedr. evaluering af Sommerlejr. Bilag vedr. evaluering uddeles i pause på møde.
Kystlejr:
Hanne C: Vi havde et godt evalueringsmøde denne torsdag vedr. Kystlejr 2023.
Medlemstræf:
Inge V: Vi har møde vedr. medlemstræf på tirsdag. 1.10 2023 træder en ny lov i kraft og her skal LAP betale 2 kr. pr. 200 for at modtage penge.
Mobilepay gebyr sættes på dagsorden på næste LL-møde.
Vendepunkter:
Helle S.: Vi har møde med de to undervisere vedr. Vendepunkter på mandag. Knud trækker sig fra gruppen. Der skal evt. prioriteres i ventelisten til kurset.

6. Psykiatritopmøde

LL beslutter at der ikke skal være bidrag fra konsulent til Psykiatritopmøde.
Clarissa kommer og står i LAP stand i perioder og Shiva kommer også og står i standen.

7. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

8. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde pr.16.09:
Steen M., Lene C., Tom J. og Inge udgør gruppen LL kan godkende udvidelse af gruppen på næste LL-møde.

b. Sommerlejr pr. 16.09: Steen, Inge Volder, Lene K.
Forud for næste LL- møde kan gruppen invitere yderligere og få disse godkendt på LL-møde.

c. Refugie:
Gruppen er Mads, Hanne C, Steen, Anette Brouwer, Lars K.

d. Kystlejr:
Torben, Bettina, Hanne C. og Helle udgør gruppen.
Gruppen opfordres til at finde flere medlemmer og få disse LL- godkendt næste gang.

e. Vendepunkter
Der er 13 tilmeldte kursister og 3 på venteliste og der er to undervisere. Underviserne bliver sagt op når kurset er slut. Vendepunktsgruppen opfordres til at oplyse det estimerede forbrug i 2023 og 2024.
Vedr. Vendepunkter: Uddannede undervisere må ikke få honorar. Lokalforeninger skal gøre det uafhængigt af LAP Danmark, hvis de vil lave Vendepunktskurser. Det vil sige, de skal bestille kursus selv og gøre det uafhængigt af LAP Danmark. Hvis man fx i Hillerød ønsker kurser, det vil sige udenfor LAP Danmark – kan man så også selv beslutte om der evt. skal løn indover.

f. Presse- og lov
Lene spørger Lars Arredondo om han vil med i Presse- og lov og Steen spørger Ole N. om han vil være med.

g. Fondsgruppe: Hanne C. vil gerne have godkendt gruppen, der skal søge penge til lejre mfl..
Gruppen er godkendt af LL. Hanne C., Anette B. og Lars K. er medlemmer i gruppen
Betingelsen er, at kontoret er indover og står som afsender.

h. Facebookgruppe:
Gruppen som arbejder med LAP ́s repræsentation på Facebook er Lenette, Helle og Jette og Lene. Lenette har oprettet en gruppe til LAP på Facebook. Inge V. vil gerne med i Facebookgruppen.

i. Livsglædegruppen:
Inge Volder vil indgå i Livsglædegruppen og dette foreslår Tom for Livsglædegruppen. Hvis der skal flere med i ovennævnte grupper kan de melde sig, ex. via tovholder.

9. Pressemeddelelse

LL godkender pressemeddelelse
Lene og Steen står som medunderskrivere på pressemeddelelse.

10. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Kasserer beder arbejdsgrupper melde ind, hvad de forventer at bruge, så der bliver skabt et overblik. Der er en oversigt på sidste side i budgetstatus vedr. arbejdsgrupper, Bladgruppen er ikke med, men det kan den komme. Brugernes Bazar skal slettes. LL medlemmer siger at opstilling med de flere kolonner giver et bedre overblik. LAP medlemstal sendes med ud til næste LL møde.

b. Opgaver intern kritisk revisor
Er det nødvendigt med intern kritisk revisor, er spørgsmålet som stilles til LL? Passagen i vedtægter er fra LAP ́s tidlige historie. Pt. er LAP godt dækket ind med kasserer, Revisor Beierholm og tilhørende systemer. Passagen kan fjernes i vedtægter, hvis der ikke er behov for den. Landsmødet kan vælge at fjerne passagen vedr. intern kritisk revisor, med udgangspunkt i forslag fra LL.

c. Ansøgning Finanslov 2024 – forslag til opfølgning
Ansøgning er overrakt til Sundhedsminister på møde med minister. Ansøgning er tillige sendt til Psykiatriordfører mfl.

11. Personale (lukket punkt)

12. Næste LL-møder

– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense

13. Anmodning om repræsentant til arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen

14. Evt.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 12.08 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes uden ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 13.05 2023

Referat godkendes

5. Orientering fra

a. FU
– Møde med Socialstyrelsen 09.06 2023 vedr. bosteder. Referat fremsendes til LL når det foreligger.
– Møde med Sundhedsminister 25. august. Mødedeltagere: FU, Steen Moestrup og Jakob.
– PsykiatriRåd deltagere. Hanne Wiingaard deltager. LAP skal med i arbejdsgrupper vedr. PsykiatriRåd. Steen er interesseret i at bidrage til grupperne.
– Vendepunkter orientering: Der er 14 kursister på Vendepunktskurset, der er arrangeret billig overnatning mv. Der skal ansættes undervisere til kursusforløbet. Det kan blive svært at starte op allerede i august med undervisning.

b. LL
– Reaktion vedr. psykiatri i medier?
Det er afmagt, der fører til de farlige situationer. Herunder hvordan psykiatribrugere mødes af medarbejdere i psykiatrien.
Behandling og modtagelsen af psykisk syge er ikke i orden. Det at blive lyttet til er rigtig vigtigt uden at blive afbrudt. Det er primært i Region Hovedstadens psykiatri, der er problemer. Bettina: Der mangler generelt ressourcer i Sundhedssystemet og det er i stor udstrækning i kommunerne, at der skal være kompetente medarbejdere i
psykiatrien og medarbejdere brænder hurtigt. Der mangler læger og Peers. Almindelige lytteøvelser kan være en rigtig god terapiform.

– PsykiatriTopmøde?
Arbejdsgruppe, deltagere mm.
Det årlige Psykiatritopmøde afholdes i år den 30. september i Imperial Bio i København. LAP København plejer at stå for LAP ́s bidrag på topmødet. LL beslutter, at der ikke er honorarer til bidragsydere. Der kan søges tilskud til rejseomkostninger uden fortæring for LAP-medlemmer. PsykiatriTopmødet lægges på webside og invitation sendes ud i nyhedsbrev.
Steen sidder både i det lokale og det regionale udsatteråd, og kommunen presser på for, at Steen skal blive i de to råd. Steen har også talt med Yvonne Marker om at fortsætte i dialogrådet på Hillerød Sygehus. Steen arbejder på, at genstarte Region Hovedstaden op igen sammen med Lene Kristiansen.
Arbejdet skal løftes op, er Steens holdning, så det er det politiske arbejde på Regions niveau, ift. Regionens psykiatri, der prioriteres. Det er LAP Hovedstaden, der betaler ift. rejseomkostninger for LAP medlemmer til arrangementer.

6. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

7. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde
– ny gruppe: Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Tom Jul, Torben Juhl, Inge Volder, Bettina melder sig. Sommerhus til Folkemøde 2024 er booket fortæller Tom. Der er stor ros til Lise for hendes indsats og gode bidrag til debat på Folkemøde 2023. Denne arbejdsgruppe er nedsat af LL og der laves ny gruppe hvert år og derfor er denne gruppe anderledes. Der skal lægges vægt på, at arbejdsgruppernes medlemmer faktisk skal arbejde. Der skal være et LL godkendt program med et klart politisk sigte.

b. Sommerlejr
-ny gruppe: Helle, Betinna, Torben, Steen, Inge Volder: Gruppen skal ansøge om eksterne midler. Trygfonden er en mulighed – ansøgningsfrist 15. september.
Ansøgning skal indover og afsendes fra kontoret. Nuværende medlemmer spørges og eventuelle ny medlemmer behandles på evalueringsmøde, og gruppens sammensætning meldes ind på næste LL-møde. Der er en højskole på Bornholm, som er en mulighed og/eller Juelsminde. Ellers skal Brenderup spørges.
Gruppen vedr. fondsansøgninger består af Anette Andersen, Lars K., Hanne Carlsen. Dette skal rettes i mailgruppen.

c. Refugie
LL er ikke tilfreds med oplægget og vil bede gruppen kigge på det igen. Der skal kun være max. 5 fripladser eller ingen da der ikke er opgaver for gruppen på et kursussted. Det kan være vedtægter mm. skal ændres, så der kan nedsættes arbejdsgrupper udenfor Landsmødet. Landsmødet har afsat kr.200.000 til Refugiet.
Der skal være et længere forløb og med flere deltagere. Måske kan de finde et sted, hvor de selv laver mad, det er terapeutisk at lave mad og vaske op. Det kan være via Danmarks lærerforenings kolonier.
Steen går med til det første møde og fortæller på næste LL møde om gruppens arbejde.

d. Kystlejr
Torben, Betinna og Helle melder sig til gruppen. Torben spørger eksisterende gruppe mfl. [når der holdes evalueringsmøde].Torben melder tilbage vedr. Kystlejr på næste LL- møde. Torben fortæller om evaluering m.m. efter næste møde i gruppen. Torben undersøger om Henne Strand kan reserveres af arbejdsgruppen på forhånd Ros til Torben for hurtig håndtering af Kystlejr.

e. Mfl.
Inge Volder: Jeg ønsker at være i folkemøde 2024, sommerlejr 2024, livglædegruppen og Facebookgruppen med Lene.

8. Kystlejr

Pkt. udgår.

9. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Der skal færre kolonner – kan 2021 og 2022 fjernes for overskueligheden? Budget og revideret budget stilles ved siden af hinanden. Steen retter budgetstatus til med færre kolonner.

b. Budget 2023
LL godkendt budget skal indsendes til Socialstyrelsen til brug for Ulfri.

c. Underskrift af regnskaber v/Hanne W.
Det tog for lang tid at underskrive regnskabet: Kan vi underskrive fysisk på landsmødet og LL- møder i 2024.

d. Ansøgning Finanslov 2024
FU og Steen tilretter ansøgning.

10. Personale (lukket punkt)

11. Næste LL-møder:

– 16. september på Zoom
– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense
LL godkender mødedatoer foreløbigt.
Datoer skal endelig besluttes på næste LL-møde.

12. Evt.

-Samarbejde i LL. Tom Jul foreslår Ensomheds konference til inspiration.
-Helle foreslår nyt alarmsystem 4S på kontoret, som er billigere og fungerer med en chip mm.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Høringssvar angående vejledning i depressions- og psykosebehandling

28.09 2023

Præhøring og anmodning om udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe til revision af Sundhedsstyrelsens vejledninger om behandling af voksne med antidepressive og antipsykotiske lægemidler

Til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe angående vejledning i depressions- og psykosebehandling Vi i LAP mener, at de nuværende vejledninger som sådan er udmærkede på et professionelt og konkret plan, dog kunne man sagtens forbedre processen i udredningen ved at supplere et besøg hos en psykologisk uddannet behandler imellem de 2 lægekonsultationer, som beskrevet i udredningen præ medicinopstart udenfor hospitalsregi. Grunden til denne holdning skal findes i, at alt for mange mennesker bliver diagnosticeret som værende psykiatrisk ustabile og dermed stigmatiseret i systemet, også selv om at det senere viser sig at deres ubalancer baserer sig på midlertidige livsgenvordigheder. Mange mennesker vil få meget mere ud af at arbejde med deres livsstil – kost, søvn, motions- og sociale vaner end ved medicinsk behandling. Lægerne har lidt fokus på dette, men ikke nok og er uden egentlig mulighed for henvisning til relevante instanser. Det er i dag yderst vanskeligt som patient at frigøre sig fra en psykiatrisk diagnose, når den først er blevet stillet, og derfor mener LAP at man skal være varsom med at verificere diagnoser før de er blevet udførligt testet og udredt som sandheder.

En diagnose er ikke en ultimativ sandhed, det er et arbejdsværktøj, en observation som ikke nødvendigvis indeholder en klar konklusion af tilstanden for patienten. Hvilket fører os til et andet emne, nemlig de oplysninger som andre instanser kan indhente via for eksempel tilstandsrapporter til kommunalt og jobcenter regi, disse bør ikke indeholde beskrivelser af sygdomme på diagnosebasis, men kun betegne sygdomme der er udredt og konstateret som værende konkrete. Offentlige instanser har endnu ikke opfattet at en diagnose er et arbejdsredskab for medicinsk faglig personale som de ikke kan overføre til deres papirer i en anden sammenhæng og betydning, og derfor bør der i behandlingsvejledningen indføres at oplysninger omkring en igangværende udredning ikke bør videregives udover til patienten jævnfør oplysnings- og tavshedspligten.

Mange mennesker vil få meget mere ud af at arbejde med deres livsstil – kost, søvn, motions- og sociale vaner end ved medicinsk behandling. Lægerne har lidt fokus på dette, men ikke nok og er uden egentlig mulighed for henvisning til relevante instanser.

Med de bedste hilsner
Shiva Khanjani
Medlem af Landsledelsen
LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk