LAP’s sommerlejr 2018

Fra Søndag d. 29. juli til lørdag d. 4. august, inviterer LAP som sædvanligt til sommerlejr. Den afholdes i år på Brenderup Højskole, på Fyn, der giver mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Vores program kommer til at svare til de foregående år, men med nogle justeringer, der endnu ikke er fastlagt.

I planlægningen har vi arbejdet med følgende nøgleord for ugen:

• Morgenmeditation og bevægelse.
• 3 måltider dagligt, busture ud i det omkringlæggende land.
• Festaften med god mad, musik og dans.
• Skriveværksted, kreativt værksted med mulighed for at flette tasker og male på sten.
• Samtalegrupper, et foredrag, deltagernes salg af egne kreationer.
• Sang fra højskolesangbogen og havevandring med forstander Ole.

Brenderup Højskole giver mange muligheder for aktiviteter og deltagerne opfordres til at byde ind med netop deres engagement og afvikle egne aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have en festaften med god mad, musik og dans, samt daglig hygge og socialt samvær. Det er vigtigt at pointere, at stedet har mange trapper og man skal være 100% selvhjulpen.

Pris 1.600 kr. pr person i delt dobbeltværelse og 2.000 kr. for enkeltværelse.

Tilmelding kan ske fra mandag den 23. april 2018 på e-mail: lap@lap.dk. Har du ikke adgang til computer er du velkommen til at kontakte LAP’s sekretariat på telefon 66 19 45 11, så vil de være dig behjælpelig.

De venligste hilsner
LAP’s sommerlejrgruppe

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 8. september 2016

Tilstede: Inge Volder, Lone Toustrup og Steen Moestrup
Afbud: Troels Gade

1. Velkommen

2. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder:Lone
Referent: Steen

3. Evaluering

Mit forslag er at vi gennemgår ugeprogrammet punkt for punkt

Mindfullness mange ved annoncering.

Kreativ værksted –
Mange malede på sten.
Ikke så mange der malede på lærred.
Inspirere mere til at male på lærred.
Male på fortrykte papir – mindfullness papirer -vi har bøger.

Havevandring –
20 personer deltog og god fortælling
Næste år lad Ole vise rundt på skolen og fortælle om muligheder.

Skrivværksted:
Gik godt og der var god opbakning fra en gruppe.

Tur til Middelfart og Bogense.
Samspil mellem turlederne fungerede ikke og aftale om afhentning i Middelfart gik ikke som planlagt.

Sang aften
Godt besøgt.

Morgen sang – i foredragssalen kl.9 og få en deltager til at stå for dette.

Annoncere efter hjælpere undervejs i ugen.

Bål denne aften – ordet er dit.

Scenen er din var velbesøgt.
Pernille var god og gjorde det rigtrig godt.
Var værd at gentage til næste år.

Mindfullness – ligge nogle flere fysiske aktiviteter ind i dette programpunkt.

Flere aktiviteter hvor man rør sig – ludo-basket , kroket , kongespil,

Pizza i haven om aftenen.
Var godt – men vigtig at de som står for den kender ovnen og bagetiden.

Turen til Svendborg
Lidt lang på grund af vejret.
Tilsvarende tur til Jylland – lang tur onsdag – er en god dag.
Ingen kaffe med.

Lejrstemning

Medlemmernes evaluering
Der er en del, som har svaret forkert på skemaet med evaluering – når man sammenligner deres kommentar med deres værdi skala – faktisk bliver de fleste registreringer i dårlig med pil ned til godt.

Næste år kun 3 muligheder i skala.

God og god med pil ned:

Sted: 86 %

Mad:94 %

Ledselse: 94 %

Sociale:98%

Udflugter: 73 %

Vi understreger endnu en gang, at folk skal være selvhjulpne for at være med – og to af deltagerne betragter vi som ikke selvhjulpne.

Bålaftner – forskellige temaer: snobrød, fællessang, fris snak, fortælle historie ect.

En aften med Line-dans – det var rigtig godt. Gerne onsdag aften.

Oplevelse af samspil/samarbejde i lejrgruppen

Savnede samspil i en lang række situationer.

Festaften.
Hjælpere fungerede godt.
Manglende gensidig sparing.
Tænk over at indlægge en formel samling af arbejdsgruppen efter aftensmaden. Undtagn festaftenen.

 

Musik
Overveje om hvordan vi får flere op og synge en sang.

Om lokale LAPper fredag var en god succes som kan gentages. Flyttes til torsdag.
Gerne en formiddag med politiker på et eller andet niveau.

Snak om udsatteråd i kommunerne.
Oplægsholdere Michael Saxtorph, Alice Rasmussen, Inge Volder

Sauna – ved Jesper var rigtig godt.
Og evt. mudderbad.

Klatrevæg – lærer fra skolen, skal være ansvarlig.

Fredag aften – aften hygge med ordentlig farvel.
Måske slået sammen med evaluering.

Evaluering – ved og snak i grupper.

Vi skal ikke have vimpler og flag med. ….!!!!

Snak om bordopstilling. ….både i ugen og fest aften – mindre borde f.eks. 8 om hvert bord.

Maden

Salatbaren skal have mere friskt grønt.
Grove grøntsager: Hvidkål, rødkål,rødbeder, bladselleri, bladfenikkel, ruccula, porrestykker, ect.
Focus på særkost – at det kun er til dem.
Skilt med særkost.
Desinfektions væske/håndsprit.
Pålæg til morgenmad – blot to slags.
Natmad  – fungere fint.

Ugeskema i A5 størrelse evt. i plastiklomme – / tykt papir.

Økonomi -udsættes til næste møde.

 

4. Tidsplan for afvikling af næste lejr 

Brenderup næste år. Uge 31 i 2017 – søndag d. 30 juli til lørdag 5.august 2017

Husk annonce i bladet -kort og kontant.

Forskellige blade til deltagerne i taskerne og hvervefolder opfordre til at deltagerne bytter blade eller læser op undervejs.

Møderække

Undersøge tur muligheder i Jylland

Indenfor en times kørsel.

opbygning af program

uge i 2017

Mange ting er ført til referat til under evaluering.

Penge/ansøgninger  -ansøgninger overlades til landsledelsen.

 

5. Lejrgruppe ?

Vi er tre tilbage i gruppen.

Og nogle faste hjælper -gerne en initiativtager til spil/sportsaktivitet, mindst 2 i kreativtværksted, 1 til skriveværksted.

 

6. opgaver

Forslag til turer.

Lone kontakter Brenderup

Inge afklare hvad der er brug for af spil.

Lone laver forslag til ugeprogram.

Steen giver evaluering med %-tilfredshed.

Steen afklare ansøgning TrygFonden ansøgning.

 

7. hvordan gik mødet. 

Uden for referat.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 15. maj 2013

Til stede: Birgitte, Lisa, René, Mille og Steen
Afbud: Jack

 

1.    Valg af referent og ordstyrer

Referent: Steen
Ordstyrer: Renè

2.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden tilføjelser

4.    Godkendelse af referat på hjemmesiden

Referater er lagt på hjemmesiden.

5.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen.

På landsmødet blev der bevilliget til en ø-lejr og det blev slået fast, at vores lejr er på Brenderup de næste 3 år, således som der er søgt til.
Ny Sommerlejrgruppe skal godkendes efter sommerlejren er afholdt af landsledelsen.

6.    Drøftelse og godkendelse af ugeskema for uge 32

Indlæg om resonans mandag kl. 11 – 12 ved Michael Freiesleben fra SUS.

Liselott Blixt psykiatriordføre for Dansk Folkeparti kommer torsdag d. 8 august kl. 10 til 12 og primært lytter til os.
Tirsdag Zoologisk Have afgang kl. 13 og hjemkomst kl. 17.45
Kirsten Kallesøe kl. 10 til 12. tirsdag.
Besøg i den økologiske landsby afgang 13.15 og hjemkomst kl. 17.45
Else Lundby kl. 10 til 12. onsdag.
Onsdag Egeskov by nigth afgang kl. 15.30 – spisning kl. 18.30, kl. 20 spiller søs Fenger, afgang kl. 22 og hjemkomst ca. kl. 23.00 Sandwich fra Brenderup. Der er plads til 56 pers. i bussen. Hanne Wiingaard deltager i denne tur og fortæller om sin oplevelser med LAP.
Torsdag eftermiddag bordopstilling og pyntning af festborde. Festmiddag kl. 18 og musik ca. kl. 19.30. Orkester koster 2.500 kr. for 4 timers spiller. Deltagerne opfordres til at komme med festlige indslag under middagen.
Fredag morgenmad kl. 8.30 til 10.00 – kontortid kl. 10 til 10.30
Fri fredagformiddag.
Evaluering mundtlig og skriftlig – skema til næste gang, kl. 13.15 og bagefter kaffe og lagkage.
Fredag aften – repræsentanter for grundforeningerne fortæller om hvad der sker rundt i landet eller nogle oplevelser de har haft rundt om i landet.
Postkort værksted står fremme enten i avisstuen eller spisestuen. Der indkøbes nyt for op til kr. 1000.
Der er ca. 35 cykler til fri afbenyttelse.
Lejrgruppen holder møde kl. 8.30 til 9.00

7.    Madplan for uge 32

Ønsker til middagsmaden:
Stegtflæsk og persillesovs.
Minus vegetar.
Frokost- også fiske pålæg.
Birgitte undersøger om vi må lave kiosk eller der er på stedet i forvejen.
Birgitte spørger til evt. frameldinger til kost.

8.    Planlægning af hvordan vi fordeler værelserne på Brenderup.

Der er mange flere der har ønsket ene værelse end vi kan opfylde – vi har sorteret listen og hvem der skal have brev og sat beløb på girokortene.

9.    Vagtplan for gruppen under lejren

Hvem tager med på ture og hvem bliver hjemme.
Aftales næste gang.

10.    Brev til deltagerne som skal med sammen med girokort

Vi gennemgik uddelt brev og rettede det til.
Til dem som ikke har fået enkeltværelse:
Du har bestilt enkelt værelse, men det ønske kan vi desværre ikke efterkomme, enten finder vi en du kan sove sammen med eller du gør det selv inden for 14 dage og meddeler dette til Birgitte. Hvis du ikke ønsker at være med på lejren, bedes du meddele dette.

11.    Navneskilte

Deltagerne får hvide navneskilte. Lejrgruppen og hjælper får orangeskilte.

12.    Se i kælderen hvad vi har og hvad vi skal have med på Brenderup

Malergrejer skal retur og bruges på bazaren d. 29. august 2013

13.    Evt.

Næste møde mandag d. 1. juli 2013 kl. 11.30 på kontoret i Odense.
Sommerlejrgruppen mødes på Brenderup lørdag d. 3 august 2013
kl. 15 -16.00

Næstegang:

Kontant kasse beregnes behovet.
Næste gang liste over materiale i kælderen.
Materiale der medtages til lejr: batch, blokke, taske, kuglepen.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 28. januar 2013

Til stede: Birgitte, Lisa, Jack, Mille og Steen

1.    valg af referent og ordstyrer
Referent: Steen
Ordstyre: Jack

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af Oplæg til LAP bladet

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt pr. mail. Ingen yderligere kommentarer.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen. Herunder LL mening om opholdssted og forelagt budget.
Fra Landsmøde referat fra 11. januar 2012:
Budget for sommerlejr 2013 (bilag 5 c)
Der foreligger et budget fra sommerlejrgruppen. Der søges om en bevilling fra LAP på kr. 60.000 som supplement til bevillingen fra Trygfonden.
Der sættes spørgsmål ved, hvor vidt der er et LAP relevant indhold på sommerlejren, og ved at sommerlejrgruppen betaler stærkt nedsat deltagergebyr. Desuden savner flere LL-medlemmer Steens deltagelse i behandlingen af budgettet.
Det besluttes at opfordre Sommerlejrgruppen til at gå videre med planlægningen. LL har et ønske om mere LAP relevant indhold og at rabatten til gruppens medlemmer gøres mindre (fx halv pris). Der ønskes en fornyet henvendelse med sammenlignelige regnskabstal for 2012.

Lejrgruppen opfatter, at formålet med lejren er at skabe socialt sammenhold og skabe snak på kryds og tværs om hvordan det er at være psykisk sårbar og møde ligesindede. Få idéer til selv at komme videre med deres liv og inspiration til andre måder at gøre tingene på.
Lejrgruppen tager med til halvpris. Kr. 700
Vi havde en snak om budget.
Else Lundby – 3500 kr. plus transport, for foredrag om  mindfuldness og øvelser i mindfuldness, vi har med stor succes brugt Else for 3 år siden på sommerlejren.
Tabita og Leo god historie fortæller, med musikledsagelse, gerne udendørs under træerne udenfor på Brenderup.  2000 kr. plus forplejning og kørsel.
Kirsten Kallesøe holder foredrag om sin egen recovery fra at være svingdørspatient. Kirsten kom fri af psykiatrien – da en overlæge lagde op til at de skulle hjælpe hende med det, som hun ønskede. I dag har hun sit eget firma.  5000 kr. plus kørsel.

Forstander Ole holder velkomst, foredrag og sangaften, som er med i lejeprisen.
Bustrans retur til Middelfart, Egeskov by nigth, og Odense Zoo samt Odense by samlet pris 11.375 kr.
Banko 500 kr til at købe ekstra gaver.
Postkort åbent værksted lige til at gå til når man har lyst, vi har det meste men der skal måske suppleres op kr. 1000.
Festaften – brug af orangeduge plus evt. lidt pynt til bordet 500 kr.  Lys og servietter leveres fra Brenderup.
Underholdning på Festaften – Lisa har kontakt med 5-7 fra Århus, som spiller pop, rock, de er sjove og spiller op til fest og dans – som blot skal have dækket transport, mad og en gave kr. 2000

5.    Har vi hørt fra A.P. Møller Fonden??
Vi har modtaget 75.000 kr. som kan anvendes i år.

6.    Drøftelse og godkendelse af ugeskema for uge 32
Vi har gennemgået ugeskemaet og rettet i det. Birgitte renskriver dette.
Køreplan:
Med Appetitvækker med indkaldelse til LAP bladet ca. 24. februar
Indlæg i LAP blad nr. 1. med endelig tilmelding ultimo marts – udkast til oplæg udarbejdet på mødet.
Husk tilmelding til bus ved tilmelding på hjemmesiden.
Sidste tilmelding 8. maj
Udsendelse af brev med girokort og bekræftelse på at du er tilmeldt til deltagerne uge 20/21
Sidste betaling 7. juni
Opfølgning uge 24 og ryk.
Uge 25 tilbyde overskydende til folk på venteliste.
Kontoret er lukket uge 27 og 28.
Steen Kontakter Liselotte Blixt om hun vil komme og holde et lille oplæg og hører på os.
Steen kontakter Hanne Wiingaard og spørger om hun vil med på turen til Egeskov og underholde bussen om LAP.
Frands Frydendal har tilbudt at deltage i sommerlejren og spiller til bålaftner hver aften – deltager til halvpris. René kontakter Frands.
”ordet er dit” – plakat til at sætte op på højskolen, og nogle åbne spørgsmål til at få deltagerne i gang, hvis de går i stå.

7.    Være enige om at give alle parter besked og få bekræftelse på at alle kan på de aftalte tidspunkter.
Efter LL-mødet d. 9 feb. Bekræfter vi aftaler med de foredragsholder, musik og personer, som vi har indgået aftaler med. Kopi af endelig aftaler både til Birgitte og lap@lap.dk

8.    Vagtplan 
Hvem er hjemme, hvem er ansvarlig for foredrag, hvem er tur ansvarlig….osv.
Morgenmøde 8.30 til 9.00
Kontortid – bemandning

9.    Evt.
Inger Ladegård har skrevet et indlæg til bladet, Hanne Wiingaard har meddelt Birgitte Kongsgaard at hun ikke ønsker at det skal bringes i bladet. Sommerlejrgruppen går ud fra at de får mulighed for at kommentere indlægget, hvis bladgruppen vælger at bringe Ingers indlæg.
Til næste gang:
Undersøge muligheder for ledsagerkort.
Næste møde: Onsdag d. 15. maj kl. 11.30 – ca. 17.00

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 12. november 2012

Deltager: René, Lisa, Birgitte, Mille og Steen
Afbud: Jack

1.    valg af referent og ordstyrer
René ordstyre
Steen referent

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 8 g. Hjemmesiden
Retningslinjer for arbejdsgrupper uddelt til deltager.
Steen tager kontakt til Hellebjerg og rykker for kreditnota for leje.

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder godkendelse af referat til hjemmesiden, skal det være debatreferatet der ligges på hjemmesiden eller beslutningsreferatet.
Gruppen var enige om at der kun skal ligges beslutningsreferat på hjemmesiden.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen.
Fra foreløbig referat fra LL-mødet 3. nov. : LL beslutter at sommerlejrgruppen består af Birgitte, Lisa, Mille, René, Jack og Steen.

5.    Regnskab for Sommerlejren 2012 v/ Steen
Regnskab gennemgået og diskuteret bogføringen omkring udflugter og spurgt ind til nogle enkelt poster.
Der skal rykkes for nedslag i lejen af Hellebjerg.
Regnskab taget til efterretning af gruppen.

6.    Fonde, Kan vi overhoved komme videre før vi ved om der penge til lejren?
Forventet svar fra TrygFonden inden 1. januar
I regnskabet for LAP er afsat 120.000 heraf 60.000 kr. fra LAP og 60.000 kr. i deltagerbetaling.
A.P. Møller almene fonden, ifølge Birgitte skal der indsendes en ansøgning pr. brev til Esplanaden. Se hjemmesiden www.apmollerfonde.dk
Gruppen beslutter at der skal indsendes en ansøgning for 3 år og vi så afventer svar på disse to. Mille og Steen udarbejder og indsender ansøgning.

7.    Hvor skal lejren finde sted 2013. Brenderup Højskole er en mulighed. Er der andre af dem vi skulle undersøge som er i spil?
Nordfyns højskole lejer ikke ud til nogen.
Ryslinge Højskole tager ingen ind.
Oure er booket op i 3 år frem og er en idrætshøjskole.
Ollerup var ikke positiv.
Desuden var der nogle andre som ikke havde mulighed for at tage ind i 2013.
Familiehøjskolen i Herning virker spændende, ligger midt i en skov med en stor sø.
Konklusion, gruppen beslutter og holde sig til Brenderup Højskole, uge 32 søndag d. 4. aug til lørdag d. 10. aug.. Vi regner stadig med at der skal være plads til ca. 60 deltagere.
Birgitte undersøger om lejrgruppen kan mødes på Brenderup Højskole dagen før.

8.    Hvad skal sommerlejr 2013 indeholde.

a.    Foredrag og hvilke indhold? Historielæsning
Kirsten Kallesøe Rene undersøger pris og tid.
Birgitte undersøger X, som kom videre efter tragisk uheld.
Else Lundby – Mille kontakter og afklare pris og forslag til program.
Habita – historielæsning under træer en aften eller eftermiddag. Birgitte undersøger pris og indhold.
En Politiker …hvem ??
En aften med ”orderet er dit – en god oplevelse i LAP-regi gennem tiden”.

b.    Ture ud af huset?
Odense Zoo – bussen henter os på Brenderup og køre til Odense gruppepris 145 kr. pr. person og nogen går i Zoo og andre går på shopping i Odense besøge Brands klædefabrikker/H.C. Andersens hus. Afsæt ca. 3 timer. Medbring frokost.  Evt. kan man tage offentlig bus hjem.
Egeskov slot – heldagstur 7. august åben by night.
Besøg i Økologisk landsby syd Fyn – Lars Kristensen , Steen tjekker muligheder, Foredrag om landsbyen og dens virke.

c.    Sang/musik?
Der er bålplads og der skal tændes bål de fleste aftner.
Der er incl. En times sang med forstander Ole.
Opfordring til deltagerne om at medbringe musikinstrumenter.
Undersøge om Brenderup kan stille med musiker til at spille op til sang et par aftner. Rene undersøger om Bo Jan Olesen evt. vil gøre det.
Evt. morgensang.

d.    Motion i form af gåture , spil mv.?
Daglige gåture i området – deltager arrangeret.
Boldspil i hallen – deltager arrangeret
Strand og byture….efter lyst og behov.

e.    Underholdning? Herunder kreativt værksteder?
Kreativt værksted i et hjørne af spisesalen eller i avisstuen, husk malerværksted fra kælder i Odense. Der skal laves et større udvalg af mulige temaer.
Banko søndag aften, folk skal have en gave med.

f.    Festaften?
Festaften torsdag 8. aug. – René undersøger bandet fra sidste år, ”Lets do it”. Der kan være mulighed for at folk får lov til at synge med.
Tænke noget anderledes sjov underholdning under spisning.

g.     Hjemmesiden
Steen retter hjemmesiden.
Birgitte lavede et referat fra 12. juli til hjemmesiden.
Husk referat fra 13. august til hjemmesiden.
Tom Jul Pedersen – opdage noget radio fra lejren. Steen tjekker op.

9.    evt.
Deadline på bladet omkring annoncering i bladet, 1. feb. 2013
Det skal undersøges om der skal arrangeres bustransport fra Middelfart til Brenderup.
Birgitte/René undersøger muligheder for busselskaber.
Husk deltagerlisten skal have storby navne på.
Tavle med dagsprogram
Der er enighed om at vi begrænser gaveindkøbene.
Søndag aften oplyser vi folk om hvilke muligheder der er for at spille bold og gåturer m.v. i forbindelse med velkomsten – to person – står op med den.
Infomationer 10 min før spisning i forbindelse med aftensmaden.
Husk at hente turistbrochure for området.
Deltager dagbog – Mille vil gerne være ansvarlig for det.
Vigtigt, at vi overholder tidsplan og programlagte ting.
Gruppen mødes efter morgenmaden – 9 til 9.30
Vagtplan – over hvem der er tilrådighed for lejrdeltagerne. Kontortid kl. 13 til 14 – åbent med 2 medlemmer fra lejrgruppen eller på et tidspunkt i løbet af dagen, sættes på dags-/ugeprogram.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 17. september 2012

Tilstede: Jan Stig Andersen, Lisa Work, ”Mille” Annemarie Østergaard, René Cadovius, Birgitte Kongsfort, Inger Ladegaard og Steen Moestrup
Afbud: Jack Jensen og Gunver Hansen

1.    Valg af referent og ordstyrer
Referent Steen
Ordstyrer: René
1.a …tilføjelser til dagsordener.
Opsamling fra Hellerbjerg – kompensation punkt 5.
Dagsorden godkendt.

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
Referatet skal sendes ud seneste 8 dage efter mødet, og rettelser rundsendes på mailinglisten indenfor 8 dage efter udsendelsen af referatet.

3.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen. 
Herunder Landsledelsens ønske om, at vi igen taler om hvem der skal være med i gruppen og genovervejer om vi kan have Inger med i gruppen. Ny melding til Landsledelsen.
Steen opfordrede gruppen til primært at se fremad, i overvejelser om, at lade Inger indgå i gruppen.
Landsledelsen har ikke protesteret eller kommenteret at Birgitte er tovholder, som lejrgruppen enstemmigt har indstillet. Landsledelsen har bedt Steen udarbejde ansøgning til TrygFonden og Steen er skrevet på som projektansvarlig.
Der var en diskussion om, hvordan samarbejdet i gruppen har været og hvordan man ønsker det skal være i fremtiden.
Der var enighed om, at der skal være struktur og planlægning, samt at arbejdsgruppen skal kunne samarbejde og stole på hinanden.
Konklusion:
Ny melding til Landsledelsen et flertal af de tilstedeværende indstiller til landsledelsen at sommerlejrgruppen består af Lisa Work, Birgitte Kongsfort, ”Mille” Annemarie Østergaard, Jack Jensen, René Cadovius, Steen Moestrup og Gunver Hansen.
(Inger forlod mødet efter at have afleveret sit syn på de enkelte i sommerlejrgruppe for 2012 og deres indsats.)
Et flertal af gruppen er enige om, at der ikke er basis for at lave et struktureret arbejdsfællesskab med Inger, dette er primært på baggrund af oplevelserne i samarbejdet med gruppen 2012 og Inger gav på intet tidspunkt udtryk for vilje til i fremtiden at ville ændre på dette faktum.

4.    Evaluering til Trygfonden. Hvad skal der stå i evalueringen

Oplæg fra Steen godkendt med tilføjelse om deltager antal og hjemrejste.

5.    Regnskab for Sommerlejren 2012 v/ Steen

Note om køkkenhold var i 2011 og 2012 købte man maden udefra.
Gruppen savner specifikation over udflugter 31.760. Der er anvendt ca. 7.300 i Givskud. De 18.300 til bustransport dækker transport til Giveskud  og til og fra Vejle. De bør flyttes op under rejserefusioner.
Steen får nedsat deltager betaling (halvpris) for at lave evaluering til TrygFonden og det arbejde han også lagde på sommerlejren 2012. Steen hjalp til rigtigt mange steder og var en god støtte for Birgitte, Rene og Jack. Desuden tog han ansvaret og turde transportere Poul hjem i sin egen bil fredag aften.
Kiosk overskuddet tages ud af regnskabet og udgifter til sekretariatets deltagelse i 2011 påføres regnskabet.
Regnskabet er gennemgået og godkendt.

6.    Gennemgang af ansøgningen til Trygfonden og skal vi søge andre steder og hvem????

BG-Fonden undersøger Birgitte.
A.P. Møllers almene fonds muligheder undersøges af Mille.
Fonde fra Simon Spies, Lego og Lars Larsen, undersøger René
Tilsvarende ansøgning som TrygFonden, men Steen koordinere ansøgninger inden disse sendes af sted.

7.    Hvor skal lejren finde sted 2013. Oplæg Brenderup Højskole eller en anden højskole??
Vi satser på højskoler der ligger på Fyn.
Brenderup
Der er 18 enkeltværelser og 26 dobbelt værelser, og på 4 dobbeltværelser med mulighed for 3 personer. Max 74 deltager.
Ved 60 personer: 28 enkeltværelser og 16 dobbeltværelser.
Der skal tænkes på at der er max. Kan være 50 personer i en bus.
Brenderup er villig til at reservere højskolen indtil 1. februar.
Brenderup er kun ledig i uge 32 (august)
Udflugtsmål:
Odense zoo
Herregårde på Fyn
Frydenlund fuglepark
Terarier i Vissenbjerg
Æbleø ….besøg på gård, og få foredrag om, at være Øbo´er.
Teater i odense med H.C. Andersen
Brandes klædefabrikker
Egeskov ?

Birgitte tjekker hvilke højskoler, der er på Fyn og uddelegere hvem der undersøger hvilke højskoler.
Undervisning Brenderup:
3 moduler af 6 timer i alt 18 undervisningstimer koster 300 kr. pr deltager ekstra.
Skolenslærer tilbyder musik, maling, filtning, genbrugsdesign, pileflet og der kan findes lære udefra til andre fag.
Undervisningen er med materialer
Vi kan have vores postkort værksted stående. Gerne et sted hvor man kan føle, at man sidder sammen med de andre i fællesrum.
Der er mulighed for at smøre madpakker til udflugter og en festmiddag med. Der plejer at blive arrangeret en form for kiosk af skolens faste stab af elever. 3 km til vandet – det tager ca. 1 timer at gå til vandet. Der er cykler – 50-60 cykler på skolen. 50 kr. pr. uge pr. cykel.
Madkvaliteten plejer at være rigtig god.

8.    Hvad skal sommerlejren 2013 indeholde???

SMS læst op fra Gunver om at en LAP højskole skal være ferie og underholdning ikke undervisning, diskussioner m.m.
René synes det er fint, at der er noget LAP indslag politisk, undervisning og underholdning, men opfordre også folk til at gøre noget på egen hånd.
Arrangere udflugter og boldspil og der er motionsrum på Brenderup.
Brenderup er en international folkehøjskole.
Der skal være plads til at være sammen om ingenting.
Husk ugen er fra søndag til lørdag.
Foredrag med Kirsten Kallesøe omkring recovery. René undersøger hvad hun kan og vil have for det ?
Egne erfaringer i spil om recovery, work shops al a Steen om sex, psyke og krop.
De splitter Gale var en stor succes, men var der over 3 dage og kræver overnatning. Det var hvor deltagerne blev inddraget i at optræde.
De 5 rytmer med dans var en succes. 3 timer med dans for alle.
Frands lavede noget folkedans.
Bankospillet rystede folk meget godt sammen. God idé med at folk selv tog gaver med til dette.
Bech volleyball var rigtig godt ….et eller andet spil der kan spilles med tilskuer. Krolf er et spil blandet mellem golf / kroket og har været en succes i Den gule dør i Køge. Der kan være flere hold på banen samtidigt.
Postkortværksted med papirklip (Merete) og maling. Gerne med porto tilskud.
Smykkeværksted kunne være en anden værkstedsaktivitet.
Gerne to udflugter – ikke heldags, nok max 4-5 timer, hvor vi medbringer madpakke.
Motivere folk til at få ledsagerkort. Handicappede kan få ledsagerkort, via Handicaprådet, hjemmeside, ansøgning – udsendes sammen med tilmelding til sommerlejren.
Brenderup Højskole kan nås med bus både fra Middelfart og Odense.
Lisa tjekker bus muligheder til næste gang.
Der bør arbejdes med bålaftener og gerne findes nogen der kan spille guitar. Vi skal have noder til gitar. Sanghæfter kan lånes på Brenderup.
Fest aften – Just 4 fun band. Samme som 2012, var rigtig gode og de vil gerne. De var gode at danse til og gode til at skabe stemning.

9.    Evt.
Hvordan sikre vi samarbejdet i gruppen, diskuteres næste gang. Brainstorming på dette: Ingen påtager sig for mange opgaver, og tovholderen skal være med til at holde gruppen til ilden. Alle opfordres til at svare på mail – blot et okay, læst …eller en kommentar.
Dagsorden sendes ud en uge inden næste møde. Godkendelse af dagsorden på mødet.
Næste gang samspil i gruppen. Respekt for hinanden og hinandens stærke og svage sider. Meld ud, når du har det dårligt og ikke har nået dine ting. Gruppen har tavshedspligt og skal holde sin viden inden for gruppen. Oplysninger der skal til landsledelsen eller for den sags skyld til andre meddeles af repræsentanten for LL som er Steen.
René undersøger Troldmandens Hule, hvad er det egentlig for noget og hvad koster det og fortæller om det på næste møde.

Næste møde 12. nov. 11.30

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 13. august 2012

Til stede var: Gunver, Rene, Jack, Inger, Jan og Birgitte
Referent: Birgitte
Mødeleder: René.

Evaluering af sommerlejren til Landsledelsen

Lørdag
1.    Modtagelse af gæster.
Afhentning i Vejle planmæssigt.
2.    Udlevering af nøgler: Stort set planmæssigt. 3 nøgler der ikke passede og et værelse der ikke var rengjort.
3.    Velkomst klokken 17.00 blev ikke helt som forventet. Der opstod lidt forvirring men blev dog afholdt ok.
4.    Bankospil gik helt efter planen med stor succes.
5.    Der blev tændt bål og hygge.

Søndag.
1.    Skattejagten gik ikke helt som planlagt. Vi kom for sent i gang og der var flere hold der blev sendt af sted med samme rute og det gav lidt forvirring. På posterne var der ingredienser til lagkager og opgaver om Lap og Trygfonden. Det endte op i at der blev lavet fire lagkager som blev bedømt af Jack, Christian og Jørgen og der blev fundet en vinder. Formålet med skattejagten var at deltagerne fik mulighed for at bese hele skolen.

Mandag

1.    Udflugt til Giveskud Zoo Have. Den gik som planlagt. Det blev en rigtigt god tur.
2.    Forvirring omkring hvornår bålet skulle slukke om aftenen, men det fik vi en god løsning på.

Tirsdag
1.    Lap Lege. Der blev hygge og vi havde det sjovt. Der var 7 discipliner med en vinder på hver disciplin og til slut blev der kåret en guld, en sølv og bronze vinder der flik præmier medalje om aftenen.

Onsdag
1.    Festaften
2.    Forberedning til festaftenen. Der blev dækket nogle flotte borde og musikken var god og festen sluttede først ved 2.30 tiden. Alt i alt en god fest.
3.    Om eftermiddagen hold Jan foredrag om Lap og Gunver fortalt om Trygfonden

Torsdag.
1.    Fri til det man havde lyst til om dagen og om aftenen var der scenen er din

Fredag.
1.    Der var fri indtil kl. 17.15 hvor vi afholdt mundtlig evaluering hvor vi fik mange gode tilbagemeldinger.
2.    Efter maden var der præmier til dem der havde fået lodder og til afslutning var der casino.

Lørdag 
Lørdag var der afrejse og bussen var der meget tidligt og vi fik sendt alle godt af sted.

Foruden ovennævnte viste vejret sig med masser af sol og blå himmel og en del af deltagerne tog på forskellige udflugter. Der var mange ture til  Juelsminde og nogle tog til Hjarnø og Endelave. Kiosken som Jack stod for hele ugen var åben hver dag mindst 2 gange. Kreativt værksted ved Merethe var åbent hele ugen og der blev fabrikeret mange flotte kort. Der kom også en folketingsmedlem Karina Adsbøl som til daglig arbejder for bedre vilkår for handicappede. Jørgen tændte op i bålet hver aften og der blev hygget, sunget og snakket. Fredag blev der vist en film fra et tidligere kursus om og med De Splittergale.

Faciliteter generelt.
Manglende kontaktperson til Hellebjerg. Meget generende larm fra håndværkere og betydeligt indskrænkning af plads i køkken. Vi har snakket med Hellebjergs leder og hun er indforstået med, at der skal gives en kompensation, men den er ikke afklaret endnu.
Afvikling af opgavefordeling:
Afvikling af køkkenet gik overordnet godt dog bør der være mere struktur og arbejdsdeling. Med hensyn til kiosken var der styr på det og den gav et godt overskud.
•    Deltagernes beretninger
o    Vi har fået en del beretninger fra deltagerne og vi medsender dem til LL.
o    Rapporten til Trygfonden forventer vi at Landsledelsen udfærdiger.

Problemet XXX
(Lukket personsag)

Anden del af mødet d. 13. august 2012

1.    Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Rene
Referent: Steen

Pkt. 2 ansøgning af midler til kommende sommerlejrer

Forslag: Find en højskole og brug den 3 år i træk.
Lav almindelig sommerlejr
Opfordre en gruppe folk til at deltage i et højskole ophold.

Brenderup på Fyn
Tilbud 2800 incl. Indledning og fuld forplejning , søndag til lørdag.
Tilbud 3100 incl. Nogle lærertimer incl. 18 timer, søndag til lørdag

Uge 32 ….år 2013
66 deltager

Musik kommer oven i
Udflugter ikke incl.

Savner lidt forklaring på hvad modellen skal

Motivation: At lægge opholdet på en højskole, for at motivere folk til selv at tage på højskole.

Tema: ”Find styrke indefra og udefra”
Eks. Farvetest, hvad der gør mig glad
Hvad gør mig glad. Maling. Lære at fokusere på de stærke sider.
Strukturere
Kirsten Kallesøe
Vendepunkter
Kreative-værksteder
Lærer fra LAP

Lade projekt Vendepunkter tage en uge på højskolen, selvstændigt projekt.

Der er enighed om, at fokusere på en sommerlejr pr. år

Sted og forplejning     200.000
Bus og udflugt          25.000
Musik          12.000
Rejsegodtgørelse          25.000
Arbejdsgruppen          17.000

Deltagerbetaling pr. deltager 1600 kr …ca. 100.000 kr

Der søges for 3 år

Der skal undersøges deadline for Brenderup

Der skal ikke satse på så meget praktisk arbejde for sommerlejrgruppen i forhold til 2012.

Programmet skal mere matche det indhold, der var i 2011.
Det er okay med parallel aktiviteter, nok begrænse det, men ikke afvise det.

Minibus til små udflugter ??

Det skal afklares om landsledelsens ønsker for foreningspolitiske aktiviteter, og evt. besøg fra politiker.

Mundtlig evaluering, ingen skriftlig


Punkt 3 sammensætning af næste års sommerlejrgruppe. 

Formål: At afvikle LAPs sommerlejr 2013

Millie – Annemarie Østergaard
Jan
Rene
Gunver
Birgitte
Jack
Steen

En diskussion om sammensætning af gruppen. Og vilkårene for at være i gruppen.

Jack, tager kontakt til Helmer og Lone for at høre om de vil deltage i gruppen.

Gunver ønskede at trække sig fra gruppen, hvis Inger skulle forsætte. Inger på sin side følte sig ikke ordentlig behandlet af gruppen og indrømmede, at hun ikke havde kunnet deltage med så meget til den praktiske arbejdslejr, som man havde valgt at fokusere på i år. Og Inger havde på forhånd givet udtryk for, at hun ikke var så praktisk anlagt og primært ville fokusere på at finde emner til foredrag, aktiviteter m.m.

På baggrund af dette foretog gruppen (Jan, Jack, Birgitte og Rene) en skriftlig afstemning uden de implicerede. Et flertal af gruppen bestående af medlemmerne fra den afgående gruppe, har besluttet at indstille til Landsledelsen at Gunver skal forsætte i gruppen og Inger må forlade gruppen.

Tovholder: Birgitte

Evt. 
Næste møde d. 17. september 2012 kl. 11.30 i Odense

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 4. juni 2012

Til stede var. Gunver, Inger, Rene, Jan og Birgitte. Fraværende var Jack

1. Valg af ordstyrer og referent.

Rene blev valgt til ordstyrer og Birgitte til referent

2. Godkendelse af referat fra sidste gang.

Der var ingen indsigelser så referatet blev godkendt

3. Siden Sidst.

Birgitte: Duge og borddækning blev forevist gruppen og alle godkendte Birgittes plan. Bankospil  til lørdag aften er på plads. Bankoplader lånes af DGD i Køge og Birgitte har dem med i bilen til Juelsminde. Præmier til bankospillet køber Birgitte når vi får nogle kontanter til at købe ind for fra Lap.

Jan: Hjemmesiden er ok men skal opdateres med referaterne fra sommerlejrgruppen. Birgitte sender alle referatet til Mette.

Inger: skulle undersøge muligheden for ophold på Samsø højskole i 2013 men havde ikke fået gjort det. Cykler til dette års lejr er lejet.

Rene: Ansvar for bustransport, band til festen og tur til Giveskud zoo. Det er der helt styr på.

Her kom det igen på tale om ledsagerkort. Ledsagerkort udstedes af Dansk Handicap Råd og kan udstedes til personer der har en diagnose. Hvis man er førtidspensionist skal man bare udfylde ansøgningen på Dansk Handicap råds hjemmesiden sende en kopi af sin pensions opgørelse for året sammen med et billede og det koster 100,00 kr. Hvis man ikke er førtidspensionist skal man vedlægge en erklæring fra sin læge.

Gunver: Invitationer og praktiske oplysninger og girokort er sendt ud til alle tilmeldte. Nu afventer vi betalingen som er sat til deadline   den 16. juni. Der vil være en fuld opdateret deltagerliste til næste gang vi mødes i gruppen

Sommerlejr gruppen mødes fredag den, 24  juli. Vi kan ikke komme ind på Hellebjerg før lørdag så vi samles et sted i byen. Gunver booker plads hurtigst mulig.

Dem der mødes er Lone, John, Gunver, Ali, Jack, Inger, Rene, Merethe, Jan

Jørgen og Birgitte

Der er en masse ting fra sidste års sommerlejr som er blevet opbevaret i Elses sommerhus. Det vil Rene prøve at få, Jack og Lone til at være med til at hente. Rene vil låne en bil som har træktøj og så kan det være de bliver nød til at leje en trailer. Vi må godt komme med tingene til Hellebjerg i løbet af ugen før vi skal være der. Så vil det blive opbevaret der.

Skattejagt og point systemet arbejder Gunver videre med til næste gang.

Der var enighed om at 70 personer er absolut max deltager til sommerlejr 2012. PT er der en del på venteliste, men der kan muligvis blive tale om at nogle ikke betaler og så tager vi fra ventelisten.

Når deltagerlisten er på plads skriver Mette kort ud som skal bruges til navneskilte til selve lejren.Birgitte laver disse navneskilte færdige  og har dem med når vi mødes. Når vi kan få nøglerne pakker vi en pose til hver deltager med nøgle, navneskilt, værelsesnummer og evt. lidt praktiske informationer.

Der vil blive lavet en liste med praktiske oplysninger såsom telefonnummer til vigtige steder f.eks. Læge, tanglæge, apotek, sygehus og så videre. Denne liste  vil være at finde i hver hus/gruppe eller man kan henvende sig til lejrgruppens medlemmer.

Trykfonden: Lidt oplysninger om trygfonden og evt. lidt reklame tager Gunver sig af.

Der vil være en overraskelse fredag aften. Der er fest i Juelsminde fredag aften og hvis vejret er godt er der måske mange der vil tager derned.

Deltagerne på  lejren har i praktiske oplysninger få en opfordring til at tage en pakke med til max 25 kr. til banko spillet. Der vil blive spillet 6 spil og der vil være en præmie til 1 række. 2 rækker og hel plade og en sidegevinst til begge sider. Der ud over vil der blive spillet et 7. spil hvor der på fuld vil være en pæn hovedgevinst.

Gunver har fået et tilbud på mad fra Kokkens Buffet med levering af frokost og aftensmad og det har vi vedtaget. Prisen er 958,00 kr. pr. person for hele opholdet. Der er også indregnet en festmenu til festaftenen.

Så er der morgenmaden. Den skal vi selv sørge for så Gunver kontakter den lokale bager i Juelsminde. Det handler om morgenbrød, franskbrød og noget rugbrød.  Gunver vil forhandle en pris og finde ud af om det kan blive leveret eller vi selv skal hente. Hvis vi selv skal hente sørger Birgitte for at hente.

Vi vil lave en aftale med Super Bedst om levering/afhentning af mælk, Yoghurt, cornflakes, mysli, havregryn ost, marmelade og smør m. v. Vi skal også lave en aftale om levering af frugt til hele ugen.

Vi skal også selv købe kaffe/the.  Der bliver også noget indkøb til kage. Lone har lovet at bage til os nogle gange.

4. Nyt fra landsledelsen ved Jan.

Der var ikke noget nyt, men der skal være landsledelse møde næste weekend og der blev Jan bedt om at tage opgaven op med Hanne omkring penge til gruppen så vi kan handle de ting vi skal bruge før lejren. Jeg har sendt nogle tal til Jan han kan tage med til mødet.

5. Yderligere dagsorden punkter:

Jan er udpeget til ”opsynsmand på lejren”

6. Aktiviteter:

Der er sendt plan ud til alle deltagere med planlagte aktiviteter og andre praktiske oplysninger. F.eks. Spisetidspunkter m. v

7. Hjælpere på sommerlejren. (Gert point),  ( Dorthe kiosk point),  ( Merethe, kreativt værksted halv pris),  ( Lone bage halv pris), (Helmer køre halv pris)

(Thomas kører hjælper halv pris), (John står primært for opvask halv pris og et gavekort) (Asjan kører og hjælper halv pris) (Ali hjælper, sports kyndig halv pris) (Jørgen P hjælper, bål passer m. v Halv pris) (Else halv pris)

8. Gevinster og præmier på sommerlejren

Der vil være forskellige konkurrencer på lejren hvor deltagerne vil få nogle præmier.

Point jagten vil gå ud på at dem der gør noget særligt for lejren vil få nogle nummer og den sidste aften vil der blive trukket nogle gevinster på disse nummer. Vi blev enige om 25 præmier af 20 til 25 kr. stykket

Til skattejagten som finder sted søndag skal der bruges nogle præmier til dem der finder skatten. På denne skattejagt vil der være nogle poster som så til sidst skal blive til noget sammenhængende. Der skal være 10 poster og hemmeligheden bag dette er kun lejergruppen bekendt indtil skattejagten er afviklet, men vi er sikker på at det vil bliver rigtigt sjovt. Det er Gunver der er tovholder på skattejagten.

Og så er der Lap Legene. Her vil der være forskellige discipliner som hvert hold skal igennem. Vinderne af hver disciplin vil få en præmie og til sidst kåres der en 1. plads en 2 plads og en 3. plads. Vinderne af alle disciplinerne vil få en præmie og en medalje.

9. Sommerlejr 2013

Der var enighed om at det er en landsledelse opgave at søge midler til næste års sommerlejr. Jan vil tage det med på Landsledermødet i weekenden. Gunver har luftet tanken over for Jens og han vil gerne deltage med dette.

10. Evt.

Birgitte havde et nødråb til gruppens medlemmer. Når jeg sender mail til jer så tag lige og tilkendegiv at i har modtaget den.

Inger synes vores lejrgruppe er for lille og foreslog, at inddrage et medlem mere, men det blev klart afvist af gruppen idet vi er så langt fremme med planlægningen og vi har en god gruppe deltager der vil tage aktivt del i lejren

Så var der ikke mere for denne gang.

Næste mødedato bliver den 2. Juli 2012 i lokalerne på Glasvej. Husk vi mødes på Odense station kl. 11.08.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 30. april 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 30. april 2012 i Lokalerne på Glasvej i Odense

Til stede var. Gunver, Rene, Inger og Birgitte. Jack havde meldt afbud og Jan udeblev.

1. Valg af referent og ordstyrer

Til ordstyrer blev valgt Rene og til referent blev valgt Birgitte

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst.

  1. Jack. Fjernlager hos Else.
  2. Da Jack ikke var til stede blev dette udsat til næste møde
  3. Rene: Busser og Bandet til festaftenen.

Dette er på plads. Bus fra Vejle til Juelsminde den 21.7.2012, bus fra Juelsminde til Zoo i Givskud og retur til Juelsminde den 23.7 og bus fra Juelsminde og til Vejle på afrejsedagen. Pris i alt med 4 stjernet bus. 18.000,00 kr. inkl. moms.

Der er plads til max 50 personer i bussen til Løveparken så det er først til mølle princippet. Det koster 140,00 kr. at komme ind i Løveparken pr. deltager. I denne forbindelse så vi på Løveparkens hjemmeside, at en person kan komme gratis ind som ledsager hvis den man ledsager har et ledsagerkort.  Sådan et kort udstedes blandt andet til personer på førtidspension. Kortet udstedes af Dansk Handicap Organisation. Det koster 100 kr. og et billede i pas størrelse. Der er ansøgningsskema og yderligere oplysninger på deres hjemmeside..

Rene er tovholder med Birgitte som hjælper på turen til Løveparken.

Vi regner med at køre fra Juelsminde kl. 10,00 og vil væde hjemme igen ca. kl. 16.30

Bandet har vi fået en pris på 12.000 kr.

Jan: Web-siden.

Jan var ikke til stede men vi har konstateret at web siden er opdateret med relevante oplysninger om sommerlejren.

Inger: Sanghæfter, cykler, duge og pris for lejr på Samsø til næste år.

Sanghæfter blev det Birgitte havde forevist ved sidste møde og det arbejder Birgitte videre på. Cykler var ikke undersøgt men blev det mens vi var til mødet og der er aftalt at leje 8 cykler fra mandag til lørdag. Duge var Inger ikke kommet nærmere, men Birgitte tog over og har her i skrivende stund fundet nervøs velour i orange i Stof og Stil i Roskilde og det kører Birgitte op og ser på en af de nærmeste dage.

Inger havde undersøgt muligheder på Samsø og der var kun Samsø Højskole der ville huse os så det arbejder Inger videre med til næste gang.

Birgitte:

Sanghæfter er der så meget styr på der kan blive pt. Duge er der styr på og banko spil er på plads. Lånes af Den Gule Dør i Køge og Birgitte har med i bilen.

Gunver:

Invitation er under udarbejdelse. Vi kan først få Hellebjerg lørdag kl. 12.00 så lejrgruppen mødes i Juelsminde fredag sidst på dagen, overnatter og får styr på de sidste ting.

Deltagerne bliver transporteret i bus fra Vejle Lørdag ca. kl. 14.30 og er i Juelsminde ca. 15.30. Efter ankomsten udleveres der nøgler til værelserne så alle lige kan få et hvil inden vi afholder et fællesmøde kl. 17.00 hvor lejrgruppen kommer med de praktiske oplysninger for ugen

Lørdag den 28. juli går turen tilbage fra Hellebjerg til Vejle med bus ca. kl. 11.00

Skattejagt, point-leg og Lap lege tager Gunver sig af og er nået langt i planlægningen. Her hjælper Ali og Inger.

Oplæg fra Trygfonden bliver ikke med nogen fra Trygfonden da de ikke tager ud, men måske vil Karl holde en kort orientering en af eftermiddagene? Gunver undersøger

Overraskelsen fredag aften er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det. Inger mener der er byfest i byen denne aften så måske er der en del der vil ned i byen?? Det kan også blive en spille aften eller måske noget helt andet.

Vi skal huske at skrive i invitationen til deltagerne, at de skal have en pakke med til max 25 kr. som der vil blive spillet om til banko spillet og der for uden vil der også være en hovedgevinst på sidste spil.

Mad er ikke på plads idet catering firmaet som vi havde en forhåndsaftale med ikke er til at få fat i så Gunver er gået i gang med at få en aftale med Hurup Kro så det ved vi mere om til næste møde.

5. Nyt fra Landsledelsen.

Jan var der ikke så der var intet nyt fra LL.

6. Yderligere dagsordens punkter.

Ingen.

7. Økonomi/budget
Vi har udarbejdet et foreløbigt budget. Konto nummer til brug for Lejrgruppen er opgivet og videre sendt til Gunver som så tager kontakt  til Hanne fra LL så vi kan få nogle penge overført til denne konto.

8. Aktiviteter på Sommerlejr 2012.

9. Vi er ved at få de sidste aktiviteter på plads og de vil blive meddelt i et endeligt program som sendes med ud til deltagerne. Vi fik talt gevinster til forskellige aktiviteter igennem og dem begynder vi at købe når der er kommet penge ind på kontoen.

10. Fonde-liste vedr. sommerlejr 2013

Gunver havde fundet en masse fonde vi kunne søge midler hos til næste års lejr, men vi blev enige om, at det var en opgave for Landsledelsen af søge midler.

11. Evt.

Evaluering

Skal der være en evaluering og i hvilken form. Det tænker vi lige over til næste møde.

 

Næste møde er den 4. juni 2012 på Glasvej i Odense.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 2. april 2012

Sommerlejr gruppens møde den 2. april 212 på Glasvej, Odense

til stede var: Gunver, Jack, Rene, Inger, Jan og Birgitte.

1. Valg af referent og ordstyrer.

Birgitte blev valgt til referent

Rene blev valgt som ordstyrer.

2. Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Siden sidst – Erik med mere – Hellebjerg kontakt

Jan undskyldte at han ikke havde mailet til os torsdag aften ved landsmødet omkring Hellebjerg. LL besluttede at det er lejrgruppen der har mandat til at bestemme hvor sommerlejren skal afholdes.

Gruppen har besluttet at det bliver Hellebjerg i 2012 og kontrakten på 65.000,00. er underskrevet og returneret..

Jan har fået en forespørgsel fra et medlem om han måtte have hund med. Efter forespørgsel til Hellebjerg må der ikke komme hunde med på Hellebjerg.

Erik var med på LL vegne og han stillede ikke op til valget til LL 2012 og er derfor ikke i lejergruppen mere. Erik er slettet fra Lejr mail listen.

Vi tog lige et hop til medlemsbladet omkring annonce til Lap bladet som er sidste dag d.d. . Annoncen til Lap bladet blev godkendt med en enkelt rettelse og kommer i bladet ved næste udgivelse.

Og endnu et hop. Rene tager kontrakt til bandet omkring underholdning  til festaftenen og vi aftalte at  Rene bare skal skrive under og vi skal have kontanter med til afregning på spilleaftenen.

4. Nyt fra Landsledelsen.

Se punkt 3

5.  Nye mapper og telefonlister til gruppen

Mapperne er bestilt af Mette, men var ikke nået frem til dette møde          så dem får vi til næste gang.

Gunver har udleveret renoverede lister og de er ok.

6. Yderligere dagordens punkter

Kiosk. Jack står for kiosken og får et beløb til start og ordner også regnskabet.

Hjælpere. Gert , Dorte,   Merete, Asjan, Lone , Helmer, Thomas, Jørgen og   Ali. (Rene er tovholder på teltet)

Web site:

Jan tager sig af ansvaret for at få web master til at opdatere sommerlejergruppens hjemmeside.

Sange. Inger og Birgitte kigger på det. Vi aftalte at Inger havde noget materiale med til næste møde.

7. Aktiviteter på sommerlejren

Hver aften vil der være bål i gryden med sang og socialt samvær.

Lørdag:

Ankomst. Lørdag Banko spil lørdagen kl. 20.00: gevinst på en 1 række 2 rækker og fuld plade med sidegevinst på alle tre spil. Vi spiller minimum 6 spil og på sidste spil vil der være en hovedgevinst – Deltagerne opfordres til at tage en pakke med til ca. 20-25 kr. – dem spiller vi om – plus nævnte hovedgevinst.

Søndag

Skattejagt. Gunver og Inger.  Gunver og Inger sammensætter grupperne og laver oplæg til hvordan det skal foregå.

Gunver arbejder videre med point legen, som skal få deltagere til at være hjælpere – uden nedsættelse af deltagerpris – men får så en point-gave, som udleveres fredag aften.

Merete starter postkort op søndag kl. 15.00 og så kan der gåes frem og tilbage efter lyst.

Mandag.

Heldagsudflugt. Rene sørger for at aftale med busselskab. Vi har planer om at turen skal gå til Giveskud zoo og spisning på en kro på vejen hjem om aftenen.

Tirsdag.

Lap lege: Gunver og Ali er tovholder. Overrækkelse af medaljer tirsdag aften.

Onsdag:

By tur til Juelsminde om formiddagen. Det foregår enten på cykel (Vi lejer cykler ligesom sidste år) eller på de dertil indrettede ben vi er udstyret med fra naturen. Det er Birgitte og Jack der er tovholder og tager med.

Tryg fonden og Lap: Nogle fra Trygfonden og fra Lap vil komme på besøg onsdag eftermiddag og om aftenen bliver der lagt op til den helt store festaften. Birgitte tager kontakt til Steen om duge – det er gjort og de duge der findes fra basaren egner sig ikke til borddækning så Inger og Birgitte finder på noget andet. Rene byder  velkommen til festen og fortæller lidt om aftenens gang.

Torsdag :

Fri til sightseeing (evt. boldspil) og om aftenen er der SCENEN er din.
Evt. Else fortæller om sin gave oplevelse.

Alt dette foregår i spisesalen og alle opfordres til at byde ind med indslag

Fredag:

Overraskelse fastlægges senere. Overraskelsen tager Rene og Gunver sig af.

Lørdag

Hjemrejse og så er den uge bare forhåbentlig gået godt

Bus: Rene undersøger bus  priser. Til  Lørdag, mandag, og lørdag

Mad.  Gunver tager sig af aftale om vores mad.

Cykler: Inger tager sig af leje af cykler (3 herre- og 5 damecykler) og de skal være der mandag formiddag og afhentes igen fredag sidst på eftermiddagen og Jack sørger for at være til stede så cyklerne kan blive retmæssig afleveret

Fjernlageret: Hos Else snakker  – Jack snakker med Else om hvordan vi får det til Hellebjerg.

Kontanter: Under hele lejren tager Birgitte sig af kontante udbetalinger. Har oprettet konto og kort så nu skal vi bare have overført nogle penge. Birgitte aflægger regnskab for poster og beholdning når ferien er slut og alt hvad der hører herunder er betalt og modtaget kvitteringer for. Ingen udbetalinger uden kvitteringer.

8/9 Noget om Lap og Trygfonden:

er beskrevet under punkt 7 –

10 Fonde og legater til sommerlejr 2013

Gunver sender en liste til gruppen pr. mail

Næste sommerlejrmøde er den 30 april og vi mødes på Glasvej Kl.11.30. Bemærk det er en time tidligere en vi plejer.