Referat af møde i livsglædegruppen, 27. januar 2016

Tilstede : Tom , Mona Lisa , Solvej , Preben

Vi savnede de øvrige.

 

1.)
Referat fra sidste møde blev oplæst og godkendt.

2.)
Hver især af de fremmødte orienterede om hvad de havde haft af gode oplevelser siden sidste møde.

3.)

Tivoli turen i december blev drøftet, der var enighed om, at den var forløbet godt med i alt 17 medlemmer.

4.)
LAP´s nytårskur foregår i morgen, 4 fra gruppen deltager.

5.)
Gruppens retningslinier for deltagelse i gruppens arbejde blev fremlagt. Disse blev godkendt. Der tilskrives et et medlem af gruppen, idet vedkommende ikke har deltaget i over et år. Preben skriver til medlemmet og orienterer om at gruppen indkalder nyt medlem i stedet.

6.)
Af livsglædegruppens fremtidige arrangementer, foreslås en tur til sporvejsmuseet d. 5. Maj i år. Dette arrangement skal opslås i LAP bladet og på hjemmesiden. Vi ansøger forretningsudvalget om økonomi til dette.

7.)
Emner / punkter til Landsmødet, vi har p.t. ingen der skal tages op. Vi gør som de seneste år, viser ´flaget´ om vores gruppe og viser lidt glæde ved ´lagen og bold´.

8.)
Ny(e) i gruppen:  vi udarbejder et opslag for nye interesserede til gruppen.
Her visende hvad gruppen arbejder med og hvad der forudsættes.

9.)
Gruppens næste møde vil være d. 22. Februar i Vejle. Mona-Lisa stiller lokale i sin lejlighed til rådighed. Der bliver skrevet ud som tidligere, hvor vi mødes og tidspunkt.