Medlemsbladet nr. 3, 2012

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad med nyheder og artikler af og for psykiatribrugere.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 13. august 2012

Til stede var: Gunver, Rene, Jack, Inger, Jan og Birgitte
Referent: Birgitte
Mødeleder: René.

Evaluering af sommerlejren til Landsledelsen

Lørdag
1.    Modtagelse af gæster.
Afhentning i Vejle planmæssigt.
2.    Udlevering af nøgler: Stort set planmæssigt. 3 nøgler der ikke passede og et værelse der ikke var rengjort.
3.    Velkomst klokken 17.00 blev ikke helt som forventet. Der opstod lidt forvirring men blev dog afholdt ok.
4.    Bankospil gik helt efter planen med stor succes.
5.    Der blev tændt bål og hygge.

Søndag.
1.    Skattejagten gik ikke helt som planlagt. Vi kom for sent i gang og der var flere hold der blev sendt af sted med samme rute og det gav lidt forvirring. På posterne var der ingredienser til lagkager og opgaver om Lap og Trygfonden. Det endte op i at der blev lavet fire lagkager som blev bedømt af Jack, Christian og Jørgen og der blev fundet en vinder. Formålet med skattejagten var at deltagerne fik mulighed for at bese hele skolen.

Mandag

1.    Udflugt til Giveskud Zoo Have. Den gik som planlagt. Det blev en rigtigt god tur.
2.    Forvirring omkring hvornår bålet skulle slukke om aftenen, men det fik vi en god løsning på.

Tirsdag
1.    Lap Lege. Der blev hygge og vi havde det sjovt. Der var 7 discipliner med en vinder på hver disciplin og til slut blev der kåret en guld, en sølv og bronze vinder der flik præmier medalje om aftenen.

Onsdag
1.    Festaften
2.    Forberedning til festaftenen. Der blev dækket nogle flotte borde og musikken var god og festen sluttede først ved 2.30 tiden. Alt i alt en god fest.
3.    Om eftermiddagen hold Jan foredrag om Lap og Gunver fortalt om Trygfonden

Torsdag.
1.    Fri til det man havde lyst til om dagen og om aftenen var der scenen er din

Fredag.
1.    Der var fri indtil kl. 17.15 hvor vi afholdt mundtlig evaluering hvor vi fik mange gode tilbagemeldinger.
2.    Efter maden var der præmier til dem der havde fået lodder og til afslutning var der casino.

Lørdag 
Lørdag var der afrejse og bussen var der meget tidligt og vi fik sendt alle godt af sted.

Foruden ovennævnte viste vejret sig med masser af sol og blå himmel og en del af deltagerne tog på forskellige udflugter. Der var mange ture til  Juelsminde og nogle tog til Hjarnø og Endelave. Kiosken som Jack stod for hele ugen var åben hver dag mindst 2 gange. Kreativt værksted ved Merethe var åbent hele ugen og der blev fabrikeret mange flotte kort. Der kom også en folketingsmedlem Karina Adsbøl som til daglig arbejder for bedre vilkår for handicappede. Jørgen tændte op i bålet hver aften og der blev hygget, sunget og snakket. Fredag blev der vist en film fra et tidligere kursus om og med De Splittergale.

Faciliteter generelt.
Manglende kontaktperson til Hellebjerg. Meget generende larm fra håndværkere og betydeligt indskrænkning af plads i køkken. Vi har snakket med Hellebjergs leder og hun er indforstået med, at der skal gives en kompensation, men den er ikke afklaret endnu.
Afvikling af opgavefordeling:
Afvikling af køkkenet gik overordnet godt dog bør der være mere struktur og arbejdsdeling. Med hensyn til kiosken var der styr på det og den gav et godt overskud.
•    Deltagernes beretninger
o    Vi har fået en del beretninger fra deltagerne og vi medsender dem til LL.
o    Rapporten til Trygfonden forventer vi at Landsledelsen udfærdiger.

Problemet XXX
(Lukket personsag)

Anden del af mødet d. 13. august 2012

1.    Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Rene
Referent: Steen

Pkt. 2 ansøgning af midler til kommende sommerlejrer

Forslag: Find en højskole og brug den 3 år i træk.
Lav almindelig sommerlejr
Opfordre en gruppe folk til at deltage i et højskole ophold.

Brenderup på Fyn
Tilbud 2800 incl. Indledning og fuld forplejning , søndag til lørdag.
Tilbud 3100 incl. Nogle lærertimer incl. 18 timer, søndag til lørdag

Uge 32 ….år 2013
66 deltager

Musik kommer oven i
Udflugter ikke incl.

Savner lidt forklaring på hvad modellen skal

Motivation: At lægge opholdet på en højskole, for at motivere folk til selv at tage på højskole.

Tema: ”Find styrke indefra og udefra”
Eks. Farvetest, hvad der gør mig glad
Hvad gør mig glad. Maling. Lære at fokusere på de stærke sider.
Strukturere
Kirsten Kallesøe
Vendepunkter
Kreative-værksteder
Lærer fra LAP

Lade projekt Vendepunkter tage en uge på højskolen, selvstændigt projekt.

Der er enighed om, at fokusere på en sommerlejr pr. år

Sted og forplejning     200.000
Bus og udflugt          25.000
Musik          12.000
Rejsegodtgørelse          25.000
Arbejdsgruppen          17.000

Deltagerbetaling pr. deltager 1600 kr …ca. 100.000 kr

Der søges for 3 år

Der skal undersøges deadline for Brenderup

Der skal ikke satse på så meget praktisk arbejde for sommerlejrgruppen i forhold til 2012.

Programmet skal mere matche det indhold, der var i 2011.
Det er okay med parallel aktiviteter, nok begrænse det, men ikke afvise det.

Minibus til små udflugter ??

Det skal afklares om landsledelsens ønsker for foreningspolitiske aktiviteter, og evt. besøg fra politiker.

Mundtlig evaluering, ingen skriftlig


Punkt 3 sammensætning af næste års sommerlejrgruppe. 

Formål: At afvikle LAPs sommerlejr 2013

Millie – Annemarie Østergaard
Jan
Rene
Gunver
Birgitte
Jack
Steen

En diskussion om sammensætning af gruppen. Og vilkårene for at være i gruppen.

Jack, tager kontakt til Helmer og Lone for at høre om de vil deltage i gruppen.

Gunver ønskede at trække sig fra gruppen, hvis Inger skulle forsætte. Inger på sin side følte sig ikke ordentlig behandlet af gruppen og indrømmede, at hun ikke havde kunnet deltage med så meget til den praktiske arbejdslejr, som man havde valgt at fokusere på i år. Og Inger havde på forhånd givet udtryk for, at hun ikke var så praktisk anlagt og primært ville fokusere på at finde emner til foredrag, aktiviteter m.m.

På baggrund af dette foretog gruppen (Jan, Jack, Birgitte og Rene) en skriftlig afstemning uden de implicerede. Et flertal af gruppen bestående af medlemmerne fra den afgående gruppe, har besluttet at indstille til Landsledelsen at Gunver skal forsætte i gruppen og Inger må forlade gruppen.

Tovholder: Birgitte

Evt. 
Næste møde d. 17. september 2012 kl. 11.30 i Odense