Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 23. oktober 2023

Dagsorden til møde 23/10-2023 16-18 på zoom

Til stede: anette, steen og Hanne c

1 Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af sidste referat.
5.Flyer færdiggørelse.
6. opfølgning på opgaver fra sidste
7. input/evt.

1: Velkomst af Anette

2: Dirigent: Steen

3: Referent: Hanne c

4: Referatet fra 17.10.23 godkendt

5: Flyeren godkendt ( den fra 2019 var god) og Lap- kontoret mailer den rundt og eftersender med indmeldelse først 6. Nov.23 så posten også når frem.
Steen og Mette ser sammen på flyer og retter evt skønhedsfejl….

6: opfølging på opgaver fra sidst:
Hav sengetøj med. Noter det i velkomstbrev
Husk at folk skal fortælle om kost, personligehjælpere og evt brug af rolator.
Vi fremlægger bud på alkoholpolitik og mobiletik på medlemsmøde kl 15 d 4. Dec.
Vi har bestemt at have medværter med.
En medvært er en person som bistår med afgrænsede arbejdsopgaver af arbejdsgruppens.
Medværter: der er ja fra Sille og Lars
Ikke svar fra Thomas
Sidste medværtplads er endnu åben….
Kontrakten er den modtaget?

7. Evt/ input godt møde….

Tak for idag

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 8. oktober 2023

Tilstede: Hanne C, Lydia, Torben og Christel
Afbud: Linda og Margit
Referent: Hanne C

Dirigent: x

1 godkendelse af Kørsel ( Torben afklarer evt spørgsmål med kontoret i næste uge) til Lydia.

2 : regnskab godkendt.

3 Drejebog er ok godkendt

Den omhandler 18 punkter som kan bruges ved planlægning hen over året til senere kystlejre.

1: August året før : vælg LL- repræsentant
2: annoncer efter lap-medlemmer og ll- repræsentanten indkalder til første møde : vælg tovholder og præsenter LL- repræsentanten
3: vedtage budget
4 : vedtage tema måske natur og samarbejde
5: booke sted. Aug året før til slut jan md
6: før 1. Marts.: evaluering til Landsmødet. Afleveres til LL.
7: Booke stationsbus før 1. Marts
8: booke bus til ture med plads nok i marts- april
9: vedtage 1-3 ture ud af huset
10. Overveje materialekørsel og indkøb i højst 9- personers bus eller privatkørsel
11. LL- repræsentant have deltagerlisten pga datasikkerhed
12: hvem krydser af ved bussen
13: vær to hjemme fra arbejdsgruppen ved ture Ud af huset
14: vent en halv time på efternølere efter medlemsbussens afgang
15: lav skilte med arbejdsopgave- grupper
16 fordel og skriv arbejdsgruppemedlemmerne på skiltene øverst
17: lav skilte til turene hvor folk kan skrive sig på. Gem dem til turen er slut mindst
18: vær altid to ved konfrontationsopgør.

4: Beretning Godkendt til blad eller landsmøde 24

Tak for i år

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 21. juni 2023

Til stede christel, Lydia,carsten,,hanne c , torben j
Afbud/ ikke mødt: pia g, Linda,,margit,paul og jan a

Referent Hanne c

Enstemningt vedtaget at Pia g og Paul er udgået af arbejdsgruppen pga manglende engagement og fremmøde. De kan indbetale 700 kr snarest så beholder de deres plads og deltager på lejr som deltagere og kommer søndag d 2. Juli.
Christel og Carsten er indtrådt i steden.
Torben j overtager Steens plads som ll repræsentant.

Hele arbejdsgruppen mødes lørdag d 1. Juli i Odense og gir en hånd med at afhente materialer til kystlejren.
Vi kører til Henne strand og deler os i to grupper. En indkøbsgruppe og en hotelgruppe.
Vi har aftalt to faste ture til fanø og mandø mandag og onsdag resten detailplanlægges dagen før.
Og en afskedsfest fredag
Der bliver morgensang og flaghejsning hver dag.
Desuden gåture i nabolaget og indput fra deltagerne.

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 15. april 2023

Henne Bad på Hennestrand
Lørdag d 15.april 2023 11-15 i Odense
Tilstede: Linda, Solveig, Hanne C, Margit og Steen – samt John, jyllandskonsulenten

Afbud: Pia, Paul og Lydia

Der var ingen dagsorden vi skrev punkter på tavlen.

John dirigent

Referent: Linda

Valg af tovholder: Linda

Emner der debateres: Lejr er liv= fælleskab; alkohol; mobiltelefoner; mad/ kost; udflugter; antal deltagere; værelsesfordeling; bus/ vogn ; aktiviteter; musik til fest; start indkøb/ ting fra kontoret.

Arbejdsgruppen:
Ved en evt konflikt må gruppen træde sammen og finde ud af hvad der skal gøres/ konsekvens

Mødes hver dag og snakke sammen om hvad der rør sig.
Aftale fra dag til dag hvem der er på lejren.
Telefon der kan ringes til ved problemer.

Alkoholpolitik:
Ingen indtag før kl 16.00 i fælleskabet på lejren. Der henstilles til en ordentlig og acceptabel adfær ellers konsekvens.

Mobiltelefoner
Mobilfrit rum i spisestue/ dagligstue

Stedet er ikke handicapvenligt

Værelsesfordeling

Folk finder selv sammen med dem, de vil bo med – fordelingen af værelser er først færdig når alle har et sted og sove.

Vi skal huske navneskilte på værelserne og gerne mobiltelefoner

Festaften
Musiker – Kristian Bach – eller alternativ harmonikaspillrt med blandt deltagerne

Sanghæfter

Aktiviteter
Leje cykler; fællesskab, morgensang; en dukkert i havet; gåture; opleve naturen sammen; walk and talk, se kirken; mal , bevægelse – mindfulness

Forslag om en daglig aktivitet

Daglige aktiviteter: flag op og ned med samling og sang. Morgenmad. Ta’ selv hylde i køleskabet. Tidsplan med måltider.

Tilmelding og annoncering:
LAP- bladet udkommer ca 1. Maj med annonce
Tilmelding til kontoret 8. Maj- betaling 1. Juni

Opgavefordeling:
Arbejdsgruppen køber ind og laver mad d første dag

Deltagerne skal selv skrive sig på til arbejdopgaver i løbet af ugen. Vi har billeder af tidligere måder at lave opgavefordeling på fra Suzan

Budget:

Deltagerbetaling. 700kr pr næse og arbejdsgruppens 8 deltagere fritages for betaling

Indtægter:
30 pers af 700 kr. 21.000kr
8 deltagere uden betaling. 0kr

Udgifter
Leje af lejr og slutrengøring. 30.000kr
Mad mv. 30.000kr
Bus fra Koefods skole incl brændstof 10.000kr
Bus til og fra lejren
( esbjerg- henne strand). 4.000kr
Rejsefusioner. 15.000kr
Aktiviteter (incl. musik til fest ). 21.000kr

Ialt. 110.000kr

Steen søger LL om at få dette godkendt – det et 10.000kr mere end hvad landsmødet har sat af.

Opgaver
Arbejdsgruppen tager til lejren lørdag d 1. Juli – der er flere som kommer direkte fra Sinds lejr på Brenderup Højskole.

Margit undersøger om lån/ leje af minibus fra Koefod skole 30 juni til 10. Juli – Margit har meldt tilbage det er ok , chauffør skal underskrive aftale

Hanne undersøger bus fra Esbjerg/ Varde og retur.

Margit har fødselsdag d 5. Juli.

Steen undersøger om Kristian Bach kan spille til fællessang i løbet af ugen og til festaften.

Steen undersøger om Carsten A vil være chauffør på bussen. Linda overvejer om hun vil være det eller kører i egen bil…

Næste møde: lørdag 20. Maj kl 11-15 i Holbæk
Varmestuen Kloster Strædet….

Solveig henter os ved holbæk st 10.34
Vi starter i københavn under uret på hoved banegården kl 9.30. Tog 9.48

Dagsorden næste møde:
Opgavefordeling. Indkøbsseddel. Materialer fra kontoret.

Materialer fra LAP-medlemstræf 10.-11 november i Middelfart

Referat af LL-møde 07.10 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Hanne Wiingaard og Lenette Rasmussen. Som referent vælges Jakob B. Petersen.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Refugiet sættes på dagsorden.
Dagsorden godkendes med disse ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 15.09 – 16.09 2023

Referat godkendt med indsendte rettelser

5. Forslag vedr. skærpelse af tavshedspligt

Inge Volder fortæller, at det er hende som er fremkommet med ovennævnte forslag.
LL beslutter at forslagsstiller Inge Volder udarbejder udkast til tavshedserklæring

6. Orientering fra

a. FU
Hanne W. har været til møde vedr. pårørende-politikker. Mødet var ikke superrelevant da LAP er en brugerforening. Socialminister Pernille R. Theil har også afvist andre foreninger, der ønskede et møde med hende. LAP får en del henvendelser vedr. deltagelse i forskellige politiske sammenhænge, måske som resultatet af henvendelser til Folketinget.
FU har haft møde med banken og med ny revisor, Steen vil gerne med til næste møde med ny revisor. Nuværende revisor Troels går på pension i januar 2024.

b. LL

c. Arbejdsgrupper
Helle fortæller om Vendepunkter, og siger det var et rigtig godt Vendepunktskursus. Hvis kurset afkortes af søndag, så kan der holdes en ekstra weekend. Kursusstart var en positiv oplevelse for kursister og det bliver et rigtig godt kursusforløb. Bettina fortæller at Kystlejrgruppen mødes på næste Vendepunktskursus og holder møde. Kursussted i Thorsminde er bestilt.
Steen: Psykiatritopmødet var velbesøgt, men der var ikke 1100 deltagere. Steen havde sammen med psykolog J. Ditlevsen et fælles programpunkt på topmødet. Det var et godt top møde. LAP stod lidt svagt med gamle materialer i standen, men ellers en fin repræsentation.
Steen går på LÆR AT TACKLE kursus vedr. angst og depression og i undervisningsbogen står LAP nævnt og det er rigtig fint. ́Træn dit velvære ́ afholdt en møde session i sidste uge og der kom 3 deltagere.
På tirsdag er der et åbent hus arrangement på Trollesbo, blandt andet med deltagelse af Olga Runciman.
Hanne C. fortæller om arrangementet ́Børn og unge med psykisk sygdom. Hvad gør vi som familier ́. Mødet er i regi af Psykiatriforeningernes Fællesråd og afholdes i forbindelse med SINDETs dag. Det er mandag fra kl. 17-20 på Fiolstræde 44.
Steen: Jeg var til arbejdsdag med Regions hovedstadens udsatteråd. Her var 2 politikere mødt op. Steen spurgte på mødet bl.a. om de korte konsultationstider hos praktiserende læge. Det burde være normalt, at man fik en dobbelt tid og LAP kan tage kontakt til PLO vedr. dette. Det er svært at få adgang til egne journaler: Det burde være sådan, at borgeren kan give adgang til at man kan se journaler på tværs af de forskellige systemer.
Inge V. fortæller, at der er 83 tilmeldte til medlemstræffet i Middelfart. Helle opfordrer Clarissa og Lenette til at indgå i Vendepunktsarbejdsgruppen.

7. Mailetik

Skriv som man gerne selv vil skrives til. De nærmere aftaler om hvor og hvornår man mødes mm. skal ikke sendes rundt til alle. Skriv/kontakt hellere en-til-en når en aftale er indgået, f.eks. vedr. et møde.

8. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

9. Brev fra Ole Nielsen til Folketinget

Steen fortæller om brevet.
LL beslutter at Presse og lov retter brevet til

10. Arbejdsgrupper

-endelig beslutning vedr. deltagere

a. Folkemøde
Der er behov for mere arbejdskraft, da gruppen er meget lille. Udvidelse af gruppen sørger gruppen selv for og vender derefter tilbage til LL mhp. godkendelse. Sidste års deltagere er allerede blevet spurgt. Folkemøde gruppen er anderledes på den vis, at det er LL der nedsætter og oftest indgår i gruppen. Lene er helst med. hvis der ikke er et telt med i ansøgningen. Gruppen er Tom, Steen, Inge V. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. gruppens deltagere

b. Sommerlejr
Det er arbejdsgruppen, der selv beslutter, hvilke aktiviteter der skal foregå. Den tidligere gruppe er blevet spurgt. Steen indgår ikke i sommerlejrgruppe. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. deltagere. Gruppen omfatter Lene, Bettina, Inge V. Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

c. Presse og lov
Steen har talt med Ole N. og Ole vil gerne med i gruppen. Presse og lov er indtil videre Steen, Hanne W. og Ole Gruppen spørges om Lene kan være med og Steen drøfter også dette med Ole.

11. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus

Det anføres af kasserer, at materialer skal sendes til kasserer til godkendelse før udsendelse.

b. Budget 2024

LL beslutter ved afstemning at godkende budget 2024 med anførte tilretninger
Refugie indtægter sættes til kr.40.000. Brugernes Bazar fjernes. Sommerlejr rettes til kr. 270.000. Vendepunktsudgifter fastholdes. Steen som er kassérer tilretter budget 2024.

c. Refugie 2023
Gruppen består af A. Bouwer, Lars Kristensen, Steen, Hanne C
Det bliver et koncept a ́la kystlejren der gås efter. Det er Solborgen, der er foreslået som lokation. Deltagerne laver arbejdsopgaver og skal selv stå for det. Vi er 1 uge på stedet og der budgetteres med 6 fripladser. Lene foreslår, at man finder et andet navn end refugie – vinterlejr eller lign. LL stemmer om forslag vedr. refugie:
Forslag vedr. refugie er vedtaget af LL

12. Næste LL-møder:

– 25. november i Odense.

13. Evt.

-Gratis webinar om Socialpsykiatrien i Social- og Boligstyrelsen den 24. oktober 2023
-Fondsansøgningsgruppen arbejder videre på fondsansøgninger til eks. A. P Møller fonden. Der er søgt i Trygfonden. Det foreslås, at der også kan søges til Vendepunktskurser mfl.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke