Pressemeddelelse: Særloven for psykisk syge skal ophæves

29. april 2009

At være dømt til behandling, er at miste sine rettigheder som menneske og borger i samfundet.

Når en psykisk syg ramler ind i lovens lange arm, begynder der et liv med tvang og kontrol, og en manglende tillid til det stakkels menneske. Den eneste reelle behandling, der tilbydes på en lukket afdeling er medicin. Oftest overmedicinering, der pacificerer og forkvakler hjernens motorik, så meget at den psykisk syges hjerne hurtigt kan sammenlignes med en kogt broccoli. Den psykiske syge mister chancen for at blive en normal, velfungerende borger i samfundet.

Vold avler vold.

Grunden til at psykisk syge begår gentagne overtrædelser er den ringe – og oftest urimelige behandling. Adgangen til telefon bliver inddraget, adgangen til frisk luft er mere mangelfuld end i et dansk fængsel, og besøg udefra kontrolleres nidkært af en overlæge. Endvidere er der stor risiko for at blive tvungen i elektrochok behandling, der endda benyttes langt mindre i vores nabolande. Oveni, er daglige trusler med tvungen og overdreven tvangsmedicinering, normal hverdagskost for den psykisk syge borger. Samtale og forståelse findes så godt som ikke. Kun når det handler om adfærdsregulering og irettesættende replikker. Psykologer, skal man være rask og velfungerende til at tale med, og der er lang ventetid på en samtale, da der fx kun er ansat 6 psykologer på Sct. Hans Hospital, der har over 400 patienter.

 

Den psykisk syge møder med andre ord modstand frem for behandling. Enhver sund reaktion på dårlig behandling er frustration, opråb og trusler om, at der må findes noget der er bedre og mere humant. Det er ikke behandling, det er straf, det der foregår på afdelinger, der gemmer psykisk syge kriminelle. Et frustreret og afmægtigt menneske er tilbøjelig til at agere med vrede, vold og stikken af fra problemerne.

Når man mister sine helt basale rettigheder og får at vide, at man ikke må kysse sin kæreste, når hun er på besøg, så kan konsekvenserne af denne straf blive, at man stikker af fra den lukkede afdeling og begår ny kriminalitet for at overleve – et trods alt bedre liv, end det som man bliver i dømt under en behandling.

Værdig behandling

Derfor vil psykisk syge i Danmark have ophævet særlovgivningen og behandlingsdomme. Vi skal straffes for vores handlinger på lige fod med ethvert andet menneske, der har begået kriminalitet. I stedet for at udbygge de særlige sengeafdelinger, så sæt os i fængsel, og lad os udstå straffen uden brug af tvang, bæltefiksering, tidsubestemte domme og ulovlige metoder, som Europarådet sidestiller med tortur. Leder af retspsykiatrisk center Peter Kramp mener, at psykisk syge bliver raske af at ligge i en seng. Det gør vi ikke, man bliver rask af at blive behandlet værdigt og på lige fod med andre borgere i samfundet.

 

For yderligere information kontakt venligst
LAP – www.lap.dk – Talsmand Hanne Wiingaard – Telefon 55500151 – Email

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. april 2009

Mødet blev holdt hjemme hos Paul i Roskilde.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Til stede var Paul, Karl, Michael, Inger og Simon.

Referat fra møde den 13. marts 2009
Referatet blev godkendt med nogle rettelser. De fremgår af det rettede referat som sendes samtidig med dette.

Kommunekampagnen/pjecen
Status ved mødet var, at Esbjerg, Hjørring og måske Holbæk er aktivt positive.
Herlev er i gang, Karl har snakket med dem, og LAP lokalt har kontakt.

Michaels mail-forslag vedr. refugie-ambassadører

Michael havde rundsendt et forslag til ordlyd i en mail, som hvert medlem i gruppen kunne rundsende. Det bvlev besluttet, at Michaels oplæg er et koncept, som andre i gruppen kan sende ud som det er eller i egen form. Vi orienterer hinanden om, hvem vi sender/har sendt mailen til.

Spørgsmål til konceptpapiret

Herefter gik mødet over til at gennemgå de mange spørgsmål, som bl.a. Inger, Simon og Michael har formuleret. Drøftelsernes formål var at klargøre gruppens holdning på de omtalte områder for Simon til hjælp for det kommende refugieoplæg.

Sammenkomst/konference for ambassadører

Ind til videre er den 17. september sat som mødedag for de ambassadører, der knyttes til projektet som følge af mailudsendelsen.

Næste møde

Næste møde holdes fredag den 29. maj hos Simon på Orø. Simon henter deltagerne på stationen i Roskilde. Mødet holdes kl 11, og der er afgang fra Roskilde Station klokken 10.30, parkeringenspladsen foran stationen, ved taxaholdepladsen…

Medlemsbladet nr. 2, 2009

Om LAPs jubilæum og landsmøde, landet rundt, boganmeldelser og meget mere.