Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.)

17. august 2011

I forslag til ”Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper” foreslås det at ophæve forsøgsordningen efter udløb af forsøgsperioden.

Dette tiltag finder LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere) meget problematisk.

Det gør vi ud fra, at vi ikke noget steds i oplæget til forslag om ophævelse, ser en årsagsanalyse af grunden til de ganske få ansøgninger. Kun en ”deltager” registrant.

Vi kan i LAP have mistanke om, at grunden til at så få har søgt, i forhold til den antydede forventede gruppe ansøger, kunne være en eller flere af følgende årsager:

Manglende information fra sagsbehandlere, (LAP har hørt fra medlemmer, at f.eks. jobcentre ikke har informeret, og på forespørgelse har svaret ”at de havde rigeligt andet at se til”)

Selve regelsættet omkring gældssaneringer er opbygget for rigidt via de stramninger der er foregået løbende.

Dette set ud fra den samfundsmæssige udvikling og regressionen som er opstået siden 2008, det er som om det ikke er lagt nok plads ind i relation til de ofte forekommende forcer majeure i netop flexjob situationerne.

LAP må derfor forlange at ordningen forsættes ud over 31/12/2011, idet vi mener at der stadigt er et behov for ordningen, og at den manglende information gør at behovsgrundlaget for nærværende ikke kan siges at være kendt på adækvat niveau.

Venlig hilsen

Bo Steen Jensen,  Tlf.: 39693388
Steen Moestrup, Tlf.: 28222765

Medlemmer af LAP´s Landsledelse

Medlemsbladet nr. 3, 2011

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad, bl.a. med beretning fra sommerlejren, boganmeldelse og interessante artikler.