Vedr. psykiatribrugeres repræsentation i Råd for Socialt udsatte

Odense 29.01 2020

Att.: Social- og indenrigsminister Astrid Krag

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere undrer sig over ikke at være repræsenteret i det nyudnævnte Råd for Socialt udsatte. LAP er blandt de eneste brugerstyrede og brugerdrevne foreninger på psykiatriområdet, og psykiatribrugeres stemme bør være selvstændigt repræsenteret i udsatterådet.

I rådets virke vil der fremover mangle en tydelig stemme med egne brugererfaringer, der både kan blive hørt og brugt i rådets vigtige arbejde. I vor optik mangler der folk med egne brugererfaringer på psykiatriområdet i den udmeldte sammensætning af rådet.

Er det fordi man ønsker disse repræsenteret på en anden måde, eller vil man nedsætte et psykiatriråd til at vejlede regeringen med en ny 10 års psykiatri plan, og opfølgning på denne?

Af rådets hjemmeside fremgår, at udsatterådet også dækker psykiske lidelser, men i den ny sammensætning af Rådet for Socialt udsatte er psykiatribrugere netop ikke omfattet.

Dermed er der risiko for, at psykiatribrugeres vigtige brugererfaringer, særlige udfordringer og løsningsforslag ikke bliver drøftet og inddraget i rådets udmeldinger.

Endelig kan den manglende repræsentation i det nationale udsatteråd, have en negativ afsmittende effekt for psykiatribrugeres repræsentation i de kommunalt funderede lokale udsatteråd.

LAP vil derfor henstille til ministeren at genoverveje sammensætningen i Råd for Socialt udsatte.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget i LAP
Lars Kristensen, Steen Moestrup og Hanne Wiingaard

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Mail: lap@lap.dk
Web: www.lap.dk

LAP høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet

23.01 2020

Dette forslag til forbedring af tandplejen blandt socialt udsatte er et kærkomment tiltag, som LAP har ønsket sig i mange år. Derfor kan vi i LAP kun tilslutte os i samlet flok, og bede alle folketingets mandater om et enstemmigt og rungende JA til afstemningen.

På forhånd TAK fra os alle.

De bedste hilsner
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk

Slides fra medlemstræf

Slides fra medlemstræf kan hentes her.