Pressemeddelelse: LAP mener at lægekonsulenter, der ikke følger god praksis, tiltales for kvaksalveri

20. juni 2011

LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, tager på det kraftigste afstand fra lægekonsulenternes misbrug af diagnose kataloger og af selvopfundne diagnoser.

Det er en ”lægelig” virksomhed, der umiddelbart kunne komme ind under Kvaksalveri, hvilket er forbudt ved lov i Danmark.

Lægekonsulenter, der benytter denne praksis bør betegnes kvaksalvere, og vi håber lægeforeningen hurtigst muligt får ryddet op i egne rækker.

Det burde være naturligt, at lægekonsulenterne skriver præcist, hvor de får fakta og diagnoser fra, når disse sammenskriver en sag til kommunernes sagsbehandlere.
Faktisk bør manglende tilstedeværelse af disse oplysninger fører til næser, eller blot betegnes som kvaksalveri.

Selvfølgelig kan vi bakke op om Professor Kirsten Ketschers forslag om, at der laves regler for denne praksis, når lægekonsulenterne ikke selv kan finde ud af, hvad der er god praksis.

Med venlig hilsen

Bo Steen Jensen og Steen Moestrup
39 69 33 88 eller 28 22 27 65
Medlemmer af LAP’s landsledelse

LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 18.-19. juni 2011

Referat fra Sommerlejrgruppens møde på Palshøj – 18.-19. juni 2011

Tilstede : Else, Ulla, Inger, Gunver, Frands – Steen (via mobil)
Fraværende : Lone, Ali
Gæst : Helmer

1.    Valg af dirigent og referent
Frands – dirigent
Gunver – referent

2.    Siden sidst 
Ansøgning til Trygfonden er bevilliget – Sommerlejrgruppen har nu 320.000 kr. til disposition til sommerlejr 2011 og 2012 –
På landsmødet i Svendborg fik vi kontakt til nogle, som stå for køkkenet på sommerlejr 2012

3.    Sidste nyt fra : Else
o    Deltagerliste ajour – der er 5 på venteliste – Færdigt forslag til værelsesfordeling – bestilt busser – bestilt cykler (betales kontant ved afhentning 6.100 kr) – betalt for ophold på Hellebjerg (via kontoret)

4.    Sidste nyt fra : Lone – via Else
o    Køkkenhold : Lone – Mille – Inger K – Christina – Helmer – Ali
o    Madplan færdig – incl. Madplan til udflugterne

5.    Sidste nyt fra : Steen
o    Trygfonden har bevilliget de 320.000 kr til sommerlejr 2011 0g 2012 –
o    Enig beslutning om at sommerlejrgruppen deltager i år gratis på lejren
o    Der lægges yderligere 10.000 kr. til forplejning til økologisk produkter

6.    Sidste nyt fra : Inger
o    Musik til festaftenen er booket
o    Pernille Schötz er ikke på plads.

7.    Sidste nyt fra : Ulla
o    Turen til Endelave er på 3 timer – Reserveret færge – Deltager-etiket sendes – Tilladt at medbringe mad og drikke – Aftale om guidet tur i prærievogne m/ Poul Precht Laursen – (der er reserveret 2) – der er 1 time til fri benyttelse – brochurer over Endelave og Horses kommer til Hellebjerg (Ullas ansvar)

8.    Sidste nyt fra : Frands
o    er klar til kursus og massage

9.    Sidste nyt fra : Gunver og Ali
o    Plancer /opslag til huse/gange og spisesal er ikke klar – men bliver det
o    Udbetaling til løbende udgifter ordnes med Tanja
o    Medaljer købes – Jydsk Emblem Fabrik (jef.dk)
o    LAP-lege er ikke helt tilrettelagt – program følger
o    Præmier endnu ikke købt – (købes lørdag formiddag – sammen med Ulla)

10.    Hvordan får vi tryghed på lejren
(Udeladt p.g.a. personsag.)
o    Mht. indbydelser til næste lejr – Sommerlejrgruppen forbeholder sig ret til sammensætning af deltagere.
o    Deltagerliste udskrives/udleveres til sommerlejr-gruppen snarest efter tilmeldingsfristens udløb.
o    Deltagerliste udleveres ikke til deltagere før den er endelig vedtaget af sommerlejrgruppen – udsendes dog hurtigst muligt efter, så evt. samkørsel kan arrangeres.
o    Mht. iår – Ved info-møde oplyses praktiske regler – ved konflikter afgører sommerlejr-gruppen efter samtale med parter en løsning efter en af Frands udarbejdes tryghedsprocedure – evt. hjemsendelse.
o    Sommerlejrgruppen har sammensat deltagerliste og værelsesfordeling. Else udarbejder den endelige deltagerliste og værelsesfordeling ved sommerlejrgruppens ankomst til Hellebjerg.

11.    + punkt 13 – Endeligt program for ugen – Hvem gør hvad
o    Fredag : Sommerlejrgruppen ankommer kl 12 – senest 17 – Navneskilte – borde i spisesal rykkes sammen – håndklæder og sæbe på toiletter – sætte plancer op med vært + bolignr &mobilnr.
o    Lørdag : Ankomst – indskrivning (Inger og Gunver) –
o    Søndag – Folkedans og musik ved Else – vi smugtræner fredag aften
o    Rundvisning og gåtur søndag aften – evt. cykeltur til Juelsminde
o    Lørdag – præmier købes af Ulla og Gunver
o    Mandag – udflugt til Horsens – kl. 10-16 – bus bestilt – Ulla, Frands og Else ansvarlig (+Lone / mad) – Inger bliver hjemme – Museum – penge til indgang –
o    Tirsdag – LAP-lege (Ali, Liselotte, Christian, Gunver) – Workshop Frands – Massage Frands
o    Onsdag – fri formiddag (AnneKatrine makeup) – LAP konbtoret fortæller – Festaften
o    Torsdag – LAP-lege (samme ansvarlige) – Workshop Frands – Massage Frands – Sex og Psyke Steen
o    Fredag – udflugt til Endelave – kl-. 10-16.30 – mundtlig Sommerlejr evaluering kl. 18.30 – Cykler afhentes – betales kontant – Aftenunderholdning : Scenen er din – Inger og Else
o    Lørdag – hjemrejse
o    ræmier – Ulla og Gunver – præmier á 200-300 kr – til lodtrækning mellem deltagere i hver enkelt disciplin – mindre præmie til vinder i hver disciplin – Ulla køber før lejr og tager med til Hellebjerg – resten købes lørdag af Ulla og Gunver i Juelsminde.
o    Festudvalg : Inger og Gunver + frivillige til at dække og pynte op
o    Modtage på Vejle station : Else og Frands
o    LAP-lege – medaljer – bestilles af Gunver – Præmier : Ulla og Gunver -. 8 discipliner
o    Indkvartering – Inger og Gunver – husk extra sengesæt
o    Intro – Opslag m/fotos i spisesal – Else
o    Indkøb af manglende præmier – Ulla og Gunver
o    Brænde – bål – Else
o    Vægavis – ugens program i A3 – Else og Lone
o    Deltagerlister til udflugter – Else og Lone
o    Kiosk – Frands – Steen – Gunver – LiseLotte – Dorte – Gert – Helmer (indkøb)
o    Askespande – Ole
o    Flag – Gert
o    Sygdomsberedskab . Overordnet sundhedsansvarlig – Frands – Ulla (opslag)
o    – – – Førstehjælpskasse i køkken – liste med mobilnumre
o    Tlf.liste over sommerlejrgruppen til alle deltagere – Inger

12.    Daglige møder 
Møde kl. 8.30 – 9.00 hver dag  – dagen gennemgåes + info fra dagen før – i lukket rum

14. Tryg-fondens sponsorpenge
o    Endnu en diskussion om at Sommerlejr-gruppen skal gratis med – vi henviser til referat af 1. september 2010, hvor vi vedtog, at hvis bevilligen gik igennem, skulle vi med gratis – Allerede indbetalte penge fra gruppen tilbagebetales snarest – Else tager sig af det.
o    Gunver forespurgte om mulighed for at anskaffe et elektronisk målebånd – hvis pris under 1000 kr = ok.

15. Mette, Birgitte, Tanja & Steen

Beretning om hvad LAP er og kan gøre for medlemmer – kommer onsdag eftermiddag
o    Ulla og Steen – fortælle om LAP som mulighedernes grund – søndag kl. ca. 15
o    Ingers initiativ : Kunsten at leve – som oplæg om livskvalitet tages op til et morgenmøde af Inger selv – brochurer og kopier bringes med.
Skolen skal kontaktes vedrørende kassettebåndoptager til stereo – projekter til film / store lærred – måleapparat – extra linned – pedel : sportsrekvisitter – målebånd.