Referat af møde i Refugie-gruppen, 3. juni 2014

Tirsdag d 3 juni kl 12.00 i Odense

Deltagere : Paul, Lars, Klaus, Signe, Eugenia, Ea, Marianne, Reidun og Henning.
Afbud fra : Shais og Michael.

Punkt 1. Marianne er referent

Punkt 2. Paul fortæller om gruppens historie og det bliver besluttet at refugiematerialet skal koges ned til kun at fylde 5 sider.

Punkt 3. VIP-gruppens medlemmer er Signe, Henning, Lars og Paul og vil være dem der holder møder med fonde og politikere osv. Andre fra refugiegruppen er velkomne til at tage med VIPèrne på ture rundt og besøge andre refugier i DK, man skal bare selv melde sig.

Punkt 5. Forløbet i 2013 bliver beskrevet. I år skal indføres et vagtskema der fungerer for værterne og reserverne, så der ikke kommer til at mangle en vært og at disse ikke kommer til at skulle rende for stærkt. Henning kommer med forslag til det nye år:
Faste ankomstdage Mandage og fredage inden kl 15.00 og en daglig rytme ;

Morgenmad kl 8.30-9.30
Fra kl 10.00 : Aktiviteter i salen- Krop og bevægelse, de 5 tibetanere og dybdeafspænding.
Kl 12.30  : Frokost og eftermiddagskaffe
Kl. 16.00 Aktiviteter i salen- Krop,sind , ånd  og følelser , leg med maling, drømme , QI gong.
Kl 18.00 Aftensmad
Aftenaktiviteter ; film, debat, socialt samvær, tv.

Paul foreslår også en daglig god gåtur og at der evt kunne komme en præst, foredragsholder nogen af dagene.

Punkt 6. Der skal vælges en uge-leder, som overordnet har noget ansvar mht akutte situationer på refugiet.
Evalueringen er godtaget, med en tilføjelse af at det tydeligere skal fremgå at dette er bruger-styret og at værterne er psykisk sårbare selv.

Punkt. 7 Det bliver besluttet at Refugium Maribo skal køre fra fredag d 5 december 2014 til og med fredag d 23 januar 2015, fortrop/ værter kan komme fra d 4 december og også blive nogle dage efetr d 23 januar for at evaluere og hygge sig. Der må max være 20 deltagere af gangen og 3 værter. Paul må gerne være hovedvært anfører Henning. Marianne vil lave en sømtavle hvor der bliver skrevet ugedagene og de daglige gøremål og foreslag til hygge, så er det meningen at hver deltager får en lap med deres navn på , så de hver dag kan melde sig til en opgave,alt efter overskud. Ved kommende møder vil vi beslutte hvad der skal stå.

Punkt 8. Alle melder tilbage at de gerne vil være værter på et givent tidspunkt, og hvem der kan være værter juleaften.

Punkt 8. Henning, Lars, Ea og Shais vil stå for udformningen af årets indbydelse.
Det skal fremgå at der skal betales 200 kr i depositum ved tilmelding og at disse er tabt hvis man vil ændre i datoerne eller ved aflysning, beløbet betales mindst 8 dage før. Må man aflyse pga sygdom får man sit depositum udbetalt.

Punkt 10. Næste møde holdes i Maribo hos Henning 11-13 august, ankomst kl 14-15.
Marianne laver madplan og vi handler ind når vi ankommer.
3. møde 8 september kl 12.00 i Odense
4. møde 21 oktober kl 12.00 i Odense.

Tak for godt møde.

Pressemeddelelse: Psykiatrisk personale provokerer patienter

2. juni 2014

 

Det er utroligt at flere ikke er blevet slået ihjel, eller kommet til skade på jobbet.

På landets psykiatriske behandlings-steder findes en tung, gammeldags kultur, præget af et nedværdigende menneskesyn, hvor janteloven får lov til at herske og regere.

For eksempel kan man på en psykiatrisk afdeling opleve, at blive misforstået i en konversation med voldsomme konsekvenser. En patient er gået mod sin stue, fordi denne tydeligt mærker, at situationen er ved at udvikle sig til en bæltefiksering. Patienten prøver at afværge det ydmygende og nedværdigende som situationen vil medføre. På vej mod patientens stue fornemmer patienten at flere ansatte presser sig på bagfra. Umiddelbart før at patienten når sin stue, tages han i et kvælergreb bagfra. Patienten reagerer instinktivt ved at bøje sig forover, hvor efter den ansatte ryger op over patienten og ned på gulvet. 8 ansatte, der har dannet muren bag ved ham kommer og presser patienten ned mod gulvet, hvor han passiviseres med yderligere korporlig, smertefuld vold til følge. Patienten bliver fikseret i bælte, og givet en beroligende sprøjte, trods dette at patienten ikke var i affekt, truende eller vredladende. Patienten har mistanke om, at den beroligende sprøjte gives, fordi det medvirker til at forsvare den hårdhændede behandling. I ovennævnte tilfælde klager patienten ved flere ankeinstanser og får tilsidst medhold i Østre Landsret over uberettiget tvangsanvendelse og modtager kr. 6.000 i erstatning.

Patienten var med fattet ro og overblik i stand til at undgå en krank skæbne som psykiatrisk patient på ubestemt tid.
I næste eksempel, der er taget fra en udskrift af retsbogen i Roskilde, hvor patient T er dømt for en række tilfælde af trusler og vold ved at have været på psykiatrisk afdeling, og blandt andet at have kastet en opslagstavle og en kolbe efter en ansat. Patient T har også truet med at slå med et baseballbat (der ikke findes på den lukkede afdeling) således at den pågældende ansatte ville holde op med at trække vejret. T truer desuden med at have kendskab til, hvor de ansatte bor, så denne uhindret kan skade dem og deres familier. Af ansatte i psykiatrien er det overvejende læger, der bærer navneskilt med angivelse af deres efternavn. Sikkerheden på de psykiatriske afdelinger skulle være god nok til at forhindre vold efter udskrivelse.

T bliver i dømt en behandling i ambulant regi på ubestemt tid. http://www.domstol.dk/Roskilde/praktiskeoplysninger/Documents/18A-825%202014.pdf

Problemet er, at det ansatte personale er bange og ikke kan overskue de forskellige konflikter på grund af utilstrækkelig uddannelse. “Knap tyve procent har en specialiseret uddannelse.” Citat Poul Nyrup Rasmussen, Det Sociale Netværk. Ansatte, der udsættes for trusler, chatten og overfladiske læsioner kan kun modtage erstatning fra Arbejdskadestyrelsen, hvis der foreligger en anmeldelse. Normalt bliver sindslidende ikke taget alvorligt. Men hvis man kan score 150.000 kr. i erstatning fra halvdelen af ugens patienter, er der en mulighed for, at sommerhuset kan færdigbetales.

Med venlig hilsen
Paul Bjergager Nielsen
LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere)
www.lap.dk
mobil 23654403