Åbent brev til folketingets politikere

Folketinget Christiansborg 1240 København K 11.03. 2017   Social- og sundhedsministrene har efter satspuljepartiernes forlig med regeringen om “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” forsøgt gennemført lovændringer der i vores øjne ville bringe den danske retsbevidsthed i fare, ved at overtræde konventioner og andre væsentlige værdier i det danske samfund, så som bl.a. frit […]

Åbent brev til Sundhedsminister Nick Hækkerup

2. februar 2014 Til sundhedsministeriet som resortministerium for sundhedsstyrelsen. Hvordan kan man tillade at en hjerneskadet psykiater kan forsætte sin praksis, og ikke bare tillade dette, men i den ansvarshavende sektor af styrelsen overse og overhøre henvendelser omkring benævnte psykiaters udførelse af sin praksis, til skade for de til ham henviste patienter. Vi i LAP […]

Åbent brev til politikerne vedr. førtidspensionen

I forbindelse med de aktuelle forhandlinger om en reform af førtidspension og fleksjob vil vi gerne fra LAP’s side gøre opmærksom på vores ønsker og betænkeligheder i forhold til den forestående reform. Læs hele brevet her

Åbent brev til Sundhedsminister Bertel Haarder og til partiernes psykiatriordførere

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 3. maj 2011 LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) mener, at Sundhedsstyrelsens nye rapport fra april 2011 om ”Anvendelse af tvang i psykiatrien” sender totalt forkerte signaler ud i samfundet. Det er beskæmmende, at der ikke kan registreres et generelt fald i anvendelsen af tvangsforanstaltninger. Dette […]

Åbent brev til sundhedsministeren, folketingets psykiatriordfører, regionernes psykiatriudvalg og administrationer.

Marts 2011 Psykiatrien på skillevejen.  Med udgangspunkt i bl.a. rapporten ”Retspsykiatri – kvalitet og sikkerhed”, samt udtalelser fra professor Poul Videbechs i tv udsendelsen den 6. marts 2011, som du kan se her,  må det siges, at psykiatrien er på en dobbeltmoralsk skillevej. Her står den ”varme hånd” i form af tanker om rehabilitering og […]

Støtteerklæring til Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrredes næstformand, Dorte Nielsen

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere På basis af artikel i Politiken. 2. juli 2010.  http://politiken.dk/indland/article1008799.ece Vi skal fra LAP´s side udtrykke vores støtte og anerkendelse af Dorte Nielsens arbejde med at afdække en problematik, med vidtrækkende følger. Vi finder det ganske betænkeligt at unge med psykiske problematikker, som viser sig i f.eks. […]

Åbent brev fra LAP’s landsmøde til vores statsminister Lars Løkke Rasmussen

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Se brevet som PDF-dokument Maj 2010 Kære Lars Løkke Rasmussen  Du har påtaget dig det svære ansvar at gøre Danmark til et lykkeligt og meningsfuldt land under de vanskelige vilkår, som vores land oplever. LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – ønsker at bidrage med […]

Åbent brev til medlemmer af LAP Region Syddanmark, medlemmer af Regionsrådet og Psykiatriledelsen i Region Syddanmark

af LAP og LAP Syddanmark Odense, den 23. april 2010 Vi har i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fået en henvendelse fra en psykiatribruger, der repræsenterer en hel gruppe af patienter, som har været glade for deres ophold på afsnit P502 på Odense Universitetshospital. Et afsnit, der har udmærket sig med anvendelse af […]

Vedrørende tvang mod sindslidende

af LAP Åbent brev til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen , Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse • Slotsholmsgade 10-12, 1216 KBH. K Vedrørende tvang mod sindslidende.  I henhold til oplysning af 12. juni 2009 på DR, erfarer LAP, at regeringen påtænker at indføre tvangsmedicinering af sindslidende. Dette initiativ ønsker LAP at tage klar afstand fra og protestere […]

Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen (juni 2006)

Vi skriver til dig i anledning af LAP’s landsmøde i sidste weekend (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere). Vi bliver desværre flere og flere, der ikke magter det idealsamfund, som du vil skabe. Du står i spidsen for et stolt land, vores Danmark, hvor kravene for at være en del af de ”aktive” borgere stiger […]