Referat fra møde i mediegruppen, 3. juli 2007

Referat fra Mediegruppens andet møde i LAP Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – rekonstrueret af Michael, da oprindeligt referat gik tabt. Tirsdag den 3. juli 2007:   

Tilstedeværende: Hanne Løvig, Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Bo Steen Jensen,
Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Maibritt Sørensen & Lilian Rank

Præsentation – hvem er vi? – muligvis kunne lave et samlet cv til ind- og udadvendt brug

  1. Idéudveksling – hvad vil vi? Evt. hvorfor vil vi det?

Mulige ”stikord”:
LAP-kampagne – bedre orientering om psykisk syge – til presse, politikere, politi mm
LAP´s handlingsprogram: Flere unge medlemmer
DVD udgivelse: Miniportrætter af ps´e (ilm. BID´s kurser) med Jette Sachs
Debatbog/antologi som ”Sprækker I Virkeligheden” – begynd. research
Festival – i lighed med Festival for Sårbare Sjæle 1 i 2004
Støttearrangementer – steder som f.eks. Litteraturhaus på Nørrebro Kbh. og lign.
Teatergruppe
Musik – sang – optrædende – cd
Medlemskort
Forslag til LAP-Medlemsbladet:
”Portrættet” – en bruger med kunstuddannelse/kreativitet, før og efter sygdommen
Bliv helt ny! – før og efter coaching/makeup mm.
Anne Marie Helger – en dejlig skør og skrøbelig dame
Forfatter – interview – hvem?
Positive historier
Pressekort til medl. af blad- og mediegrupperne

  1. Hvordan vil vi det? – resurser og økonomi – muligheder for økonomisk og evt. anden støtte
  1. Henvendelse fra Karl Bach om 1 – 2 til at samarbejde om spørgeskema og mediekontakt

Inger-Liss & Michael går ind i samarbejdet med Karl og afventer udmelding fra ham.

  1. Hvad gør vi? – på kort og længere sigt

6. Næste møde den 22. august på Sekretariatet i Odense

Referat af møde i multietnisk gruppe, 2. juli 2007

Tilstede var:
Tovholder Paul
Ordstyrer Bente
Referant Grace
og Kirsten

Fraværende var:
Feridun

Mødet gik fint, vi snakkede og fordelte opgaver.
Vi tager kontakt med Dansk Flygtningehjælp mhp. at søge penge til oversættelse af LAP´s folder;  “Intet om os, uden os.”
LAP har få medlemmer med anden etnisk baggrund, det gør vi noget ved,
Vi tager kontakt med Muhabet, et værested for psykosocialt handicappede med anden etnisk baggrund, og snakker med dem om deres ideer og behov.
Trods kulturelle forskelle, familietraditioner, tabu osv. vil vi også gerne snakke med hvem der ellers kan være os behjælpelige med oplysninger og information.
Efter mødet tog vi til Sankt Hans Hospital og besøgte en cafè samt Patientklubben, hvor man gav sig tid til en rundvisning efter lukketid.
Næste møde, Muhabet 10/8, kl.13.00.

Evt.  Der er mulighed for at tale med folk om kultur i Radio10, på Frederiksberg.