Undervisere til Instruktørkursus i Vendepunkter Danmark

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) søger to undervisere, der skal samarbejde om at uddanne et kommende hold instruktører til Vendepunkter Danmark.

Uddannelsen skal ruste instruktører til at undervise, planlægge, organisere og gennemføre Vendepunkts-kurser i forskellige dele af landet. Vendepunktskurset fokuserer på personstyret recovery med mulig social forandring for deltagere med psykiske og sociale sårbarheder. På hvert kursus vil der være to uddannede instruktører sammen. Et Vendepunktskursus strækker sig over 36 timer fordelt på 12 uger med 3 sammenhængende timer 1 kursusgang pr. uge.

Om jobbet
• Aspiranterne på instruktørkurset skal opnå viden om og indsigt i facilitering af kursisternes individuelle processer. Samtidig skal aspiranterne facilitere gruppens fælles udvikling via kursusforløb i Vendepunkter Danmark.
• Instruktørkurset er planlagt til at foregå over 5-6 weekender. Kurset begynder i sensommeren 2023 og afsluttes ultimo januar evt. primo februar. Sammenlagt er der ca. 80 undervisningstimer.
• Der er pauser imellem weekenderne. Undervisningsdagene består af to koncentrerede dage á 8 timer. Derfor er der indregnet overnatning for kursisterne og underviserne mellem fredage, lørdage og søndage. Undervisning foregår i LAP’s lokaler i Odense.
• Indholdet sætter fokus på kursisternes personlige grænser og dermed deres selvindsigt.
Omdrejningspunktet er dialog og erfaringsudveksling – primært recovery.
• Der indgår flere former for evalueringer samt handleplaner, der udarbejdes af kursisterne i slutningen af et Vendepunkts-kursus. Handleplaner og evaluering skal give kursister konkrete, opnåelige mål at forsætte med individuelt efter kurset.
• Underviserne på Instruktørkurset skal afrapportere og evaluere kursusforløb til Arbejdsgruppen Landsdækkende Vendepunkter (ALV).

Om dig
• Har du et bredt kendskab til recovery og til Vendepunkter? Har du indgående kendskab til psykiatrien herunder den brugerbaserede del af psykiatrien?
• Har du erfaring med undervisning, og kan du se dig selv i rollen som underviser på Instruktørkurset?
• Har du levende erfaringer inden for psykiatrien, og er du kommet dig i din bedringsproces? Har du opnået et differentieret forhold til dit eget erfaringsmateriale, og kan du bruge det konstruktivt i sammenhæng med andre menneskers recovery-processer?

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdsgiver er Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP. Løn efter nærmere aftale med Forretningsudvalget i LAP.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 17. juli 2023. Ansøgning sendes til job@lap.dk
Forretningsudvalget i LAP indkalder til jobsamtaler efter ansøgningsfristens udløb.

Om Vendepunkter:
I snart 20 år har Vendepunkter Danmark arbejdet ud fra Velværeværktøjskassen. Den er en fordansket udgave efter amerikansk forbillede, og den består af flere forskellige tematiske redskaber, begreber og tilknyttet sprogbrug, som er udviklet gennem årene og samtidig omsat og tilpasset dansk kultur. Indholdet sætter fokus på kursisternes personlige grænser og dermed deres selvindsigt.

Udover, at de kommende instruktørerne arbejder sammen to og to, fastholder Vendepunkter Danmark standarden med fokus på 4 klassiske recovery-værdier: person-orientering, person-involvering, selvbestemmelse og håb.

Læs mere her: www.vendepunkter.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til:

Knud Fischer-Møller
Telefon: 23 96 83 95.
E-mail: knudfm@icloud.com

Helle Sibbersen
Telefon: 29 72 17 77
E-mail: Helle@lap.dk

Lenette Rasmussen
Telefon: 28 74 81 38
E-mail: lenette@lap.dk

Hanne Wiingaard
Telefon: 21 63 73 14
E-mail: wiingaard@lap.dk

LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49 – 5000 Odense C. – Telefon: 66 19 45 11 – www.lap.dk