Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. april 2017

Referat af møde i “Erfaringspiloterne” 7. april 2017 i København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Karen Møberg og Gihta Hansen.

Nikolaj Stigø havde lavet et oplæg om social dysleksi. Er emne som han har arbejdet med i ca. 20 år, og som han ved mødet, via eksempler, kunne forklare hvad indebærer, og har af betydning for dem, som er berørt af det.

Nikolaj mener, der mangler en betegnelse for personer, som ikke hører under diagnosen Asperger Syndrom, men blot har brug for ekstra social træning, ligesom ordblinde har brug for ekstra træning med at læse og stave.

Denne gruppe skal accepteres, på ligefod med f.eks. ordblinde og talblinde, som helt normale.

Vi har aftalt at finde nogen, som arbejder proffesionelt med dette og har mere viden om emnet. F.eks. på landets universiteter, da vi er enige om, at dette er et uberørt område, som der er meget vigtigt, der bliver taget fat på.

Referat af møde i erfaringspiloterne, 1. marts 2017

1. marts 2017 i Laps lokaler i Odense.

Deltagere Nanna Riis Hansen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen.

Det skulle have været med deltagelse af Inge G. Volder og udviklingskonsulent Jacob, men noget må være gået galt i kommunikationen, for de to var ikke til stede.

Men vi fik alligevel et rigtig godt møde, hvor vi alle 3 bød ind med, hvad der rører sig i vores liv ift. de problematikker arbejdsgruppen arbejder med.

Vi oplever alle, at tiden er rigtig ift. at syn på og forståelse af mennesker med autisme skal takles anderledes og bedre af samfundet. Der har været en række udsendelser på DR2, som hedder “Skjulte talenter”, som har vakt stor opmærksomhed i samfundet, og det er samme budskab som vores, de udsendelser med held har forsøgt at give.

Det er ved at gå op for både behandlingssystemet og samfundet i al almindelighed, at der går rigtig store ressourcer tabt for samfundet, fordi ingen kan forstå autisters tankegang.

Landsformand  for Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup har netop skrevet en artikel i det nye medlemsblad, som hedder “Det er tid til et paradigmeskifte”. En helt fantastisk artikel hvor særlig denne sætning fangede vores opmærksomhed:
“Vi har brug for en anden tilgang til mennesker, vi ikke kan rumme. Vi må slutte med at kalde dem problemskabende, når vores egne kompetencer ikke slår til”.

Referat af møde i erfaringspiloterne, 14. december 2016

14. december 2016 på Christianshavn, København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Nanna Hansen, Inge Green Volder og Gihta Hansen.

Gihta påtager sig at forsøge på at lave et udkast til en pjece, som forklarer gruppens formål.

Inge vil forsøge at få den nye udviklingskonsulent til at deltage i næste møde, da vi vil lave en kronik, som vi aftalte med Heidi Thamestrup.

Nikolaj Stigø vil formulere et udkast til en artikel.

Nanna Hansen er kommet med i gruppen, da hun selv i en årrække har oplevet præcis det, som vores gruppe handler om, og gerne vil fortælle om det, for at hjælpe andre unge fra at blive udsat for det samme.

Vi diskuterede følgevirkninger af den manglende forståelse, som vi alle har mødt i hele det offentlige system.

Næste møde afholdes som udgangspunkt i Køge, og Inge vil aftale tid og sted med udviklingskonsulenten.

Referat af møde i erfaringspiloterne, 14. december 2016

14. december 2016 på Christianshavn, København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Nanna Hansen, Inge Green Volder og Gihta Hansen.

Gihta påtager sig at forsøge på at lave et udkast til en pjece, som forklarer gruppens formål.

Inge vil forsøge at få den nye udviklingskonsulent til at deltage i næste møde, da vi vil lave en kronik, som vi aftalte med Heidi Thamestrup.

Nikolaj Stigø vil formulere et udkast til en artikel.

Nanna Hansen er kommet med i gruppen, da hun selv i en årrække har oplevet præcis det, som vores gruppe handler om, og gerne vil fortælle om det, for at hjælpe andre unge fra at blive udsat for det samme.

Vi diskuterede følgevirkninger af den manglende forståelse, som vi alle har mødt i hele det offentlige system.

Næste møde afholdes som udgangspunkt i Køge, og Inge vil aftale tid og sted med udviklingskonsulenten.

Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. september 2016

Deltagere: René Knudsen, Anita Bruun Kristensen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen. Afbud: Inge Green Volder og Anja Piilmann.

Gruppens talsperson er Nikolaj Stigø.

Praktiske opgaver som referatskrivning osv. deles vi om, og aftaler fra gang til gang.

Dialog: Hvordan kan vores punkter integreres i samarbejde med Autismeforeningen?

Beskrivelse af gruppen til Lap`s hjemmeside:

Erfaringspiloterne – undgå at få tæv – få hjælp af en der har fået det.
Vi vil hjælpe aspergere og deres pårørende i deres møde med systemet.
Vi vil forsøge at afværge, at aspergere og deres pårørende får alvorlige men unødvendige konsekvenser som følge af uhensigtsmæssig eller mangelfuld behandling og forståelse, i stedet for at få hjælp af de mennesker, som er ansat til at hjælpe dem.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at yde en hjælp, der virker, og ikke blot handle efter: Vi gør noget – så har vi vist intentionen og overlader resten til klagesystemet, imens vi selv holdes skadesfri, da der ingen strafbarhed er i systemet.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at årsagsbehandle i stedet for at symptombehandle.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at udvikle aspergeres kompetencer i stedet for at nedbryde dem.