Pressemeddelelse: LAP påvirker nyt kæmpehospital i Århus.

I Århus har man besluttet at bygge en hel hospitalsby til hele 10 milliarder kr. Alle hospitalerne i byen skal samles på et sted, nærmere bestemt i Skejby. I den forbindelse har der været, og vil være, en del møder hvor interesseorganisationer kan give deres besyv med, inden murstenene begynder at blive stablet oven på hinanden. Med andre ord, vi kan påvirke byggeriet i en god retning. Indtil videre skal det psykiatriske hospital dog ikke flyttes derud. Det skal kun modtagelsen. Fra 2015 skal man tage til Skejby, for at komme til modtagelsen inden for psykiatrien. Man kan så ligge der i op til 72 timer, for at blive observeret for at bedømme om man evt. skal indlægges. Hvis det er ja, skal man køres 15 min. hen til det psykiatriske hospital i Risskov.

På møderne har LAP’s repræsentant markeret sig ved bl.a. at foreslå, at der skal være et livsglæderum, hvor patienter og pårørende kan gå hen og finde ny mental energi. Der kan f.eks. være flotte malerier på væggene, bolde man kan lege med, musik man kan lytte til, store bamser osv. Det syntes man var en god ide, som vil bliver videregivet til et magasin, der udkommer næste år, med alle vores forslag i. Allerede nu har man planlagt et helse- torv samt et reflektionsrum på det nye hospital. Det sidste kan man gå ind i og reflektere over tingene. Hvis man vil se byggeriet, kan man gå ind på www.dnu.rm.dk. Man kan sågar få en overflyvning over det!  Det er flotte billeder man får at se. Her kan man også komme med forslag til hvordan hospitalet skal se ud.

LAP`s repræsentant er meget glad for møderne, som foregår i en god atmosfære, tilmed bliver man bliver lyttet på. Næste tema for mødet er: Sundhedsfremmende og forebyggende initiativer.
Så en stor rose fra LAP’s Livsglædegruppe til dem der har involveret os i projektet.

Tom Jul Pedersen
p.v.a./ Livsglædegruppen inden for
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.