Tilbagemelding fra ”Tro og Psyke” arbejdsgruppen, 17. april 2008

Da vi startede i 2006 som ”Religion og Etnicitet” fik vi indsigt i, at ikke alle kulturer opfatter psykisk sygdomme ens.
Da det var for stor en vifte af emner, som vi ikke kunne klare, så har vi taget religion fra.

I 2007 blev vi delt i to arbejdsgrupper og skiftede navn til ”Tro og Psyke”.

Vi har holdt 3 møder i Odense med ekstra program som:
orgelkoncert i Odense Domkirke ved domorganist Ejner Nielsen fra Viborg og vi deltog i Krop – Sind – Ånd helsemesse.
En af os deltog i konferencen om religion i det 21. århundrede på Københavns Universitet, og en anden var til en refugieworkshop på Løgumkloster.

Vi har samlet og uddelt mellem os nogle spændende artikler med emner om forskning i ”Guds biologi”.

Inge Marie Frost har forfattet digt ”Tro og Psyke”, som var bragt i LAP og SINDs medlemsblad.

Vores hoved formål var at fjerne fordomme og synliggøre folks spirituelle oplevelser.
Vi har lettet vores hjerter, men turde ikke offentliggøre det i referatet på LAPs hjemmeside.

Da vores deltager fra LL var syg/fraværende i det meste af vores aktivitets tid, var det svært for os at forklare vores planer og overbruget af stramme økonomiske midler.

Sidste to planlagte møder blev aflyst og alt foregik via telefonen og korrespondance.
Til slut lagde vi gruppens aktiviteter i ro.

De sidste fremtidsplaner er, at arbejde på oprettelsen af et ”Neuroteologisk Center”.
Det kræver, at finde flere engagerede deltagere/samarbejdspartnere, som vi er på udkik efter og inden da er gruppens aktiviteter ophørt.

Efter stjerneskuddet LAPs projektet ”Refugium med krisefunktion” kommer til virkelig realisering, kan vi trække på dette projekts erfaringer.

Med hjertelig hilsen
Krystyna
Tro og Psyke tovholder

Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 6. oktober 2007

Dagorden den 6. oktober 2007

Vi mødes direkte til KROP-SIND-ÅND helsemesse Marienlystcentret i Odense.
Adresse : Windelsvej 138, 5000 Odense C
Tlf. nr. 65904000

Messen starter kl. 10 og slutter kl. 18.
Alle er velkommen at komme tidligere, men vi mødes kl. 12.00 ved Messeinformationen som kan findes til venstre for indgangen og føles sammen til frokost. 
Under frokost modtager vi referatet fra den 25. august 2007 og godkender dette, så den kommer på LAP hjemmesiden.
Bagefter går vi til foredrag med Ole Skjerbæk Madsen
13.00-14.45  Ole Skjerbæk Madsen  Kabbalah, tarot og kristen tro
Vi kan dele os i grupper eller individuelt forsætter videre på helsemessen.
Det kan godt hvis vi undervejs laver notater eller bar samlet det materielle som efter vores menig er relevante at snakker på vores fremtidlige møder.

Mødedeltager: Inge Marie, Ingelise, Krystyna og Steen
Referent: Krystyna

Referatet fra den 25. august 2007 blev godkendt.

Vi har besøgt forskellige stande og hørte forskellige foredrag.

Under frokosten mødte vi præsten Ole Skjerbæk Madsen.
Ole Skjerbæk Madsen er ansat som missionspræst i den kirkelige organisation Areopagos og er daglig leder af I Mesterens Lys.
http://www.imesterenslys.dk/
Vi var til hans foredrag: Kabbalah og kristen tro.
”Er der overhovedet en forbindelse mellem tarot, kabbalah og kristendom? Har mange kristne ikke set på tarot-kortene som en djævelens billedbog? Og rummer kortene ikke en helt alternativ livsforståelse i forhold til officiel kristendom? Faktisk er den moderne brug af Tarotkort knyttet sammen med både Kabbalah, dvs. jødisk mystik og kristen tro. The Rider-Waite decks traditionelle billeder er udformet, så at de er indpasset i kabbalahens store symbol: Livets Træ, tolket ud fra indsigter i kristen mystik.
Ved foredraget gives en kort indføring i Kabballah og tolkningen af især tarottens trumfkort ud fra Livets Træ og der gives en nøgle til hvordan disse symboler forstås i lyset af kristen mystik. Deltagerne vil få en udleveret en række affirmationer, der udtrykker den kristne mystiks indhold i trumfkortene.”
Bogen
Visdomsbilleder:  meditationer over tarottens trumkort af Ole Skjerbæk Madsen
Forfatteren præsenterer tarottens trumfkort som meditationsbilleder, der tolket i lyset af kabbalah lukker op for den visdom, som er bevidnet i Bibelen

Andre foredrag
Få et bedre selvværd med NLP
af Hege Chr. Knutsen
”Kender du følelsen af modløshed og usikkerhed? Ikke at vide hvordan du kommer i gang med det der er vigtig for dig, hvordan du nemmest skaber kontakt til andre og får dit budskab igennem? Eller at nå dine mål, sætte grænser, blive mere rolig og harmonisk? Hvordan får du realiseret den du egentlig er, og giver slip på begrænsningerne, frygt og angst?
Da vil det måske være nyttigt at få nogen virkningsfulde og nemme redskaber, der virkelig kan lære dig at se muligheder i stedet for begrænsninger. Øv dig i at tale til dig selv og andre, på en sådan måde at du lykkes med det du ønsker! At tænke positivt om sig selv og andre, samt sine muligheder og ressourcer er noget der kan læres!”

Der var også spændende stande og bøger:

Kåre Netterstrøm
Grander Vand – Vandbehandlingssystemer m.m
http://www.grander.com/

Bøger:
”De skjulte budskaber i vand” af Masara Emoto
”På sporet af vandets gåde” fra Victor Schauberger til Johann Lattacher, af Hans Kronberger og Siegbert Lattacher

og
Bevidsthedsmagasin  LOGOS   nr.7 2007
Mysterier, afsløringer og nye veje
Stort tema nummer om GUD
Gud punktet – Hvor sidder Gud i hjernen?
”I 1997 proklamerede et hold neurologer fra University og California i San Diego, at de havde fundet det område i hjernen, som kan kobles til himlens stemmer. De fandt frem til, at visse dele af hjernen, den højre temporallap er forbundet med mystiske oplivelser, med bevidsthedsudvidende spirituelle oplivelser, visioner og healing.”
Gud – den farligste konspirationsteori af alle

På LOGOS` hjemmeside kan downloades dokumentarfilmen VAND
http://www.logosmagasin.dk

Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 25. august 2007

Mødt: Ursula, Gudrun, Ingelise, Inge Marie, Krystyna, Claus

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – regler for hvornår referater skal offentliggøres
 3. Præsentation og motiver på deltagelse i gruppen – for de personer som ikke har udtalt sig
 4. Et regulativ for arbejdsgruppens regler om anskaffelser af penge fra fonde og puljer

– en fra LL bedes anskaffe et sådant

 1. Frokost
 2. Mål og arbejdsopgaver:

Opgaver fra sidste møde- præsentation af de ansvarlige og

– Ib Bak fortælling ”Kundalinikraftens gåde” DR2 den 1.03.2003 og 12.07.2004

http://www.dr.dk/tvsepl/tv%20wordformat/DR%201%20og%20DR%202%202004/DR2_2004_29_Hvid.doc hvem skaffer den?

Nye idéer:

– kontakt med norsk Prinsesse Märtha Louise

http://www.astarte-education.com/

– forskellige artikler til oversættelse fra engelsk, tysk eller svensk m.m. som f.eks.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=32256&a=197043

http://www.bmc.uu.se/~danl/neuroteologi.html

m.m.

Brainstorm (alle skal komme til orde)

 1. Kommende møder
 2. Eventuelt
 3. Krystyna præsenterer sin PowerPoint om Den Sorte Madonna

1. Mødeleder: Ursula

Referent: Ingelise

 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Vi vil gerne sende referatet til LAP, men først når det er godkendt af gruppens deltagere ved næstfølgende møde. Derefter kan det komme ud på LAP`s hjemmeside.
  Der skal ikke navne med på hjemmesiden. Men kun gruppens holdninger.
 1. Der blev præsenteret personlige oplevelser af to personer fra gruppen, men

p.g.a. meget personlige beretninger offentliggøres dette ikke midlertidigt i referatet

 1. Der blev konstateret at kronprins Frederik og Mary`s fond støtter sociale og humanitære

projekter – og vi kunne søge midler der.

I TrykFonden kan vi også søge midler.

http://www.trygfonden.dk/

Vi foreslår at alle projekter under Tro og Psyke anskaffer penge under en konto, som er

vores under LAP regi.

Den 28.07.2007 der blev søgt midler til oversættelser og udarbejdelsen af hjemmesiden hos

Socialministeriet fra Puljerne under det Europæiske år For Lige Muligheder for Alle,

vi venter på svaret, så kan vi offentliggøre det.

 1. Gruppen giver lov til, at een måske to personer kan deltage og skaffe samarbejdspartner

plus materialer i Løgumkloster, som har et Refugieworkshop den 17.-20. september.

Der skal også undersøges om gruppen kan holde et møde derovre.

Der skal også deltage een eller to i ”Copenhagen Conference on Religion in the 21st

Century”, som skal afholdes den 19.-23. september på Københavns Universitet. http://www.ku.dk/Satsning/Religion/?content=http://www.ku.dk/Satsning/Religion/indhold/arrangementer/seminar_tro_helbred.htm

Der skal skaffes kontakter og materialer.

Digt af Inge Marie Frost og Ingelise skal på vores gruppes hjemmeside.

Vi vil bestille 1 side i LAP bladet, som skal udfyldes af Tro og Psykes arbejdsgruppe.

Vi har kontaktet Ib Bak. Gruppen her bestemt at slette det punkt med Kundalini.

Der er en som vil undersøge det med Prinsesse Martha Louise og finde ud af at skrive et

støttebrev til hende.

Vi vil gerne finde en oversætter fra svensk til dansk og vi har én, som kan oversætte fra tysk.

Een vil kontakte Ele Bonde for at høre om hun har lyst at besøge vores gruppe.

http://www.elebonde.dk/

Der blev lagt et godt ord for Lars Muhl ( en musikers) værk.

http://www.larsmuhl.com/wp/

 1. Næste møder:

den 6. oktober i Odense og den 4. november i København.

 1. Der blev uddelt kopier af forskellige artikler:

Guds biologi?

http://www.forskning.no/Artikler/2006/februar/1139323535.39

Hvem ejer englene?

http://www.forskning.no/Artikler/2007/august/1186484926.84

Sjæl og hjerne

http://www.jernesalt.dk/sjaeloghjerne.asp

Søger efter Big Bang – og Gud

http://www.forskning.no/Artikler/2005/oktober/1130322876.2

 1. Der blev kun lavet 5 min´s forsmag for præsentationen om Den Sorte Madonna.

Vi laver det en anden gang og på storskærm. Det blev misforstået, vores ønske om at LAP anskaffer projekter til Power Point præsentationer.

Referat af møde i gruppen tro og psyke, 30. juni 2007

Mødt: Ursula, Mette, Gudrun, Ingelise, Inge Marie og Krystyna

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Opfølgning fra workshoppen på LAPs landsmøde
 3. Præsentation og motiver på deltagelse i gruppen
 4. Et regulativ for arbejdsgruppen
 5. Frokost
 6. Brainstorm (alle skal komme til orde)
 7. Mål og arbejdsopgaver
 8. Valg af tovholder
 9. Skriftlig formulering af gruppe præsentation (på LAP hjemmesiden og bladet)
 10. Kommende møder
 11. Eventuelt
 12. Ud i byen ca. kl. 16.30

Mødeleder: Krystyna
Referent: Gudrun

Pkt. 2 Krystyna: forklarer, at gruppen ”Religion og Etnicitet” er delt i to grupper ”Tro og Psyke” og ”Multietnisk gruppe”. Der var for mange emner, så der blev behov for at dele sig.
Mette: supplerede om muligheden for at udtrykke sig om sine oplevelse med Gud, eller hvad man kalder sin tro, bevidsthedstilstande.

Pkt. 3. Der blev lavet en runde om personlige motiver af flg.
Mette
Ingelise
Ursula
Inge Marie
Gudrun
Krystyna

P.g.a. meget personlige beretninger offentliggøres dette ikke midlertidigt i referatet

Pkt. 4. Krystyna har udleveret regelsæt for arbejdsgrupper og kopi af refusion af rejseudgifter.

Pkt. 6 og 7 Mette nævner:
– en film om Kundalini kraften (kan bestilles hos Ib Bak ?)
– at rumme alle religioner
– at få bedre behandling i systemet
– energi felt
– tro i hjertet
hun viser hun for nylig har læst bogen
”Det Selvhelbredende Menneske” af Susanna Ehdin

Krystyna:
– ikke at missionere
– ikke være bange
– forskellige religioner ligesom forskellige sprog

udlevering af artikler:

http://www.troogpsyke.dk/

 1. ”Sindslidende får hjælp af deres tro”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/61348

 1. ”Psykiatrien har fået øje på Gud”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/251025

 1. ”Psykiatri sætter fokus på Gud”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/72846?highlight=Psykiatri+s%E6tter+fokus+p%E5+Gud

 1. ”Ingen plads til tro i psykiatrien”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/47345?highlight=Ingen+plads+til+tro+i+psykiatrien

 1. ”Tro og Psyke” – PsykiatriInformation temanummer september 2004

PsykiatriFond

 1. Hjernens ”gudecenter” – art. Fra Psykologi 05/2007

http://www.forskning.no

info om bog for nyligt lånt
”NeuroTheology” Brain, Science, Spirituality, Religious Experience –
ph. d. R. Joseph

 

Ingelise: fortæller om netværksgruppe i Vejle

udlevering af
– Indsigt nr. 4, marts 2006 fra medicinale firmaer
EliLillyDanmark A/S og BoehringerIngelheimDanmark A/S
”Kan psykiatrien favne troen?”

– et læsebrev i Kristeligt-dagblad Spørg om livet
”Et meningsfyldt liv imod mange odds”
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/10205?highlight=Et+meningsfyldt+liv+imod+mange+odds

 

Inge Marie vil prøve at digte om tro og psyke
hendes sidste bog: ”Overlevelse ved Guds hjælp”
blev udgivet på Eget forlag 2006

Mette vil oprette religiøs rådgivning for forskellige trosretninger, en nød linie for psykiatribrugere.

Ingelise undersøger muligheder og priser på Løgum Klosteret, så vi kan holde et møde derovre.
http://www.loegumkloster-kirke.dk
http://www.loegumkloster-refugium.dk/

Kontakter præst Ole Skjerbæk Madsen i Kbh. med henblik til et møde med ham.
http://www.bethlehemskirken.dk/524.0.html

Krystyna undersøger muligheder angående oprettelse af Neuroteologisk Center (støttemuligheder, eventuelt leje en bygning/lokale til behandling/rådgivning, få en videnbank).

Pkt. 8 Krystyna er tovholder
Pkt. 9 Vi venter til der bliver mere stof
Pkt. 10 Næste møde den 25. august 2007 kl. 1200 i Odense

Pkt. 12 Vi hører orgelkoncert i Odense Domkirke ved Domorganist Ejner Nielsen, Viborg
i pausen læser vi i kirkeblad maj-august 2007
”Hvad er tro – varm luft eller livsgrundlag?”
af Anne Reiter, sognepræst.
http://www.fts-odense.dk/site/administration/Kirkebladet/Laes_kirkebladet/