Referat af Pilgrimsgruppens Pilgrimstur på Samsø d. 2.-4. juli 2012

Med på turen: Klaus, Sooki, Paul og Eva.
Referent: Eva

Klaus, bosiddende på Samsø, tog imod de øvrige deltagere efterhånden som vi ankom til øen.

Vi blev indkvarteret på Samsø Feriecenter i Kolby på en skøn shelterplads med udsigt som vi havde helt for os selv. Samsø Feriecenter er kombineret vandrehjem, camping- og shelterplads, nyindrettet og med alle faciliteter og særdeles venligt personale.

Efter kaffe, hjemmebagt kage og indkøb lavede vi mad over bål og nød samværet og gøgens kukken. Tre af os lå i shelter og en i medbragt telt.

Vi vågnede op til herligt solskin næste morgen og begav os, efter havregrøden, ved 11-tiden på vej på pilgrimsvandring, som Klaus havde planlagt og kyndigt ledte. Dog viste det sig at to af os foretrak at stoppe inden vi nåede ud af byen, men det var også varmt at gå. Til gengæld var det glædeligt at vi alle lyttede til kroppen, og den ene af os fik således herlige oplevelser af øen ved at køre med bus, mens den anden vendte snuden hjemad.

To af os vandrede til Onsbjerg, 7 kilometer nord for Kolby hvor vi holdt en kort andagt med taizesang og tekstlæsning i Onsbjerg Kirke, og hvor vi spiste vores madpakker. Herefter gik turen videre til Tranebjerg hvor vi nød kaffe og isdessert, så de sidste 5 kilometer af de i alt 18 kilometer som vi gik, gik strygende.

Vi tre mødtes igen i feriecentrets udendørs restaurant og fik meget velsmagende aftensmad som afrunding på en dejlig solskinsfyldt og begivenhedsrig dag. Herning Garden boede på vandrehjemmet og leverede om aftenen en flot koncert i fuld ornat lige neden for vores shelterplads til ære feriecentrets gæster.

Næste morgen begav vi os til Tranebjerg hvor vi havde meldt vores ankomst som middagsgæster i Aktivitetscenter Samsøs restaurant. Medarbejderne havde gjort sig ekstra umage med maden. Bagefter serveredes kaffe og is, og vi fik snakket med den fremmødte bruger og havde en rigtig hyggelig eftermiddag i centrets hyggelige og solbeskinnede have. Blandt andet drøftede vi muligheden af at vi næste år arrangerer en tur for deres brugere til Tunø. Aktivitetscenter Samsø er kollektivt medlem af LAP.

Fra om eftermiddagen brød vi én for én op for at drage hjemad med færger til henholdsvis Jylland og Sjælland.

Vi var enige om at det havde været en meget succesfuld ”jomfrurejse”, hvor vi havde gjort os gode erfaringer, og erfaret både hvad der viste sig at være gode dispositioner, og hvad vi kan gøre bedre næste gang.

De økonomiske rammer som landsledelsen havde udstukket, gjorde at vi måtte supplere diæten med penge af egen lomme.

Vi er alle enige om at arrangere en lignende to-døgns pilgrimstur for Pilgrimsgruppens medlemmer næste sommer, og håber naturligvis at flere af gruppens medlemmer har lyst til at deltage næste gang.

Næste pilgrimsvandring er en-dagstur d. 15. august. I hører nærmere når vi i planlægningsgruppen har fået tilrettelagt turen.

Pressemeddelelse: Glostrup sagen og risiko for pludseligt opståede dødsfald i psykiatrien

Pressen har ikke haft fokus på, at mennesker med psykiske lidelser risikerer at dø, på grund af den i pressen omtalte overmedicinering med psykofarmaka.

Det er lykkedes pressen at frembringe dokumentation for adskillige alarmerende forhold om brugen af bedøvelses midlet Midazolam og overmedicinering med psykofarmaka, som Region Hovedstadens Psykiatri har undladt at følge op på. På baggrund af den sag, der har været fremstillet i pressen om PC Glostrup, af blandt Politikken og DR, finder LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere yderlige forhold dybt bekymrende. Men pressen har ikke haft fokus på, at mennesker med psykiske lidelser risikerer at dø, på grund af den i pressen omtalte overmedicinering med psykofarmaka.

LAP oplyser løbende om og aktionerer imod overmedicinering med psykofarmaka, bl.a. fordi overmedicinering med psykofarmaka forøger risikoen for pludseligt opståede dødsfald hos patienterne. Derfor bekymrer det LAP, at den undersøgelse Region H. vil lancere, primært omhandler hvorvidt der af den pågældende psykiater og klinikchef er givet en ”passende” begrundelse for overmedicinering med psykofarmaka.

I LAP mener vi ikke, at der findes en ”passende” begrundelse for et pludseligt opstået dødsfald hos en patient i psykiatrien. I stedet ønsker LAP en retsmedicinsk undersøgelse af dødsårsagen af alle borgere, der dør, mens de er i medicinsk behandling i psykiatrien.

LAP’s bud på en ”passende behandling” er andet end et ensidigt fokus på medicinering som det eneste behandlingstilbud. Der findes mange former for virksomme behandlingsformer og indsatser, der giver psykisk sårbare mulighed for at komme sig. Det kan omhandle Åben Dialog, psykoterapi, krisestyring, akutcentre, special-pædagogisk indsats, mentorordning, bruger til brugerstøtte, akupunktur, kostomlægning og kosttilskud, samt mange andre muligheder, der både har en varig effekt og er langt billigere alternativer end medicin og behandling med tvang.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – LAP medlem Lone Høeg – lonesbreve@gmail.com – 30288518
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Katrine Woel – katrinewoe@gmail.com – 31484116

01.07.2012