Henvendelse fra LAP til Folketingets Sundhedsudvalg vedrørende forslag til ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (29. marts 2006)

Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg I LAP’s høringssvar af 25.11.2005 vedrørende udkast til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien har vi udførligt gjort rede for vores betænkeligheder vedrørende en række af de lovændringer der lægges op til, men også gjort opmærksom på at lovforslaget rummer en række elementer som vi anser for […]

LAP’s brev vedr. torturkommissions rapport (23. januar 2004)

Secretariat of the CPT Human Rights Building Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex France 23.1.2004 KOPI TIL Amnesty International Institut for Menneske­rettigheder Europarådet Statsministeriet Justitsministeriet Sundhedsministeriet De politiske ordførere Folketingets retsudvalg Folketingets sundhedsudvalg Det centrale handicapråd Center for ligebehandling af handicappede Rådet for socialt udsatte §71 udvalget Ombudsmanden Pressen til orientering. This is a reply […]

Psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa (28. januar 2003)

Tendenser til forringelse af psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa. 28.01.2003 Notat udarbejdet af Karl Bach, medlem af LAP’s landsledelse, medlem af Rådet for Socialt Udsatte, medlem af ledelsen i WNUSP (World Network of Users and Survivors of Psychiatry).  Nugældende international ret på området I den udvalgsbetænkning (“Kallehaugeudvalgets” Principbetænkning om tvang i psykiatrien – nr. 1068, […]