24.06.2021

Høring vedrørende bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension og bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv om sociale ydelser – 21/05818

I det vi takker for muligheden for at afgive høringssvar vil LAP påpege følgende:

Med indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening bliver det sværere at ansøge, hvis borgeren ikke har en digital løsning.
Der er stadig ca. 300.000 borgere, som ikke har digital selvbetjening, E- boks mm.

Obligatorisk digital selvbetjening besværliggør processen for denne gruppe borgere at ansøge. For man kan blive udsat for, at kommunen ikke behandler ens ansøgning, og eller man bliver styret af ens familie eller pårørende selvom man ikke ønsker det.

Det er her vigtigt at huske, at det er staten som har givet borgeren mulighed for at fravælge digitale løsninger af flere grunde.

Med venlig hilsen
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11