Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Odense 26.03 2021

I det LAP takker for muligheden for at afgive høringssvar fremsendes kommentarer til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper:

– Det kunne være ønskværdigt om der i §1 var et punkt 12):
’Personer der får stillet en psykiatrisk diagnose eller en ny diagnose har ret til psykologbehandling, hvis egen læge skønner at det vil fremme patientens selvindsigt og recovery’.
Og dette punkt vil være gældende inden for de sidste 12 måneder efter diagnosen er stillet.

– På sigt kunne det være ønskværdigt om psykoterapeuter/andre terapiformer fik en ligestilling med psykologer, det vil dog kræve mere klarhed omkring uddannelse og autorisationer for disse.

Øvrige rettelser i bekendtgørelse anser LAP som fyldestgørende.

De bedste hilsner,
LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

Ole Nielsen, Hanne Skou Kadziola og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk